fredag 21 december 2012

Viktiga data idag..., eller inte

Chicago Fed (14:30) är näst viktigast efter Philly Fed som enskild framåtblickande indikator. Vi får se om den följer i Phillys positiva spår från igår.

Durable goods orders (14:30) tillhör toppgruppen av framåtblickande indikatorer

Personal income, spending och saving (14:30) är viktiga coincident indicators (sammanfallande, samtidiga).

Fast, all sån här statistik innehåller en massa mätfel och brus som gör enstaka mätningar totalt otillförlitliga. Dessutom är fiscal cliff-debatten det enda intressanta just nu.

torsdag 20 december 2012

GDP magic

GDP (+3,1% Q3) är inte bara eftersläpande. Den är manipulerad också. Och då tänker jag inte på inflationskomponenten.

De fiskala stimulanserna måste minska och egentligen reverseras. Om fiscal cliff blir av så blir den orange stapeln -5,00 procent, dvs långt nedanför bilden. T.o.m. bara -1,00% på gov cons skulle se rätt dramatiskt ut jämfört med +0,75%. Jämför med Q4 2010 och Q1 2011 t.ex.

Lageruppbyggnaden på 0,73% är inte heller rimlig.... om inte ekonomin verkligen ska ta fart förstås så det bara var smart att bygga upp lager. Sanningen är emellertid nog att lagren blev stora för att man sålde mindre än väntat.

Konsumtion utgör 70% av ekonomin och ska vara så att säga på riktigt. man ska dock komma ihåg att stimulanser, extremt låga räntor, studielån, billån mm som bara tillfälligt håller uppe konsumtionen. Egentligen behöver alla spara och om regeringen tvingas även bara lite över budgetstupet så minskar nog konsumtionen också av oro för framtiden (en framtid med högre skatter, sämre pension, medicare, stimulanser osv) och lageruppbyggnaden behöver reverseras eller åtminstone inte byggas på ytterligare.

Man kan lätt tänka sig (ganska stora) minus på alla staplar utom export/import och Fixed Investments (=capex). Det kan inträffa i samma kvartal, men kanske mer sannolikt negativt för olika komponenter i olika kvartal. Hursomhelst så borde och kan 2013 blir riktigt svagt om inte Obama och Fed gemensamt trollar fram budgetunderskott på 10% igen, ett underskott som Fed förstås finansierar till 100%.

Guld "bröt" just 200-dagars

Philly fed i eftermiddag

I eftermiddag presenteras Philly Fed Index för december. Förväntan ligger på -3, dvs ett snäpp upp från förra veckans chocksiffra på -10,7.

Hussmans gedigna statistiska behandling av hundratals dataserier får honom att dra slutsatsen att just Philly Fed är det enskilt bästa ledande indexet på USAs ekonomiska utveckling. En kombination av flera är förstås bättre, men om man bara ska titta på ett enda index så är det Philly Fed. Samtidigt presenteras en av de mest eftersläpande siffror man kan tänka sig, dvs en reviderad Q3-siffra för BNP-tillväxten. Marknaden har inte förstått detta ännu så oavsett vad Philly Fed blir lär BNP för Q3 samt Claims eller Existing Home Sales påverka dagens börs mer än Philly Fed.

Även -3 pekar på recession men jag undrar ändå om inte ekonomerna är för positiva i sina prognoser för Philly Fed idag. Å andra sidan kanske det är Sandy som förklarar både låga -10,7 senast och studsen upp till -3 i december.

onsdag 19 december 2012

Julbord mm

Igår frossade jag i hummer och champagne på Naglo och idag bjöd mäklarna på hummerplatå och entrecôte på Sturehof... och champagne förstås. Mellan luncherna har jag medarbetarsamtal och berättar om årets bonusar och nästa års löner. Tyvärr har jag inte hunnit kommentera ekonomi och marknad, men där är inte mycket nytt under solen... : )

Oracle och FedEx har rapporterat och gått upp. Dagens statistisk (housing, IFO) har överlag varit svag, men börsen tuffar på. Hoppet står till Obama/Boehner och om de misslyckas blir det mer QE...

Suck, men nästa år kanske...

tisdag 18 december 2012

Mauldin om guld

John Mauldin (Thoughts from the Frontline) köper guld varje månad, men hoppas att han inte ska behöva guldet. Det är bara hans försäkring mot oansvariga myndigheter, precis som han har t.ex. en brandförsäkring han hoppas slippa behöva.

JM påpekar att guld fortfarande inte varit lagligt lika länge som det var olagligt i perioden innan (1933-1974).

Mauldin ger ett par argument mot guld (t.ex. högt realvärde sett till senaste 200 åren samt till den senaste lagliga perioden på 37 år, normalpris i förhållande till militärlöner de senaste 2000 åren) och några för guld (försäkring mot valuta och obligationer om man är amerikan eller japan, guldbrist om alla centralbanker ska ha samma guldproportioner som t.ex. US Fed i förhållande till BNP eller befolkningsmängden).

Jag har mitt eget räkneexempel givet att guld ska utgöra en större andel av en global investeringsportfölj, t.ex. 5-10% istället för 1%. Jag är dock inte ute efter guld som försäkring mot en apokalyps eller hyperinflation. Jag ser det som spekulation i att andra "greater fools" ska rusa in i guld efter mig när gemena man grips av guldfeber efter att ha först blåst upp aktier 1996-2000 och huspriser 2000-2006 (-2012 i Sverige).

måndag 17 december 2012

Hussman

Hussman påpekar att USAs massiva stimulanspaket har påverkat fördröjningen mellan negativa förutsättningar och negativa utfall de senaste åren. Han tvekar dock inte avseende det slutgiltiga utfallet. Vinster och värdering bygger på ohållbara monetära och fiskala interventioner som när de tar slut sannolikt kommer ”devastate the ’forward operating earnings’ case for stocks”.

Han förväntar att marknaden kommer överraskas av det här ganska lättspådda utfallet, ”precis som 2001-02 och 2008-09”.

Diverse iakttagelser

Kina är upp mer än 10% från botten
Japan upp nästan 15% på en månad
Europa upp 9% (och euron är 4% starkare mot USD)
USA knappt 5%

Men Baltic Dry är ned 29% sedan 28 november
JPY har försvagats nästan 10% på 3 månader
Bensinpriset i USA fortsätter nedåt, ned 16% från toppen i september, -5% senaste månaden

VIX går mest sidledes men visar kanske vissa tendenser att stiga; igår 17,0, i september under 14, i november 15.

EUR/SEK: nästan 8,80, upp 7,5% sedan augusti. Det börjar bli dyrt att semestra i Europa igen... Man kan inte tro att det är kris där och stabilt här.

BBB spread: 181 från 167 i oktober, som lägst 170 i november och en spike till 191 den 23 november. vissa tendenser att ha vänt en fallande trend, precis som VIX, men egentligen mest sidledes. Low point i maj 2011 var också ca 167 innan den drog till 270 i minikrisen den sommaren. Sedan desss har trenden varit nedåt.
tisdag 11 december 2012

Makrotankar och vinsttillväxt

Börsen fortsätter uppåt. Vinsterna justeras nedåt och vinstmultiplarna ökar. Antingen verkar marknaden tro att vinsterna snart vänder upp eller så tycker man att multiplarna är för låga.

Jag har tidigare visat att det mesta pekar på att vinsterna snarare ska vända ned och även på att multiplarna i bästa fall är medelhöga (S&P 500 P/E på redovisad vinst är 14,5 per igår. Det är ungefär genomsnittligt. Shiller 10yr CAPE är samtidigt 21,5 vilket är långt över medel).

Om man inte lever i la-la-landet så är både vinster och multiplar för höga.

Vinsterna är artificiellt upptryckta pga statsunderskott och lågt sparande. Sparandet är lågt pga att staten lovar pensioner, hälsovård och matkuponger som den absolut inte har råd med och samtidigt dessutom går med stora underskott redan nu vilket får alla att känna sig rikare och tryggare än de har anledning att göra.

Om budgetunderskottet närmade sig balans istället skulle både den fiskala boosten minska (1 till 1; för varje dollar staten spenderar mindre blir bnp 1 dollar mindre än annars) och sparkvoten öka (konsumtionen bli mindre än annars med ca 7/10 då konsumtion är 70% av BNP) eftersom konsumenterna skulle känna sig lite mer otrygga inför framtiden.

I normala falla skulle värderingsmultiplarna vara låga (inte medelhöga eller höga) i ett sånt här osäkert läge med systematiska risker. Men, eftersom BNP ser OK ut och centralbanken har lovat att fixa biffen så är marknaden istället nöjd med medelhöga till höga multiplar, trots att de appliceras på sjukligt inflaterade konsumtions-, försäljnings- och vinstsiffror.

Jag har gjort en enkel graf över hur inflaterade BNP- och vinstsiffrorna är i USA:


Svart linje är redovisad real BNP-tillväxt


Streckad linje är BNP minus justering för budgetunderskott (100% av budgetunderskottet) och för lågt sparande (70% av sparande som understiger 6% av disponibel inkomst)

Grå linje är vinsttillväxt (höger skala, obs 4x så stora slag som real BNP)Observationer

1968-1984 är bnp och justerad bnp ungefär samma och vinsttillväxten följer BNP-tillväxten

1984-2001 är följsamheten fortsatt ganska bra även om det spreadar isär en del mellan BNP och justerad BNP 1985-1997

2002-2012 är gapet mellan BNP och justerad BNP enormt. Justerad BNP är då dessutom kraftigt negativ. Vinsttillväxten följer emellertid faktisk BNP. I Q3 2012 skulle annars vinstutecklingen varit -25% (dock bättre än Q2s implicita -30%). Marknaden tror och handlar efter att vinsterna växer 10%/år, men utan de extrema stimulanserna skulle vinsterna fallit med 20-30%... och stimulanserna ser allt mindre uthålliga ut.

