tisdag 30 september 2008

Fler frågor om räntan

Från Lars: Ska jag binda räntan? 5 år?

Svaret är bind på 10 år idag eller inom 1 år. Om du har is i magen tar du tremånadersrullande och inom 6-12 månader binder du räntan på 10 år på 5-5,5%. Inflationshotet borde inte ha tagits på allvar till dess och samtidigt kan bankkrisen ha löst sig och riksbanken sänkt räntan. Kolla grafen för en fingervisning om hur räntan rört sig historiskt.

DETALJER. OM OCH MEN. Å ENA SIDAN, Å ANDRA SIDAN…
5 år 5,92% är ganska bra. Kolla vad jag skrev häromdagen om räntan för djupare analys. I den bifogade grafen ser du den långa (10-åriga) statslåneräntan. Det är typ den som bankerna hedgar av sin risk mot efter att du tecknat ditt lån, med tillägg för vinst, bankrisk, allmän turbulens. Den kommer aldrig gå lägre än 2005, men om det blir inflation kan den gå hur högst som helst.

Den kan alltså falla ca 1 procentenhet och den kan stiga 10 procentenheter (inom rimlighetens gräns). Risk reward är alltså mycket bra att teckna fast ränta nu. Chansen att den faller beror på hur djup lågkonjunkturen blir och på om låsningen i banksystemet släpper (Stibor har stigit nästan 1%-enhet extra sedan 2005 och om den akuta krisen och misstroendet banker emellan släpper kan den procentenheten försvinna utöver ett fall på 1% när tillväxten faller)

I bästa fall kan alltså 5-årslånet åter falla till 3,5-4% som den var sommaren 2005, men då måste allt gå rätt (låsning släpper och lågkonjunkturen blir djup och samtidigt inflationen hålls i schack)

I värsta fall kan bankkrisen tillta och inflationen ta fart (effekt av USAs penningtryckarpolitik för att lösa bankkrisen samt fördröjd effekt av höga energipriser och matpriser som leder till ökade lönekrav). Då kan 5-årslånet stiga med flera procent.

Risk/reward är bra för att binda tycker jag. Detta speglas inte minst av att den rörliga räntan är nästan samma som den bundna räntan. Det beror på att investerarna tror att bankkrisen ska släppa och att inflationen inte tar fart, medna jag ser att det i alla fall KAN hända att vi får inflation och ytterligare bankkris.

Samtidigt är inflation är en trögrörlig storhet som knappast tas på allvar närmaste året. Bankkrisen är en svårare fråga men om 6-12 månader borde spänningarna kunna släppa. Dessutom lär Riksbanken mfl sänka styrräntan. Det betyder att inom 12 månader borde man kunna binda lånet någon procentenhet billigare än idag, kanske 5.00% för fem år.

Pratar vi 10 år så skulle jag nog binda nu på 6,00%. Jag tror att en sekulär inflation har bitit sig fast i systemet och kommer visa sig successivt. Att man idag kan binda på 10 år på ca 6% är en riktigt bra försäkring.

Räntan = real tillväxt+inflation, tex 6=3+3. I bästa fall 2+2=4. I värsta fall 4+10=14

Nu tror jag på kortsiktigt köpläge

Bail-outen i USA kommer klubbas i någon form. Q3-resultaten blir inte den armageddon marknaden verkar diskontera. Bankerna går inte omkull i Sverige - inte så privatpersoner skadas i alla fall.

Visst ska vi lägre längre fram, särskilt i andra branscher än fastigheter och finans (dock sannolikt även där i vissa fall), men på några veckors sikt ska marknaderna nog upp 5-10%. Det är ett farligt spel så ligg neutral och invänta säljläge om du inte vågar köpa på kort sikt. Jag tror dock att vi nu står inför ett tillräckligt rally för att handla på uppsidan på.

måndag 29 september 2008

Hur illa är det?

Är en svart svan under uppsegling? När depressionen var på väg på 30-talet försvarade investerare och andra tyckare köp av aktier hela vägen ned. Taleb skriver själv i en parallell till sina krigserfarenheter att man i början av andra världskriget inte alls anade att något stort var på gång. I frankrike avfärdade man Hitler som en högst tillfällig missnöjespolitiker och brydde sig inte om några extra åtgärder.

ECB dollar swap doubled... och marknaden rallar. Puckon!


Som om DET skulle vara lösningen när inga andra likviditetspaket varit det.

Nog? Köpläge? Nja...

När är nog nog?

Inte idag i alla fall.

Idag ser vi Fortis, Citi, Wachovia, FL group, Glitnir, Bradford&Bringley och Morgan Stanley i räddningsaktioner eller aktieemissioner. Det ser onekligen ganska negativt ut och USAs storstilade räddningsplan och världens alla blankningsförbud verkar inte betyda något. Och det ska de heller inte göra, för vinstprognoserna och aktiekurserna är helt enkelt för höga.