2013-xxxx Om sparkvot eller underskott normaliseras (dvs budgetbalans samt sparkvot på 6%) så blir recessionen avgrundsdjup (i Q3 2012 implicit BNP -6,1%). Penningtryckandet finns med i bakgrunden som (enda) anledning privatpersoner och stat kan spendera över sin förmåga. Det senare ger minst en dubbel effekt eftersom statens stimulanser gör att privatpersoner känner sig trygga med lägre sparande. Om staten däremot börjar spara kommer privatpersoner också göra det vilket innebär en double whammy på BNP och vinstmarginaler.
Hela övningen talar dock för att Obama och Bernanke kommer göra allt för att underskott och sparkvot ska vara intakta på nuvarande i grunden icke uthålliga nivå. Annars kollapsar ekonomi och börs. Men, hur länge kan de köra fejktåget vidare och vad händer sen?

SLUTSATSER
Till att börja med har USA varit i implicit recession i 10 år och kan kanske lika gärna fortsätta med det i 10 år till. Japan har ju gjort det och dragit upp statsskulden till 240% utan att kollapsa (dock med extremt volatil och över tiden svag börs). För att klara av det så krävs emellrtid nog också samma sak som i Japan, dvs extrema stimulanser vartenda år för att kompensera för allt sämre underliggande effektivitet i ekonomin, med stigande statsskuld och lägre potentiell reell BNP-tillväxt som följd.

Frågan är hur långt man kan dra det här spelet innan seriösa problem tillstöter. Statsskulden är redan över 100% i USA, dvs över Reinhart/Rogoffs 90%-tröskel. Det innebär att den underliggande tillväxten blir allt lägre och kräver allt större stimulanser för att bibehålla dagens nivå (på 2-2,5% eller motsvarande 8-10% vinsttillväxt)

Jag ser två scenarier framför mig


1. Man gör det rätta och sparar sig ur situationen, skär ned statsutgifterna, kanske höjer vissa skatter men framför allt förenklar skattesystemet och ger enkla och stabila spelregler till småföretagare. Detta skulle sannolikt ge en rejäl recession under flera år, kraftigt fallande vinster och börskrasch, men också en utrensning som möjliggör tillfrisknande och framtida dynamik och tillväxt.

2. Man fortsätter på nuvarande spår med stora och sannolikt ökande underskott och stigande kvantitativa lättnader (penningtryckande), med allt sämre underliggande ekonomi, accelererande statsskuld osv...

Jag tror att nr 1 är uteslutet fast jag hoppas att det iaf blir lite av nr 1, kanske 10-20%, dvs ett lamt försök till austerity

Mina scenarier i 2. är:

1. Det blir ungefär som vanligt, dvs recession med några års mellanrum och börskorrektioner och mindre börskrascher någon gång om året (som 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 och i faktiskt även 2012)

2. Apokalypsscenariot: allt större slag i ekonomin och på börsen. Scenariot kan exemplifieras med en enkel 1-2 punch;

a. Först rusar börsen på extrema stimulanser och tilltagande inflation då nominella vinster fortsätter upp i takt med att penningvärdet urholkas. ”Ingen” vill hålla kontanter varför alla typer av reala tillgångar rusar (råvaror, produkter, mark, aktier). Även om marginalerna faller pga stigande råvaru- och lönekostnader så stiger de nominella vinsterna och börsmultiplarna ser därmed helt ok eller t.o.m. billiga på dagens indexnivå. Detta är ganska typiskt för stigande inflation från en låg nivå (så länge inte räntorna verkar vara på väg att lyfta, men det ser Fed till att de inte gör)

b. Sen eskalerar problemen och vi går full apocalypse à la Weimar och Zimbabwe. Produktionsapparaten utarmas pga högre löner, färre anställda, dyra råvaror, mer finansiell spekulation och mindre investeringar. Vinstmarginalerna faller till slut under nollan och börsen kollapsar. I detta scenario ska man ligga lång tillgångar NU, men vara väldigt lyhörd för när det är dags att sälja allt och bara köpa mark och guld. Eventuellt kan man köpa guld redan nu och sova lugnt om natten. Det skulle dock antagligen kännas mycket jobbigt i den inledande börshaussen.

Även i apokalypsscenariot tror jag att det FÖRST kommer i alla fall en minikrasch som tvingar ut Bernanke långt ut på grenen och drar igång alla QEs moder (The Fed WILL buy all issued treasuries at all maturities and buy existing treasuries from other investors, aiming for 0% interest rates along the entire rate "curve" with the aim to cancel all debt once the program is completed) för att verkligen kicka igång systemet. Helikopter-Ben gör till slut bokstavligen skäl för sitt namn.

måndag 10 december 2012

ISI om USAs pånyttfödelse som tillverkningsland

ISI: "...we still believe in the US Manufacturing Renaissance. Since the beginning of the year, there have been 62 examples of this Renaissance, ie, more than one a week. Last week's examples were Apple announcing it would mfg Macs in the US and Honda announcing it would be a net exporter from the US."

Personligen tycker jag att ISI har tappat "allt" och jag lyssnar inte längre på dem, men de har nog ändå hyggligt rätt om USAs återkomst som tillverkarland.

Kinas exporttillväxt kollapsar och Monti avgår

Italienska räntor stiger snabbt idag pga oron för minskad stabilitet i Italien och risk för försämrat samarbetsklimat mellan Italien och EU om politiken tar en populistisk vändning (då Berlusconi kommer ställa upp i premiärministervalet).

Kinas export växte endast 2,9% i november (+11,6% i oktober och förväntat +9% i nov) och Japans BNP i Q3 föll -0,9% QoQ (-0,8% väntat) och -3,5% i årstakt (-3,3% väntat).

Kinas industriproduktion (lättstyrd och lättmanipulerad) och detaljhandel var dock starka. Exportsiffrorna är emellertid svårare att manipulera och säger nog mer om ekonomins faktiska tillstånd.

OMX håller emot fantastiskt bra idag trots tidigare styrka och viss svaghet i Europa i kölvattnet av Montis besked. Privat ligger jag kvar i det närmaste maximalt kort via XACT BEAR

Hussman om aktier och guld

Hussman om marknadens avsaknad av oro vs. problemen för fundamenta: "...a fairly dramatic disparity between continued economic and valuation headwinds (particularly on a “cyclical” horizon of 18-24 months) and complacent short-term conditions that rest on the continuation of massive monetary and fiscal imbalances..."

Hussman jämför 2012 med 2000 och 2007 som lugnet innan stormen: "...corrections in 2012 have been fairly shallow...we also observed that in 2000 and 2007 – when it would have been tragic to confuse the postponement of bad outcomes with an escape from them."

Hussman om strömmen av makrodata - stabil på låg nivå och ser ut som innan den senaste recessionen: "...data has been very mixed...most recent data as being negative but stable – not accelerating to the downside...focus on the overall levels and the persistence of those levels...about where it was at the beginning of the last recession."

Hussman noterar att ledande indikatorer indikerar negativa payrolls framöver (kanske inte 'printen' men efter revidering): "...average of overall, new orders, order backlog, and employment components of those surveys []. Overall, we observe a significant weakening of these measures, which is consistent with our expectation of employment losses in the months ahead."

Hussman om aktievärdering och börsutsikter (potentiellt -15% per år i 4 år framöver om det ska påminna om tidigare björnmarknader) "For the more pessimistic, a Shiller P/E of 7 reached 4-years from today would result in a prospective market loss of -14.9% annually over that 4-year period."

Till slut, angående guldpriset och guldaktier är Hussman försiktig, men noterar att relationen mellan guldpris och guldaktier samt utdelningen i gruvbolag är sådan att om man tror på uthålligt högt guldpris så är det (gruv-) aktierna man ska köpa, inte guldet. Jag har tidigare dragit motsatt slutsats men är benägen att ändra mig till en 50/50-fördelning istället vid mitt nästa guldköp:

Hussman: "ratio of the spot gold price to the Philadelphia Gold Index (XAU) is presently near the historic high it reached during the credit crisis, and several gold shares presently have higher dividend yields than the S&P 500 itself – a remarkable change from historical norms. Though our allocation to precious metals shares remains moderate given the potential for investors to continue treating them as a “risk on” asset, any shift toward expectations of durably elevated gold prices (even without higher levels than at present) seems likely to primarily benefit the shares rather than the metal"

fredag 7 december 2012

Obama och Ben

Sedan Obama blev president har 4 miljoner amerikaner fått jobb ...i åldersklassen 55-69 år. Alla andra har sett sysselsättningen minska med 3 miljoner jobb.

Orsaken är nog att 1) De har kompetens och kontakter samt är redo att jobba för en låg lön för att komplettera övriga inkomster som numera inte räcker till (nedskurna pensioner samt låga ränteinkomster)

Ben Bernanke har alltså, genom att nolla ut räntan, sett till att pensionärerna tvingats tillbaka till jobbmarknaden (då deras övriga realinkomster halverats) och konkurrerar ut de unga eftersom de äldre klarar sig på halva lönen (som komplementerar pensioner och låga ränteinkomster).

Greklands återköp

Grekland ska som bekant köpta tillbaka sin skuld billigt (ca pris 33%). Deadline är någon gång i kväll; klockan 18 svensk tid tror jag.

Bloomberg formulerar det som att:

Grekland kan tvingas köpa tillbaka sina skuldpapper från sig själv (dvs från statskontrollerade banker som äger grekiska obligationer) för att uppnå (suck) EUs krav på minskad skuldsättning.

"Tvingas" eftersom det innebär att bankerna som säljer realiserar förluster som gör bankerna insolventa och behöver räddas med kapitalinjektioner.

Var bankrutta Grekland får pengarna till återköpet är oklart, men sannolikt från de bailoutpengar som landet ska få senare om de lyckas genomföra återköpet.

Vice RB-chef Per Jansson om skuldsättning och bostadsmarknad

Det finns nästan alltid bara en lösning och det är att krascha

Klicka på länken och på PLAY. Lyssna i 7 sekunder från 72:45-72:52

Höga PE och extremt höga vinster

Vad händer om båda normaliseras eller t.o.m. undershoot?
Extremt höga vinster:Höga värderingar:

Den kommande recessionen

Igår sänkte ECB sin prognos för eurozonens tillväxt 2013.

Idag sänkte Bundesbank sin prognos för Tyskland med 120bps (1,2%-enheter) från +1,6% till +0,4%.

Sannolikt betyder det att något kvartal då dessutom är negativt även om det inte var explicit uttalat. För att vara så här tidigt och från en officiell källa, som har intresse av att verka positiv, så är det väldigt lågt. Hur länge dröjer det innan marknaden tar recessionen på allvar? Kanske måste vi stänga året med en snygg sista spurt uppåt först...

En liten sammanställning över de viktigaste ledande indikatorerna som pekar på recession i USA 2013:

De viktigaste ledande och sammanfallande indikatorerna (Lead/Lag index, ISM, ISM orders, Phil Fed, Chic Fed, pers inc, Ind Prod) är tydligt negativa (sedan juni-nov 2012) och blev det senast januari-sept 2008, dvs de varnar inte för ofta. Eurozone är förstås redan djupt inne i recession och har uppvisat fallande tillväxt 6 kvartal i rad och USAs BNP har bara hållits uppe av "fejkfaktorer" som lageruppbyggnad, government spending och annat jox.


För övrigt spår Goldman nu endast 1,0% tillväxt i USA i Q4 så t.o.m. vampyrbläckfisken börjar se järtecknen.


Hussmans ledande indikatorer (standardiserade till samma skala)


Hussmans ledande indikatorer short term

Eurozone GDP: last turned neg june 2008, +0,5% march 2002, nu sep 2012 -0,6% och fallande 6Q i rad

US GDP: neg Sept 2008, +0.4% 31 dec 2001, nu +2,5% i Q3 2012 men mest pga presidentvalsår med stimulanser (det spenderades massivt på militärmateriel på slutet trots att man 2013 står inför fiscal cliff) och svag sammansättning (lager t.ex.) samt massor av negativa ledande indikatorer (se nedan). Goldman spår som sagt (redan) bara +1,0% i Q4.Hussman tror att oavsett vad det "printar" så blir den reviderade siffran på BNP i slutänden negativ sannolikt redan för Q3 2012 men definitivt för Q4.
COINCIDENT INDICATORS

Personal Income MoM neg apr 2008 (samt 30 nov 2011), nu 31 okt 2012 0,0% ”på väg” nedåt mot neg

Personal Spending (-0,2% oct 2012), last turned neg in May 2012, June 2011, Sept 2009, march 2009, July 2008)

Ind Prod : deteriorating since June 2010 but not yet below 0 on series or 6M MOV. Current series 1,74 in October 2012 from 5,0 in April 2012. Last turned neg in April 2008LEADING INDICATORS


ISM mfg new orders 6 månaders rullande medelvärde har fallit under 50: march 2001, Sept 2008 and på 50,0 nov 30 2012. Actual series: sept 98, sept 2000, dec 2007, June 2012

6M MOV Phil Fed broke below 0 in January 2008, Sept 2011, July 2012. Actual series: -10,7 in No 20126M MOV Chic Fed Nat Activ broke below 0 in June 2012 and June 2007. Actual index neg in Aug and Oct 2012 (last), april 2007 (and some other scattered instances)

ISM (NAPMPMI): nu 49,5, last broke below 50: aug 2008, feb 2008, feb 03, okt 02, aug 00


ECRI veckoindex: Ej negativ, men visar negativ tendens senaste veckorna (dock positiv större delen av 2012) på låg nivå på samma sätt som inför kraschen 2011. Har ej data för 2008.

LOAN OFFICER SURVEYS (företagens låneefterfrågan som signal på viljan att investera, äen kallat animal spirits, dvs det som driver ekonomin framåt)

Europaundersökningen är redan djupt negativ och Asien och USA har vikt ned och nyss gjort Europa sällskap i negativt territorium (eller <50>


Leading/Lagging nu: 89,5 (signalerar recession under 91 i ”alla” tidigare recessioner (t.ex slutet 2008, hann inte signalera 2001-02, signalerade 1991, 1982, 1979…). Visar graf på coincident/lagging (jfr även Hussmans inlägg "Hur man skapar en tidsmaskin"IATAFTT, international freight tonne kilometers yoy%: -3,8% okt 2012 (hållit sig där sedan maj 2011). Last turned neg June 2008

torsdag 6 december 2012

GBD Cantillon

Först idag fick jag Gloom Boom Doom-rapporten från Marc Faber. I all korthet gick han igenom de negativa långsiktiga effekterna av kreditexpansion, penningtryckande och inflation.

Det går inte att få med mycket av hans 15-sidiga analys här, men poängen är att inflation inte är något statiskt eller något endimensionellt som en KPI-siffra. Inflation är en process, en okontrollerad, giftig slingrande kobra som inte får bli för stor.

Inflation innebär bla genom Cantilloneffekten att de som är närmast den penningskpande processen gynnas på bekostnad av de som är längst ifrån. När centralbankerna trycker pengar gynnas banker och finansmän, medan arbetare missgynnas. Processen drar till sig de som vill och kan och vågar lämna sitt arbete till förmån för spekulation. Färre arbetar, fler lånar och spekulerar. Ekonomin blir allt mer instabil. Ekonomins tillväxtkraft urholkas och kakan blir mindre samtidigt som den koncentreras hos en allt mindre del av befolkningen. Några få blir oerhört rika, många blir fattiga och en stor medelklass nedgraderas till nästan livegna.

Pengar bygger på förtroende. Det gäller i synnerhet fiat money. Om pengarna är falska eller snabbt urholkas (den nedre delen av befolkningen märker successivt att lönen inte räcker till) så tappar man förtroendet för både pengar och deras ursprung. Etablissemanget ifrågasätts. Missnöjespartier får grogrund. Syndabockar letas upp. Rika svartmålas.

De sociala spänningarna stiger och förr eller senare kan det sociala kontraktet rivas upp i en kataklysmisk restart.

För att återknyta till inflationskobran ovan och unintended consequences av stora projekt (t.ex. massivt penningtryckande) så beskriver Faber också ursprunget till "kobraeffekten":

Indien ville minska problemet med kobror och erbjöd "skottpengar" på kobraskinn. Bönderna var inte dummare än att de snart kompletterade dödandet av vilda kobror med odlade kobror. När detta uppdagades skrotades policyn och då släppte bönderna helt enkelt kobrorna fria så problemet var än större än innan programmet började.

tisdag 4 december 2012

Guld +500%, aktier -50%?

Guld - Nästan det enda man törs äga nuförtiden...

Jag köpte senast guld (8 aug 2012) när priset (då 1612 USD/Oz) kämpade underifrån med 100-dagarssnittet. Sedan dess (16 aug) har priset hållit sig över 100-dagars... tills idag då priset just nu (1691,6)  fallit under 100-dagars.

Jag hoppas och tror att aktier och guld ska falla tillsammans kommande månader. Om det faller till omkring 1600 hoppas jag våga köpa lite igen (1% av mitt net worth) och sedan ytterligare i takt med fallande pris. Kanske vågar jag hoppas på att fiska in det sista (upp till 5% av NW?) närmare 1528 USD/oz (gamla bottnar och Fibonacci 23,6%). Det är i alla fall drömmen. Jag behåller då kapacitet att dubbla till t.ex. 10% av NW om guldpriset skulle falla väsentligt (1285 kanske, vilket är Fibonacci 38,2%)

Jag kommer inte köpa guldaktier (gruvor) den här gången, även om mina guldgruveaktier gick dubbelt så bra som guldet den senaste omgången. Jag litar helt enkelt inte på bolagen eller för den delen deras kostnadskalkyler eller marknadens riskpremieutveckling om aktier blir en avskydd tillgångsklass.

Efter en inledande finansiell press på både aktier och guld tror jag att gulds safe haven-status ger en bra bas för kraftig uppgång på längre sikt, inte minst på grund av brist på andra intressanta tillgångar (om jag får rätt i min negativa syn på aktier). Det är därför jag kommer köpa guld i vår/sommar (2013) och också därför jag kommer fortsätta ligga kort marknaden (privat refererar jag då till OMX via XACT BEAR) en bra stund efter att jag redan köpt guld. Jag har inget target price för guld, men jag har tidigare gett ett räkneexempel som antyder att guldpriset skulle kunna femfaldigas för att kunna utgöra en rimlig andel av en global finansportfölj.

I första hand tror jag på en nedgång i OMX med ca 20%, men jag har inte stängt fönstret för nästan en halvering av index till samma nivåer (ca 600) som gällde i slutet av 2008. För det krävs dock att en global negativ spiral av sämre ekonomi och stigande riskaversion utvecklas utan att penningtryckande lyckas bromsa den. Det förefaller trots allt ganska osannolikt att det ska kunna bli lika illa som när man trodde att Lehmans konkurs kunde hota det globala finansiella systemet.

Å andra sidan borde extrema monetära åtgärder (t.ex. en radering av Treasurys skuld till Fed) kunna ge upphov till just sådana farhågor. Dessutom, hur ska man våga prisa svenska verkstadsbolag och banker om/när de redovisar förluster med högst oklart datum eller metod för att återvända till vinst? Idag, när penningtryckande anses vara självklart positivt för börsen låter det som en permabjörns pinsamt naiva önsketänkande. För tyska pensionärer är emellertid penningtryckandets negativa effekter något man till varje pris vill undvika.

måndag 3 december 2012

ISM under 50 förvånar ingen

1. Det borde inte förvåna någon som har koll på ledande vs eftersläpande indikatorer att ISM blev låga 49,5
2. Det innebar en rejält mycket lägre siffra än officiellt konsensus (51,5e)
3. Marknaden reagerar nästan inte alls, samtidigt som denna typ av negativa avvikelse normalt är extremt negativt när ISM går under 50

Detta kan vara dagens största händelse men som inte fått något genomslag... Världen är mycket konstig. kanske kan det vara så att placerarna på allvar tänker att centralbankerna därmed kan "börja lätta på penningpolitiken"... (från redan historiens lättaste penningpolitik)

Jag tror att det är säljläge nu när Europa har touchat year highs.