På riktigt kort sikt kanske ändå ett mycket kortsiktigt köp i OMX-bolagen (omx 781,17 just nu, SEB 106, Atlas A 73,25 för att nämna några) kan vara värt risken. Men skyll inte på mig om ett köp går fel.

torsdag 25 september 2008

TARP this!

Medan köpflocken sätter sitt hopp till Paulsons plan för att rädda finanssektorn och samtidigt göra sig själv till enväldig MOTU (master of the universe) på riktigt fortsätter ekonomin sin vandring mot kanten. Antal nyanmälda arbetslösa i USA var nästan lika många senaste veckan som när det var som värst i förra recessionen 2001…. Och då har det knappt ens börjat i verkstadssektorn. GE själva sa i sin vinstvarning idag att industridelen tuggar på utan problem och att det bara är finanssidan som har en svacka. Fan trot.TARP=Troubled Assets Relief Programme

Höjd bolåneränta framöver

Jag svarade på en fråga om boräntorna kommande 2 år:

Räntor… Jag är kluven. För ett år sedan var jag övertygad om att inflationen skulle tillta ordentligt kommande 2 år och medföra boräntor på 8-10%. Senaste tiden har jag börjat tro på att svagare ekonomi också kommer sänka inflationstrycket eftersom löntagare knappast har någon stark förhandlingssits när arbetstillfällena blir färre.

Det finns fortfarande frågetecken kvar i form av oljeprisets utveckling och eftersläpande effekt på inflationen samt tex IG Metalls lönekrav på 7-8% i Tyskland och priset på vete, socker, kött mfl matråvaror. Dessutom har banksektorn problem och kommer kompensera sig med högre marginaler samtidigt som deras upplåning blir dyrare. Det senare är det allvarligaste problemet.

Stockholms interbankränta är per idag 5,38%. Det är den ränta storbankerna i Sverige lånar till av varandra, dvs maximal kreditvärdighet. S.k. covered bonds, säkerställda husobligationer handlas 40p över denna nivå, dvs på 5,78%. Det är bankens baskostnad för huslån. Ovanpå detta vill de gärna ha 70p för att kompensera för overhead, vinstkrav, löner osv.., dvs 6,48% i rörlig ränta, men de tar ännu inte ut så mycket. Ovanpå detta kommer en eventuellt stigande inflationskurva. Lönekrav, energipriser och matpriser riskerar nämligen att slå in med fördröjd effekt trots kommande lågkonjunktur. Detta kan förvärras av USAS lösning på finanskrisen, dvs att trycka pengar – just nu 700-1000 miljarder dollar för att lösa ut kraschade bostadspapper hos banker i USA.

Trots allt tror jag ändå att rörliga räntor toppar på 7-8 procent kommande två år men sen kommer ner ganska snabbt. I det perspektivet är 4-5 års bunden ränta på 6,15% ett fynd. Om man kan binda riktigt långt, tex 10 år på 4-5 procent ska man alltid göra det. Teoretiskt ska inte räntan falla under den nivån mer än högst kortsiktigt i svåra tider, så att binda på 6% är inte farligt över den optimala nivån. 10-årsräntan hos SBAB är 6,25% utan förhandling vilket jag faktiskt tycker är attraktivt.

onsdag 24 september 2008

Svag IFO kan betyda 1 års fallande ekonomi och börser

Varje månad undersöker IFO vad 7000 tyska företag tycker om ekonomin och dess utsikter kommande 6 månader. Den senaste mätningen av utsikterna, som publicerades idag, var den lägsta på 15 år, t.o.m. lägre än 2001. Den gången följde en lågkonjunktur och börserna bottnade 1-1,5 år senare, trots att IFO-mätningen förbättrades.

Paulson, Berlusconi och Putin

Vad har Paulson, Berlusconi och Putin gemensamt. Jo, de vill ha oinskränkt makt att göra vad de vill, utan insyn och utan risk att besluten ifrågasätts i domstol.

Goldman Sachs förlorar

Goldman Sachs, universums härskare har gått med på att ge Warren Buffett eviga preferensaktier för 5 miljarder dollar med 10 procents utdelning. DET är en bra deal förutsatt att Goldman överlever – och det ska de väl göra nu när GS omvandlas till vanlig bank med konsumentinlåning? Dessutom får han optioner som berättigar honom till köp av aktier för 5 miljarder dollar när han vill kommande fem år för 115 dollar styck; 8 procent under dagspriset.