Allt och inget händer idag

Nyhetsflödet präglas av samma gamla europatugg som alltid:

Grekland återköper obligationer (pris 34%) för pengar de inte har (men kommer att få om de lyckas med återköpet - det är ett av "kraven". Tufft att vara Grekland!)

Cypern verkar få en monsterbailout av sina banker (55% av BNP) som tar total statsskuld till närmare 150% av BNP, vilket i sig anses icke uthålligt och därför gör att IMF inte får vara med (enligt deras interna regler)

Spanien har officiellt begärt om bailout av sina banker (marknaden verkade tro att det var landet som begärde BO varför marknaden nästan drog till year high i Eurostoxx50)

Grekland och Spanien varnar för att de inte kommer nå budgetmål eller tillväxtmål 2012 och 2013.

Moodys nedgraderade ESM och EFSF

Hussman kommenterar makroutvecklingen med att han fortsatt får bekräftande negativa signaler. Analytiker däremot håller kvar i halmstråt med eftersläpande indikatorer (t.ex. sysselsättningsstatistik).

You can avoid reality, but you cannot avoid the consequences of avoiding reality

fredag 30 november 2012

Stålbad

Så här ser "austerity" ut i Europa.

Enligt myten sparar Europa för hårt vilket ger en ständigt fallande spiral av låg efterfrågan, fallande statsintäkter, ännu lägre efterfrågan...

Så här ser detta extrema sparande ut som får politiker att vilja ge upp austerityvägen och testa att konsumera sig ur krisen:


Inte ett enda land i Europa sparar... och dessa 7 slösar upp till 8% mer av BNP än de faktiskt har intäkter.

Och politikerna vill alltså testa att dra på ännu mer..

AG och Suite igår

Vaknade fullt påklädd, kavaj och allt, och fortfarande full som en örn, men köttet var gott och de sista 10 drinkarna helt perfekt genomtänkta...

torsdag 29 november 2012

Styrelsemöte idag - en timme jag aldrig får tillbaka

1. En trist timme i styrelsemöte
2. En elakartad uppgång på börsen
3. Lätt apatisk över att ingen analys fungerar - det bara ska upp, tydligen, trots alla problem (tex riktigt dålig sammansättning i USAs BNP-tillväxt i Q3)
4. Tom en smart kollega börjar tänka positivt om möjligheten att Fed stryker Treasurys skulder i USA
5. Nåja, jag ska i alla fall ut och äta gott med en mäklarfirma som jag gillar att umgås med

Varför SHCOMP är svagt...

Så här säger en av mina kontakter och specialister på Kina

My contacts in corporate finance in China confirm for China A shares, there are around 800 companies waiting to have approval from CSRC to list in China (China Securities Regulatory Commission), which means there is a built-up IPO pipeline monster in wait not seen in modern history.

Hans tolkning är att när det här är avklarat är det desto mer attraktivt att köpa kinesiska aktier.

onsdag 28 november 2012

SHCOMP 1973

Shanghai composite index (1973) stängde i morse på sin lägsta nivå sedan 2006 (om man bortser från botten av kraschen 2008/2009). Indexet stod högre 2000-2001 än det gör nu. Sedan toppen för 20 år sedan i februari 1993 (på ca 1560) har index bara stigit med drygt 25%.

För att ge lite perspektiv: Under tiden har ekonomin vuxit med många hundra procent...

tisdag 27 november 2012

Grekisk "lösning", Kina bryter ned under 2000

Jaha, då fick Grekland till slut lägre ränta och längre löptid. Ingen tror förstås att de kommer klara 124% statsskuld per 2020 och 110% 2022, men det krävs att man säger att man tror det för att IMF ska kunna ge stöd till landet.

Just nu är det lite glädje i USA och Europa på nyheten; för att man tror att den värsta risken tas ur marknaden. Vilken risk kan man fråga sig när VIX (15) redan handlar kring sin lägsta nivåer någonsin? Kina däremot är inte imponerat utan verkar t.o.m. "bryta ned" trots starka data över företagsvinster i natt.

Nåja, det blir väl en stunds väntan igen tills vi ser vilka problem Grekland faktiskt har fundamentalt. Inom ett kvartal kommer de leverera besvikelser i tillväxt, underskott, besparingar osv. Nu har de ju fått sina pengar och kan missköta sig igen.

Eller, vänta, de har ju inte fått pengarna ännu. De får pengarna den 13 december OM långivarna godkänner dealen i sina respektive parlament.

måndag 26 november 2012

Hussman mer positiv än Gordon (på lång sikt)

Spännande Hussman idag


Han börjar med att poängtera att kedjan av negativa signaler inte är bruten pga den positiva advance/decline-utvecklingen förra veckan. Utsikterna är fortfarande bland de värsta på 100 år.

Veckans brev innehåller grafer över normaliserade värderingsmultiplar för utdelningar, P/S, P/Book och P/E. Sett enbart till utdelningsmultipeln blir den framtida börsutvecklingen 4,6% per år i 10 år om värderingen ska tillbaka till historisk norm (dvs ned till den nivå där framtida 10-årsutveckling är 10% per år) under den 10-årsperioden.

P/E-talet (Shiller är nu på 21,2 för S&P 500) följs normalt av tio års årlig avkastning på ca 3,6%. En initial standardnedgång talar för ungefär 33% börsfall utan att ens åstadkomma en signifikant undervärdering, dvs ingen panik på botten. Om tidigare björnmarknader snarare utgör normen ska värderingen falla till halva normalnivån, vilket innebär negativ årlig avkastning kommande tio år (och om den sorts normalisering skulle inträffa redan under nuvarande cykel pratar vi snarare om S&P 500 [nu 1400, dvs -64%] än att indexet heter S&P 500).

Hussman avslutar med en kort genomgång av det makroekonomiska läget: USA är redan i recession, överraskningscykeln har vänt nedåt och kommer se allt sämre ut kommande 4-5 månader (överraskningsindexet uppvisar en 44-veckorscykel), löpande indikatorer (”coincident”) har toppat ut (IP, real sales, personal income, new order, order backlog, PMI employment component). Kvoten Ledande/Eftersläpande indikatorer har fallit till 89,5, vilket är det lägsta på 2,5 år. Under 91 brukar signalera recession.

Till sist påpekar Hussman att han inte håller med om Gordon/Granthams negativa syn på långsiktig produktivitet och tillväxt utan menar att de senaste 25 årens produktivitetsavmattning beror på kontraproduktiv ekonomisk och framför allt monetär politik som gynnat spekulation framför sparande och investering. Han befarar dock att under en kommande björnmarknad så kan Gordons negativism populariseras och ”slut på tillväxt”- och ”death of equities”-mantran bidra till den sorts värderingsbotten som ger avstamp till nästa bullmarknad.

Sammanfattningsvis: HAN GER SIG INTE, Hussman-björnen!

fredag 23 november 2012

Uppställ under låg volym

Jahapp, ännu en dag med uppgång under låg volym: OMX har omsatt 4 miljarder hittills (kl 16:25). De senaste fredagarna har omsättningen i VALOMX varit 7,8 mdr, 6,8 mdr, 4,1 mdr, 8,3 mdr, 9,4 mdr, 7,2 mdr, 8,4 mdr så äen ur ett fredagsperspektiv är det uselt... Thanksgiving kan kanske förklara en del men det såg inte alls ut så här november 2011 t.ex.

Kuriosa: 20-dagarssnittet är 7,2 mdr vilket är sämsta nivån på många år (förutom augusti 2012)

Ska man lita på kvaliteten i en uppgång med så här låg omsättning? Nja, normalt vänder börsen först upp och bekräftas efter ett tag med och drivs på av hög volym, så man kan inte prata om huruvida det går att lita på uppgången eller inte utifrån enbart volymparametern. Jag tycker emellertid att mönstret med högre volymer på nedställ och mycket låga volymer när det går upp känns bräckligt.

Med det sagt vill jag gärna se Eurostoxx 50 vända ned ungefär nu (2551,5) för att det ska kännas riktigt bekvämt och högre än 2600 blir nytt område och därmed lite extra obehagligt eftersom det kan ge föda åt trendföljare och andra robothandlare.

Framför allt är jag dock frustrerad över att marknaden verkar strunta i fakta utan bara på något sätt fått för sig att 1) det är billigt och 2) ekonomin vänder upp snart och möjligen 3) det finns inget annat att äga än aktier

Samtidigt sker ständiga utflöden ur amerikanska aktiefonder i år och insiderförsäljningarna är rekordstora vs -köpen.Bloomberg

Jag både hatar och älskar Bloomberg

Jag hatar att jag tillbringar så mycket tid med att läsa nyheter på skärmen och låter mig förhäxas av kursgrafer och makrodataserier. Jag hatar att programmet är så ålderdomligt och svårarbetat. Jag hatar färgställningen. Jag hatar att så mycket negativa känslor har haft sitt ursprung i data som presenterats via Bloomberg. Jag hatar att jag likt en spelberoende loggar in via Blackberryn för att titta på uppdatarade dagskursgrafer så fort jag inte sitter vid skrivbordet.

Jag älskar att allt finns i Bloomberg. Jag kan hitta nästan vilken obskyr liten dataserie som helst och därtill från långt tillbaka i tiden. Jag kan dra upp grafer för alla noterade aktier i världen och se vad de haft för historiska värderingsmultiplar många år bakåt i tiden; på både faktiska data och prognoser. Jag kan få fram historiska resultat- och kassaflödesdata med ett knapptryck; eller prognoser för den delen.

Ska jag ta investeringsbeslut på siffrorna så måste jag förstås bygga modellerna själv och plocka fram grunddata från officiella källor och justera för att få jämförbara serier (eller, ja, mina analytiker får göra detta), men för snabbscreening duger Bloombergs serier absolut. Och det går framför allt snabbt.

torsdag 22 november 2012

Finansinspektionen, tidstjuvar

FI var på besök idag. De ville träffa VD och en förvaltare. Eftersom jag är både och (samt ägare) så behövde bara jag och FIs två representanter vara med på mötet.

FI är underbemannade och har inte tid att granska alla 80 aktiva svenska specialfondsbolag ("hedgefonder") på djupet så de håller s.k. "Informationsmöten" på ca 1 timme då de ställer meningslösa frågor och får meningslösa svar. Avsikten är nog mest att 1) visa att de finns så man som hedgefond får en extra impuls att sköta sig samt 2) kolla att det finns en möblerad och bemannad lokal där det faktiskt verkar bedrivas förvaltningsverksamhet.

Mötet med mig var över på bara 25 minuter trots en massa kallprat både i början och på slutet för att fylla tiden. Orsaken till effektiviteten kan vara att jag inte klär in allt jag säger i kanslisvenska eller finanslingo utan säger rakt ut vad jag menar. Standardfrågorna om antal anställda, resultat, förvaltat kapital mm drog jag i ren sifferform på under minuten, vilket de nog inte var beredda på : ).

**********
På temat slöseri med tid så har vi extra många styrelsemöten på slutet av året. Någon har frågat vad vi gör på mötena... och då kan jag berätta att ungefär 12 av 13 frågor är formalia utan betydelse, t.ex.:

Öppnande
Beslutsförhet
Val av sekreterare mm
Godkännande av dagordning
Föregående protokoll
Rutinkontroller (har någon brutit mot lagen eller interna regler)
Backoffice (rutiner, kostnader, misstag)
Riskkontroll (har fonden tagit för mycket risk, vilken risk [detta följs upp på sekundbasis så att ta upp det här varannan månad är... SUCK])
Resultat i fond och bolag (kul att berätta det här för sig själv varannan månad när jag tittar på det varje minut)
Övrigt
Nästa möte
Avslutande

Ibland skjuts det in en enstaka fråga, oftast under "Övrigt" som eventuellt rör ett faktiskt beslut, t.ex. om vi ska be FI om förhandsbesked huruvida vi kan ta både courtagekostnader och externa analyskostnader som förvaltningskostnader eller inte. För det första borde det inte vara en styrelsefråga och för det andra ska frågan bara ta någon minut att behandla.

Att sammankalla ett tiotal personer 6 ggr om året för att göra... ingenting... är helt meningslöst, men ABL och FI kräver detta. Varför de kräver det när det i praktiken tar tid från riktiga och viktiga sysslor är oklart. De har nog inte förstått att förvaltning sker framför Excel, internet och Bloomberg, inte i formaliamöten som bara är till för att visa att förvaltarna även kan ta på sig styrelserockarna och sätta sig i ett annat rum och upprepa dagens sysslor för varandra framför en protokollförare.

onsdag 21 november 2012

Pricksäkert citat

Yes, France is downgraded, no decision about Greece, no truce in Gaza, Spain joining Alice in the rabbit hole, recession in Europe, America fiddling about with no resolution in sight and “ho hum, ho hum pass the cookies if you please.”

Världen krasar omkring oss, men skicka kakorna tack...

Japan enligt Kyle Bass

I korthet: Japan har värdelns största statsskuld, ett extremt budgetunderskott, fallande befolkning, snart negativ handels- och bytesbalans... och centralbanken finansierar redan halva statsapparaten. När det smäller - och det kan vara mycket snart - då smäller det rejält.

Läs gärna hela dokumentet här.


måndag 19 november 2012

4 dagars handel

Eurostoxx 50 är ned något sett över 4 dagars handel. Först ned 2,64% på 3 dagar och idag upp 2,14% på 7 timmar. Det övergripande mönstret sett över lite längre tid är sidledes (1 månad, 2 månader, 3 månader, 8 månader, 9 månader, 1 år, 2 år, 4 år, 10 år, 15 år) och faktiskt de senaste månaderna t.o.m. med viss fallande trend.

Dagens uppställ ändrar inget i bilden. Ingen ny info har kommit fram och inget i den tekniska positionen har ändrats. Om något gör dagen att en kortsiktigt något översåld situation rättas till. Givet att marknaden rör sig sidledes är frågan man kan ställa sig emellertid om vi ska upp mot (förra) rangens topp på kanske 2550-2600 (kurs kl 16:17 är 2479) eller om vi faktiskt är på väg ned mot det större intervallets bottnar kring 2000-2100, vilket i mina ögon vore mer fundamentalt motiverat.

Ett julrally under låg volym är förstås alltid en möjlighet, men vill och bör man verkligen chansa på att detta mytomspunna och fundamentalt omotiverade julrally infinner sig i år också, trots riskerna som hopar sig?

Jag skulle inte chansa på det utan hellre vara kort eller i värsta fall neutral. Jag är förstås kort.

Mauldins tre biotech-hopp

Han tar upp tre nya genombrott inom biotech. Nr 2 är det roligaste och nyaste. Nr 1 har varit på gång något år men kommer allt närmare en faktisk applikation (tar dock säkert längre tid att bli godkänt än man tror) och nr 3 är kanske det mest vardagligt intressanta och skulle kunna bli det nya D-vitamin eller nya Omega 3 om det håller så hög standard som det verkar i brevet.1. Stamcellsforskning som lovar kardiovaskulär föryngring inom några år

2. Biologiska nanomaskiner (nanoviricider) i form av piller som tar bort symptomen av AIDS, herpes mm svåra virussjukdomar

3. Extremt inflammationshämmande naturmedicin från tobaksplantor som ger ökad livslängd (inflammation är mänsklighetens största gissel, inte minst pga att vi äter för lite havsdjur och för mycket kött)


Blandade klipp från Mauldins "Out of the Box"
1. Hjärta och kärl As you read this, your endothelial precursors stem cells are constantly repairing your cardiovascular system. Their ability to do so, however, diminishes as those cells age. With a transfusion of a patient's own rejuvenated endothelial precursors, the recipient would have a rejuvenated cardiovascular system within months.

Though BioTime doesn't have regulatory approval yet, the company has been able to perform this procedure on a limited basis for some time. The process of creating rejuvenated iPS cells for individuals, however, is slow and therefore expensive. Cells resist reprogramming because most of the DNA in adult cells is purposely folded up and protected from activation.


2. Nanoviricider When viruses detect their target ligands attached to the polymer nanovesicles, they act as if the nanovesicle is a cell. Viruses force their way into the polymer structure and attempt to hack the nanoviricide as they would a living cell. With no genome to exploit, they are disassembled harmlessly.   Recently, however, NanoViricides demonstrated that they can design, using certain polymer shapes and ligands, a drug that passes safely through the stomach lining into the blood stream. It may not be evident today, but this is a discovery that will be recorded in future medical history books.


Oral nanoviricides will allow low-cost preventative dosing for influenza, but the implications are much greater. I believe the company is on track to solving the oral delivery problem for other virus-borne diseases. Soon, I'm convinced, we will see oral nanomedicines that cure or completely prevent symptoms of AIDS, herpes, hepatitus, smallpox, dengue and other diseases.

  3. Inflammationer In the paper “Inflamm-aging: An Evolutionary Perspective on Immunosenescence,” Franceschi and his team point out “... that the persistence of inflammatory stimuli over time represents the biologic background (first hit) favoring the susceptibility to age-related diseases/disabilities. A second hit (absence of robust gene variants and/or presence of frail gene variants) is likely necessary to develop overt organ-specific age-related diseases having an inflammatory pathogenesis, such as atherosclerosis, Alzheimer's disease, osteoporosis, and diabetes.”

In other words, you may have a genetic predisposition to atherosclerosis, Alzheimer's disease, osteoporosis or diabetes but it is your own immune system that triggers these conditions. Many researchers studying this phenomenon have focused on NF-κB, nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells, as the root cause of the problem.

NF-kappa, as it is often abbreviated, is the alarm system of our immune system. NF-kappa is a transcription factor capable of activating your DNA to mount an immune defense. They exist outside of the nucleus in virtually every cell in your body but, if they detect something indicating injury or infection, they migrate into the nucleus and initiate an immune response.

As we age, NF-kappa calls in more and more false alarms until we are in a state of chronic low-level inflammation. Eventually, this chronic inflammation tends to localize at some point of vulnerability until we have a health-threatening disease that ends our lives prematurely.

For this reason, the quest for a substance that would calm down NF kappa activation without suppressing legitimate immune system function has been called the “holy grail” of modern medicine. To make a long story short, that holy grail has been found in members of the solanaceous plant family such as eggplant, peppers and tobacco.

Rather, I'm telling you to watch for final data from three major studies underway now. The Roskamp Institute, a leading brain disease research center, is doing the Alzheimer's trials. Roskamp, directed by two of the scientists who discovered the amyloid connection to AD, Drs. Michael Mullan and Fiona Crawford, has also overseen an interventional study in Flint Michigan. Dr. Paul Ladenson, with colleagues from Johns Hopkins is following up an animal study of thyroiditis with a human study.

Preliminary results from the Flint study have been released, revealing that the active ingredient in Anatabloc, at much lower doses than I take, reduced C-Reactive Protein (CRP) levels in 61% of diabetic patients. CRPs are associated with the onset and severity of diabetes and other diseases. These patients, in fact, all had other diseases and extremely high CRPs so results are far more significant than they may appear.

The Hopkins thyroid study results should be completed in December but we already know that the human studies are providing statistically significant results. If they are similar to the animal studies, which provided the first ever improvements in thyroid disease, we will be able to reach extremely important scientifically validated conclusion.

In fact, positive results from all three ongoing studies would confirm the thesis that anatabine citrate does not treat specific diseases directly. Rather, it dramatically reduces the NF-kappa induced inflammation that effects all diseases. If this is true, and I'm personally convinced that it is, it means that we will be able to delay or prevent most of the conditions that prematurely shorten life.

Hussman ser lite lättnad

1. Hussman ser fortfarande risk/reward som den sämsta procenten på 100 år
2. Men den omedelbara nedsidan har minskat något efter den senaste tidens nedgång
3. Han tror inte att han kommer ändra fondens placeringar nämnvärt, men marknaden är inte lika overbullish och overbought längre

Från dagens Hussman
In recent months, our estimates of prospective return/risk in the stock market have moved to the lowest 1% of historical data. In September, and again last week, those estimates dropped to the worst two observations in a century of historical data. Importantly, our concerns about global recession, unrestructured debt, European banking strains, and other issues are not at all responsible for those negative estimates.

While I don’t expect a significant change in our overall investment stance in the absence of a larger adjustment in market valuations, the level of advisory bullishness has come down, and on our measures, stocks are not as overbought on an intermediate-term basis than they were a few weeks ago. As a result, some firming in market internals could move us to a slightly less defensive stance...

torsdag 15 november 2012

Inget nytt vare sig i väst eller öst

Marknaderna nära all time high trots ovanligt positiva förhoppningar om makro och mikro medan de faktiska trenderna ser sagare ut än på länge.

S&P 500 stängde i går bara 14% under sitt galna all time high från 2007 och ned endast avrundningsmässiga 8% från sin intradaghögsta nivå 14 september i år. Index är fortfarande upp mer än 100% sedan mars 2009.

Poängen är att vi har haft 3 års fantastisk bullmarknad, 3 års högkonjunktur som eldat på fundamenta, optimism och börs, men att man nu är nära det övre taket på hur mycket stimuli man kan pressa fram.

Drivkraften bakom uppgången har varit historiskt extrema stimulanser i form av årliga budgetunderskott på 5-10% i hela västvärlden samt synkroniserad penningmängdsökning i USA, UK, Japan, Schweiz och ECB.

Visst är det teoretiskt möjligt att trycka ännu mer pengar, att stryka gamla skulder och gödsla med mer nytryckt fiatskräp . Visst är det möjligt att strunta i att spara för att begränsa statsskuldsökningen... ett tag till, men slutresultatet blir då förstås bara ännu värre.

Det enda konstiga i dagsläget är varför aktier står nära all time high, 100% upp på 3 år trots att utsikterna är bland de sämsta någonsin.

onsdag 14 november 2012

Olli Rehn säger att Spanien inte uppfyller målen 2014 även om stark omvärld

Han försöker påstå att Spanien har gjort sitt och nu kan anses stabilt (de publika finanserna).

Samtidigt säger han att målen för 2013 kanske inte nås eftersom de baseras på för optimistiska antaganden om omvärldsekonomin.

Han säger också att Spanien missar målet för 2014 (avseende underskott och skuld)


Och tänk om, Gud förbjude, världsekonomin skulle fortsätta vara svag... men längre ned säger han att missar inte gör något.Fråga från journalist: Har Spanien gjort nog för en OMT-begäran?

Svar från Olli: I stort sett har de uppfyllt de tre huvudkraven

Under tiden brinner sydeuropa, inkl Spanien under demonstrationer, protester, generalstrejker


Fråga: Grekland missade BNP-prognosen rejält igen idag. Hur bedömer ni strukturealla åtgärder relativt nominella resultat?

Svar: Nominella mål, dvs "mål" helt enkelt, är inte så viktiga utan huruvida man genomför "rätt" och "smarta" strukturella åtgärdspaket. Vi kan inte ändra oss hela tiden bara för att Grekland och Spanien misser målen.


Kommentar: Det är egentligen sjukt att inte marknaden bara faller 50% direkt när såna här muppar har ledande positioner...

Hur man undviker det fiskala stupet

Svaret på allt nedan är att när man undviker fiscal cliff så kör man bara mot ett ännu högre stup med värre skulder, underskott och sparbehov


"Steering clear of the fiscal cliff" - det är vad påstått insatta, intelligenta och välutbildade journalister, ekonomer och andra förståsigpåare pratar om dagarna i ända.

Vad betyder då detta?

Till att börja med, vad är det fiskala stupet, the fiscal cliff? Jo det är summan av de budgetåtgärder som ansamlats under flera år. De består av besparingar och skattehöjningar som har skjutits upp pga akuta kriser men som nu förfaller på samma datum. De uppgår till ca 4% av BNP.

Fakta: USAs budgetunderskott är ca 8-10% av BNP och statsskulden är ca 103% per september 2012. Helst ska statsskulden ned under 70-90%, men åtminstone bör nivån 103% inte öka. För att kvoten inte ska öka får inte skulden öka snabbare än BNP (som nu växer ungefär 3-4% nominellt, men sannolikt lägre nästa år, säg 0%). USA bör alltså minska underskottet från 8% till mellan 0-4% av BNP eller med åtminstone 4% av BNP.

Det ligger automatiska åtgärder (minskade utgifter, höjda skatter) med ganska exakt den storleksordningen (4% av BNP) inför årsskiftet. Detta är alltså något som USA inte bara bör göra och kommer ske automatiskt om det inte stoppas, det är också något som måste göras om inte skuldsituationen och framtida sparbehov ska förvärras.

Ändå pratar ”alla” om att detta måste undvikas, att man ska styra undan från det fiskala stup som en halvering av underskottet innebär. Helst verkar man vilja undvika några som helst besparingar och minskning av underskottet! Folk vill alltså styra bort från stupet och köra uppför en brant backe mot ett ännu värre stup.

Dagens stup skulle man överleva ett fall från, men om man styr undan och kör uppåt kan nästa stup bli riktigt katastrofalt.

Antag 10% underskott i 2013 och 0% nominell tillväxt, då blir skulden 115%/BNP per sista dec 2013. Vad ska man tro om 2014? Recession eller förbättring? Antag att vi är positiva och tror på 3% nominell tillväxt och 8% underskott, då växer skulden till ca 120% av BNP. På den nivån får inte räntesatsen på skulden vara mer än ca 0,8x tillväxten (3%*0,8= ca 2,5% vägd ränta), om den primära (före räntor) budgeten är i balans, för att undvika stigande skuldkvot. Frågan är bara hur man öht ska komma i balans när primärunderskottet är 5-6% och skuldnivån 120% (samma skuld som Grekland hade när det gick helt över styr till dagens 180% trots att den privata delen nyligen halverades).

Om man skär i budgeten med 5-6% för att komma i primär balans så minskar BNP med ungefär lika mycket i första steget, säg 5%, så skuldkvoten stiger ändå till nästan samma nivå som om man inte sparar.

Sen ska man inte glömma att USA har en mängd automatiska kostnadsprogram (Medicare, Medicaid, Obamacare, pensioner) som successivt leder till allt större primärt underskott och som diskonterat till idag egentligen betyder sisådär 400% extra statsskuld i förhållande till BNP. USA är bankrutt och kommer bara undan genom att antingen skära bort alla löften till gamla och sjuka eller säga till kineser, japaner och Fed att USA inte kommer betala. Alternatit kan man trycka pengar som om det inte fanns någon morgondag. När Kina och Japan inser att USA inte kommer vara seriösa så slutar de köpa räntepappren och USAs valuta kollapsar (mot alla valutor och tillgångar [tex guld] som inte gör samma sak).

Frågan är hur lång tid det tar... Vad gör USAs kongress? Kommer de enkelt fortsätta att höja skuldtaket tex? Blir det chicken race/brinkmanship var 6e månad eller kommer man överens om längre lösningar?

tisdag 13 november 2012

Janjuah siktar på 1300, 1500 och 800 i S&P 500

Den här meningen sammanfattar Bobs syn att en sista policyspike kan lyfta index rejält innan kraschen, fast först tror han att det faller till 1300 (nu 1370):

A combo of ECB QE and fiscal/debt ceiling fudges in the US – perhaps also complimented by a short-lived centrally planned but debt fuelled and ultimately wasteful China uptick – could even cause a parabolic spike powerful enough to take S&P – briefly – into the 1500s, before resuming the longer-term march over the rest of 2013 and 2014 to the 800s

[...] but, for now, we will continue to focus on 1300 as an initial major target

Annars är han tydlig med att penningtryckande endast skadar ekonomin:

the private sector continues to ignore Bernanke [...] by instead doing the exact opposite, which means holding onto/building cash and savings, delaying spending/investment/hiring and thus hurting growth.

måndag 12 november 2012

Ensidiga tecken på nedgång hos Hussman

Hussman noterade nyligen en viss lättnad i de negativa signalerna, men nedgången sänkte sedan vad han kallar ”market internals”, dvs bredd, pris/volym mm så att risk/return har fallit till sitt näst sämsta på 100 års data.


Han påpekar dock att bara för att de värsta utfallen på marknaden historiskt har utfallit efter liknande situationer, så betyder det inte att det måste bli så eller ens att data signalerar att det ska bli så. Hans ensembler indikerar bara ex-ante det (näst) värsta på 100 år, men det faktiska ex-post-utfallet är summan av vad modellen signalerar plus en slumpvariation (beroende på slump, oro, belåning mm mm obekanta termer). Utfallet kan bli mindre dåligt, lika dåligt eller värre än tidigare ras (2000-2002, 2008-2009, 1973-1974) med samma förutsättningar.

Det riktigt spännande är dels att hans modeller pekar på att marknaden är övervärderad, överoptimistisk, överköpt samt uppvisar svaga tekniska data, dels att spridningen i de flera dussintals undermodellerna är ovanligt låg och att de uppvisar det mest ensidigt negativa mönstret någonsin med 97% av modellerna negativa på samma gång.

Data kan förstås förbättras, även om det inte brukar göra det i motsvarande läge, men just nu går det nästan inte att få sämre förutsättningar för en marknadsuppgång än nu. Obs att det här förstås inte betyder att marknaden inte kan gå upp i alla fall. Vad gäller information som inte förefaller alls diskonterad av marknaden noterar Hussman den redan påbörjade men ej officiellt deklarerade eller identifierade recessionen i USA.

torsdag 8 november 2012

Effekterna av penningtryckande i en mening

Wealth cannot be generated by increasing the money supply – all that can be achieved by this is an ephemeral improvement in the 'data' even while scarce capital continues to be malinvested and consumed

Ungdomsarbetslöshet i Grekland: 58%

Det betyder att 42% av de som vill jobba också får jobba. DET är väl positivt att några får jobb i alla fall.

Ett litet räknexempel på energisparlampor

Det här är verkligen för den som inte tänkt längre än näsan räcker, men alla kan inte tänka på allt hela tiden... Vanliga glödlampor är 2-4x dyrare än "dyra" energisparlampor och för dessutom med sig problemet att de måste bytas hela tiden.

RÄKNEEXEMPEL

A. Vanlig glödlampa 25W, 220 lm: inköpspris 9,50kr (2-pack för 19kr hos Clas Ohlson), håller knappt 1år (1000 timmar), måste köpas minst 10st under en tioårsperiod för totalt 95kr. Finns inte längre 60W till salu.

B. Energisparlampa 5W, 235 lm (motsvarar 25W), 29 kr/st hos CO, 10 000 timmar (knappt 10 år). Finns även upp till tex 15W, 800 lm (motsvarar 63W) för samma pris som 5W.

C. Dimbar 7,5W (motsvarar 40W), 470 lm, 149kr hos CO, 20 000 timmar (20 år)

A: 20 st kostar 190kr och räcker 20 000 timmar. 25W x 20 000 = 500 kWh à 1kr. Totalpris 690kr/20 år
B: 2 st kostar 58 kr och räcker 20 000 timmar. 5W x 20 000 = 100 kWh à 1kr. Totalpris 158kr/20 år

C: (obs att man får nästan dubbla ljuseffekten och dimbart för detta pris): 1st à 149kr. 150 kWh/20 år; totalt 299kr/20 år

...men förutom priset är det bästa med LED-lampor (och vilket fick mig att börja byta ut alla lampor för ett bra tag sen) att man inte behöver byta lampor hela tiden eller leva med enstaka mörka punkter för att man inte hinner/orkar byta. Detta gäller särskilt dimbara spotar där man ofta har många spotar i samma armatur och kanske accepterar längre än man egentligen vill att bara 2-3 av 4 lyser.

Se emellertid upp med dålig ljuskvalitet då vissa lampor har ett obehagligt kallt ljus. Titta på ljuset i affären och välj hellre en dyrare med bättre ljus. Affären är ändå så mycket bättre än förr.

Ytterligare en fördel med LED är att man faktiskt kan köpa starkare lampor, medan de vanliga glödisarna är svåra att hitta över 25W.

Byggfabriken (.com) har glödtrådslampor 40W som håller 4000 timmar och kostar 129 kr/st. 5 såna kostar 645kr och drar 800 kWh på 20 år för totalt 1445kr (givet det låga antagna totalpriset på 1kr/kWh)

Elgrossisten har 40W matta för 26,25 kr/st som håller 2000h. Kostnad över 20 år: 262,50 + 800 = 1062,50kr

Mer om Kinavalet

För symmetrins skull är det bäst att ta med FTs syn på Kinavalet

1. INGEN vet vad som händer i Kinas val
2. Kongressen består av 2270 viktiga personer som utser 370 ännu viktigare som i sin tur utser två dussin jätteviktiga som sen utser 7-9 superviktiga personer; The Politburo Standing Committee (PSC)
3. I stort sett håller FT med om det jag skrev häromdagen, dvs att det blir konservativa krafter som dominerar PSC istället för reformvänliga


************************
The REALLY easy bluffer's guide to China's regime change is: wave your hands airily (or email/IM equivalent) and declare that nobody knows. Because, nobody really does (at least, no-one who will tell you).


So, as a service to our loyal readers, we've attempted to compile a guide to some of the best guides to the incredibly opaque world of Chinese politics ahead of the 18th National Congress that starts in Beijing tomorrow.

Let's start with the Politburo Standing Committee.

The New York Times describes the PSC vividly thus:

The committee is a group of aging men with dyed hair and dark suits who make all major decisions about the economy, foreign policy and other issues. Their meetings are not publicized in the state news media. The party chief often presides, but they operate by consensus, which means decisions are generally made only when the members reach agreement.

They also must solicit the input of retired members, now more than a dozen, who at times exert considerable influence, most of all Mr. Hu’s 86-year-old predecessor, Jiang Zemin. Mr. Jiang and other elders are deeply engaged in the backstage negotiations to appoint the next generation of leaders.

Next, the Congress itself.

Reuters has put together one of its wonderful factboxes explaining some of the, well, facts about the 18th National Congress:

- The 18th Congress is a gathering of China's most powerful people: incumbent state leaders, cabinet ministers, top military generals, provincial party chiefs and governors, mayors of major cities as well as managers of large state-owned enterprises and state bankers.

- A total of 2,270 delegates were selected to attend this year's congress.

- About 30 percent of the delegates were carefully selected by regional officials as "grassroots" role models from all walks of life, including farmers, workers, teachers, doctors and scientists.

What happens therein:

- The five-yearly congress elects about 370 full and alternate members of the party's elite Central Committee in a session lasting about one week, drawing from a pre-selected pool of candidates expected to be only slightly larger than 370.

[Yes, that's right... 370 are 'elected' from a pool of slightly more than 370.]

- The new Central Committee's first session, held the day after the congress ends, then selects some two dozen members of the decision-making Politburo, again drawing from a list of candidates already selected by the party's leadership over months of political jockeying.

- The new Politburo Standing Committee, the party's top echelon of power which currently has nine members, will then be unveiled after the one-day Central Committee plenum ends. It is widely expected to be shrunk to seven, facilitating decision-making needed to push through key reforms.

Got that? The day after the Congress ends, the Politburo is selected (or, announced). And the day after that, the PSC is announced.

The thing is, we don't know exactly when the Congress ends -- in fact, the start date was only quite recently confirmed (many had expected it to be held in late October). The Congress itself is expected to be about a week long, so the PSC composition will probably be known around November 15.

Back to Reuters. Some other stuff happens during the Congress itself:

- A series of other appointments will also be made over the congress period, and in some cases before it. These include provincial party chiefs and governors and heads of some state-owned enterprises.

- Vice President Xi Jinping is set to take over as party general secretary from President Hu Jintao at the end of the congress. Xi then takes over as head of state in March at the annual full meeting of parliament.

So it's a transition of power at many levels and in many areas.

Including -- perhaps -- the military:

One uncertainty is whether Hu will also give up his job as military chief. His predecessor, Jiang Zemin, stayed on in that role for two years after stepping down as party chief.

Which forces will gain power?

There have been numerous stories in both the English and Chinese-language media claiming to have the goods on the composition of the PSC. Interestingly, most are careful to note that things could still change.

With the proviso that we have NO idea, here are a few of our favourites:

The "reformers" or the status quo? A theme in several reports out of China has been that former president Jiang Zemin has been wielding significant power behind the scenes -- at the expense of current president Hu Jintao and his proteges. At the same time there are reports that some reform-minded contenders have seen their chances lessened of late.

Here's an FT profile of one of the reformers, Wang Qishan, who was thought to be a shoo-in for the PSC until quite recently:

Long seen as a pro-market reformer, Mr Wang has given tantalising hints that he might also push for political reforms with a series of comments in recent months about the importance of the rule of law.

It's now seen by some observers as possible that Wang won't get a powerful role at all:

Some observers believe he might be sidelined as head of the Chinese People’s Political Consultative Congress, a toothless advisory body.

Another rumour – and one that would be much more to Mr Wang’s liking – is that he might be named chairman of the National People’s Congress, the country’s parliament. That post technically ranks second in the Communist party hierarchy, but the parliament is today seen as little more than a rubber-stamp body.

This report from the South China Morning Post says other reformers may also be out of the running:

However, the sources said that the Politburo Standing Committee's likeliest line-up was now packed with conservatives including vice-premier and Chongqing party chief Zhang Dejiang, 65, propaganda chief Liu Yunshan, 65, Shanghai party boss Yu Zhengsheng, 67, and Tianjin party chief Zhang Gaoli, 65.

They said the biggest surprise was the omission of two reform-minded protégés of party general secretary Hu Jintao - party organisation department head Li Yuanchao, who turns 62 this month, and Guangdong party chief Wang Yang, 57 - mainly due to their relative youth and opposition from conservative party elders, including former premier Li Peng.

Bo Xilai:

You'll have heard about the Bo Xilai/Gu Kailai scandal which first came to world attention in February -- if not, read Jamil Anderlini's FT Magazine story or his ebook. But how's it relevant to the leadership transition? Bo was expected to ascend to the PSC at this Congress, so the political ramifications were high in this account of murder, corruption and spying. Bo's political style -- populist anti-corruption crackdowns and encouraging the singing of revolutionary songs -- sat uncomfortably with some elements of the Chinese Communisty Party, which isn't keen on personality cults these days.

As Jamil wrote back in July, the handling of Bo and Gu's cases was a delicate matter coming just before the Congress, although some felt his absence had a net benefit:

Some analysts are even saying that without Bo’s destabilising presence, a more harmonious and effective leadership will emerge.

“Bo and his ambition were seen as the most dangerous force in Chinese politics and people inside the party always compared him to Hitler,” said one senior Chongqing official who worked closely with Bo. “He was a Marxist-Leninist who opposed western liberal democracy, but the irony is that if the Chinese people were allowed to vote, he probably would have been elected president.”

onsdag 7 november 2012

Spänning i Kinas val

The Telegraph:

I "det viktiga valet" den här veckan verkar det som om gamle Jiang Zemin (86) har fått sina lärljungar på plats som ledare för ekonomin, propagandaapparaten och även partiet.


Stackars Xi Xinping (president) och Li Keqiang (premiärminister) verkar få händerna bakbundna av Jiangs konservativa hejdukar.

Läckor gör gällande att reformisterna Wang Yang och Li Yuanchao strukits från partiets topplista och att Hu Jintaos reformplaner därmed riskerar att hindras väsentligt.tisdag 6 november 2012

Fråga och svar om Singulariteten

Fråga från kommentarsfältet

Nyfiken på hur du resonerar om endgame / teknologisk singularitet. Jag kan inte se det självklara i att mänskligheten lyckas ta sig till ett teknologisk/kunskapsmässigt nirvana. Vad finns det egentligen som talar för det? Än så länge har vi fortfarande inte lyckats komma i närheten av ett frigörande från ökade resursbehov. När och varför skulle det vända?


Tyler sa...

Jag tror inte mänskligheten ger sig förrän all materia i universum har omstrukturerats till beräkningsmaskiner, så ur det perspektivet har du rätt i att resursbehovet aldrig minskar.

Däremot tror jag att den onödiga jakten på mat, bostad och fysisk transport snart kan avskaffas.

1. Om naturen av en slump kunde skapa nanomaskiner (klorofyll, DNA osv) så kan vi också göra det och vi kan bygga i mer robusta material (kol och kisel t.ex)

2. Om det går att konstruera så kommer vi att göra det. [OBS att det här är långt ifrån samma sak som att säga "if you can dream it you can be it"] Om det går att skapa stark AI så kommer vi att göra det.

3. Om det gick att bygga en organisk hjärna [vilket det uppenbarligen gjorde] så går det att bygga en artificiell också med minst samma intelligens (kopiera den organiska och gör den större och snabbare och mata den med all tillgänglig kunskap)

4. Slutresultatet blir accelererande artificiell intelligens som bara är beroende av ren energi, t.ex. från fusionsprocesser i naturliga eller konstgjorda solar. Vi behöver då inte längre våra kroppar som fordon och energiinsamlare och då tror jag att vi lämnar kropparna bakom oss och helt och hållet lever som intelligenta algoritmer i t.ex. kolbaserade nanomekaniska datorer.

Om det är Nirvana eller inte är svårt att säga, men vi kommer kunna lära oss oändligt mycket mer om universum, kanske tom styra dess slutliga öde. Det mest spännande för oss, som utgör en av de sista oförbättrade organiska generationerna, är resten av det här seklet:

2013-2099 lär vi få se nanorobotar och AI göra energiinsamling, matproduktion och bostadskonstruktion, för att inte tala om "leksaks"-tillverkning och DNA-reparation otroligt effektiv och i praktiken gratis. Ja, vi kommer kunna bli otroligt gamla också eftersom DNA kan repareras.

Robotarna styr sig själva, bygger sig själva, samlar in energin själva, bygger saker vi vill ha själva. Vi kan bara luta oss tillbaka och säga vad i vill ha så länge det inte inverkar på de styrandes lebensraum.

Givet dagens accelererande utvecklingstakt ser vi början till det här redan om 30 år.

Om det KAN hända så KOMMER det att hända. Leap Of Faith ligger i om man tror att vi kommer kunna manipulera materia på atomnivå med samma precision som organiska maskiner redan gör i växter och djur.

TILLÄGG 7 NOV

Observera att LOF inte ligger i huruvida allt som går att göra också kommer att göras. LOF ligger i om vi människor med hjälp av maskiner med atomär precision kommer kunna göra samma sak som naturen redan har visat är möjligt. Om naturen kan bygga DNA så är det i alla fall inte omöjligt. Frågan är om det är sannolikt. Jag tror att det är det. Detta är LOF:en. Jag tror att det är sannolikt eftersom vi redan har visat att vi på ett grovt sätt kan manipulera enstaka atomer. Jag tror också att det är sannolikt eftersom vi lär oss mer och mer om t.ex. bakterier, enzymer, proteiner och DNA och kan använda skräddarsydda enzymer och katalysatorer för att mer organiskt flytta atomer och små molekyler så att de i sin tur bygger allt mindre och mer ändamålsenliga molekylära maskiner.

Slutresultatet efter några iterationer blir att vi kan bygga robusta molekylära verktyg för exakt positionering av enstaka atomer (se tidigare publicerad video för exakt hur detta ska gå till). Då kan vi bygga självgående och självreplikerande nanobots som i sin tur kan bygga extremt små och extremt kraftfulla datorer, solceller mm. Botarna kan utvinna material ur marken eller luften, rensa atmosfären från koldioxid och använda ämnena till bränsle och byggmaterial (kol kan bli grafen, nanokoltuber, diamant, fast rök osv), kartlägga och reparera DNA mm mm.

Återigen, LOF är huruvida vi kan kopiera motsvarigheten till tex klorofylls förmåga att utnyttja solenergi och koldioxid till att bygga t.ex. träd fast bygga exakt det vi vill. Eftersom det inte kräver någon mänsklig arbetsinsats kan alla lika gärna få grundteknologin (i stort sett) gratis. Det man väljer att konstruera kan sedan användas som bytesmedel om det är kreativt nog och annars får man nöja sig med det man bygger åt sig själv. De fattigaste kommer ha det bättre än dagens oligarker och de rika kommer kunna bygga egna planeter.

måndag 5 november 2012

Hussman lägger strukturen till rätta

Amatörekonomer och marknadsförståsigpåare gör sina analyser utifrån ett anekdotflödesperspektiv och tar en siffra i taget och ser om strömmen förefaller positiv eller negativ. De ignorerar datapunkternas inbördes vikt, frekvens, ledande/eftersläpande karaktär mm. Just nu får de det till att makroekonomin vänt upp, inklusive husmarknaden.

Hussman ser mer strukturerat på tillvaron och delar in statistiken i ledande, nuvarande och eftersläpande samt tar hänsyn till hur ofta den mäts (claims veckovis, ISM månadsvis, BNP kvartalsvis, Senior loan officer surveys halvårsvis).

Looking deeper into the data, however, we really don’t see the sort of broad, persistent strength in economic reports or leading indicators that would indicate a significant shift in economic fundamentals.

Hussman ger också tre tydliga exempel på hur folk missar recessioner just när de har inletts och att t.ex. arbetsmarknadsstatistiken då initialt kan se mycket mer positiv ut än den till slut visar sig vara:

...note that in the originally reported data for May through August 1990, as a new recession was emerging, the Bureau of Labor Statistics reported that 480,000 total jobs were created (see the October 1990 vintage in Archival Federal Reserve Economic Data). But in the revised data as it stands today, those figures have been revised to a loss of 81,000 jobs for the same period.


Consider early 2001. A U.S. recession had already started months earlier, but first-quarter GDP growth was initially reported at 1.2%. Based on final revision, that same quarter’s GDP growth is now reported at -1.3%. The vintage data shows that non-farm payrolls were initially reported with a gain of 105,000 jobs during January-April 2001, while the revised data now shows a loss of 262,000 jobs.

Likewise, by early 2008, the U.S. was also already in recession, but first-quarter GDP growth was initially reported at 1% growth. That figure was only later revised to -1.8%. The non-farm payroll reports were already deteriorating, with a cumulative job loss from February-May of 2008 of 248,000 jobs. Still, those initial reports pale in comparison to the revised figures, which presently show a loss of 577,000 jobs for the same period.

Hussman går vidare med att påminna om hur stora justeringsposterna för tex payrolls är jämfört med dataserien i sig. I år har den månatliga genomsnittliga payrollsiffran varit 162k och den genomsnittliga justeringsposten 840k. För januari var justeringen 2 164k.

It should be clear that last month’s “beat” of 45,000 jobs versus Wall Street’s expectations is not cause for particularly strong conclusions, in a month where the seasonal adjustment itself exceeded 1,000,000 jobs.

Hussman citerar även Goldman Sachs vars permabulls nu faktiskt tolkar sina egna data negativt och ser septemberförstärkningen som övergående och tillfällig:

the GSAI sends a more pessimistic bottom-up message and suggests downside risks to the ISM. In addition to the headline index, most of the underlying components of the GSAI also fell sharply… The sharp reversal in the sales, new orders, and orders-inventories gap measures suggest that the broad improvement in September was likely transient
Jag håller förstås kvar vid mina extrema kortpositioner. Det här är ett av de bästa tillfällena i historien att göra det (även om det i efterhand skulle visa sig vara fel)

Räntor och sparande

Ibland hör man folk säga att det inte finns något positivt med högre räntor eftersom ingen sparar i alla fall... Förutom det fantastiskt naiva i uttalandet i sig (t.ex. så sparar fler mer och lånar mindre om räntan är högre) så är det dessutom fel, t.o.m. i USA där sparkvoten är ovanligt låg (endast 3-4% av disp ink):


Grafen visar nettoränteinkomsten för amerikanska hushåll, dvs skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader.

Nettot har minskat kraftigt på senare år, men är fortfarande positivt med knappt 800bn USD per år.

Bagdad Bob i SanFran

WILLIAMS OM EFFEKTEN AV QE…..Federal Reserves stödköp av obligationer hjälper till att höja USA:s tillväxt till 2,5 procent nästa år och 3,5 procent år 2014. Det sa John Williams, Fed-chef i San Francisco, på fredagen i ett förskrivet tal.

"Våra politiska åtgärder har önskad effekt. Vi har stora möjligheter att använda penningpolitiska åtgärder för att stimulera ekonomin utan att trycka upp priserna för mycket", sade han.

Vidare kommenterade John Williams att oron över att köpen ska skapa en okontrollerbar inflation är grundlösa. "Oron över att obligationsköpen ska utlösa en inflationsvåg är obefogad. Prisökningarna hålls tillbaka av den ökade arbetslösheten och det faktum att ekonomin för tillfället inte går för fullt." Enligt John Williams kommer arbetslösheten att förbli högre än 7 procent åtminstone till slutet av 2014 och inflationen kommer att ligga oförändrad på knappt 2 procent de kommande åren.