Om bonden från Omaha kan göra en sån deal med finansuniversums härskare då vet man att finansmarknaden har problem.

tisdag 23 september 2008

Jag försöker verkligen vara positiv

Fed lovar att köpa bankernas skrot på balansräkningarna. Det kanske kan tyckas positivt att man bryter dödläget där bankerna håller för hårt i pengarna av oro för att hamna i likviditetsbrist, men i praktiken kommer bankerna fortfarande förlora pengar på affären, bli hårdare reglerade, eventuellt tvingas ge ifrån sig aktier för ynnesten att få sälja sitt junk och i slutändan vara mycket mindre än de var tidigare och därför bidra mindre till ekonomin än annars. Ännu värre på sikt är att räddningsaktionen inför nästa cykel innebär att alla aktörer vet att det är fritt fram att ta extrema risker eftersom ju större du är desto bättre chanser har du att bli räddad.


Hela banksystemet krymper och USAs åtgärder ändrar inte detta utan gör bara att det sker under mer kontrollerade former. Det har dessutom ytterligare ett pris - USA trycker pengar, vilket leder till ökad inflation och svagare dollar. Det förvånar mig dock att dollarn håller emot så bra som den gör. Kanske beror det på att man tror att USA inte kommer vara ensamt om att drabbas hårt av finanskrisen och lågkonjunkturen.


Morgan Stanley och Goldman Sachs blir vanliga banker. Detta betyder antagligen att de överlever, men trots detta och trots att MS verkar sälja 20% av sig till Japans Mitsubishi UFJ stiger inte bankaktierna. Nu, 75 år efter att man skiljde på banker och investmentbanker och 25 år efter de stora investmentbanknoteringarna på börsen, finns inte investmentbankerna längre. Resterna av de som en gång fanns är uppköpta eller omstöpta och kommer framför allt minska sin belåning och bemanning och därmed tas en faktor bort som tidigare drev ekonomin.


Blankning förbjuds i land efter land, antingen alla aktier eller finansaktier, antingen helt och hållet eller bara naken blankning. Det här är förstås bara spel för gallerierna. Myndigheterna vill verka aktiva. Redan 1930, efter kraschen, insåg man att blankning inte skulle förbjudas - att priset för sådan marknadsmanipulation, som ett förbud skulle innebära, var för högt. Sedan infördes ändå ett förbud några år senare (beslutet publicerades 19 februari 1932 -se graf- och trädde i kraft 1 april) och strax därefter FÖLL marknaden 50%.Förbud ändrar inte fundamenta. Blankare driver inte ned kurser. De tar en position innan andra driver ned kurserna för att det är fel på bolaget eller dess värdering. Blankning utgör en jämvikt mot euforiska köp på för höga nivåer och minskar svängningarna på toppen och botten. Momentumfonder däremot kanske har motsatt effekt, men blankning i sig skadar (nästan) inga företag. Sen är det klart att det alltid finns idioter och kriminella som otillbörligen påverkar marknaden både uppåt och nedåt. Det asymmetriska är tyvärr att tillsynsmyndigheter nästan bara bryr sig om nedsidan och utgår från att det är manipulation, medan uppgångar nästan alltid anses befogade.


På den positiva sidan underlättas för återköp av aktier och Microsoft, HP, Nike mfl presenterade extremt stora återköpsprogram. Det verkade dock inte hjälpa marknaden nämnvärt igår - fast det kanske skulle fallit ännu mer om de inte gjort det :)


Pakistan har gått ett steg längre och förbjudit marknaden från att falla under en viss nivå. marknaden vill falla under nivån, men får inte varför index har parkerat precis över den förbjudna nivån. Vem är detta bra för? Jag misstänker att omsättningen har fallit rejält så den som vill sälja, även på lägre nivåer, kan inte pga förbudet. Är det bra? Detta är verkligen manipulation om du frågar mig.

fredag 19 september 2008

Nyckeln till vårt irrationella beteende på börsen

Några sköna citat från artikeln "Science unveils hidden drivers of stock bubbles and crashes" som belyser hur våra djuriska instinkter och hormonsignaler styr vårt beteende i bull- respektive bear markets.

"But research in animals suggests that, over the long term, high doses of the hormone impair judgement and encourage excessive risks."

"If you were to take an identical set of facts and present them to someone high on testosterone and someone who's got chronic cortisol, the first one would see opportunities everywhere and the second would see nothing but risks," he says.

"The 'Master of the Universe' really does believe in his own invincibility," Tuckett said. "Even though many of the traders I interviewed told me 'this boom can't go on forever', they kept on investing in it."

Fantastiskt faktiskt

Amerikanska staten har till slut gått över till kommunism och marknaden svarar med den största uppgången någonsin.

Mer chartmagi... Har det studsat upp tillräckligt

Jag bryr mig normalt inte så mycket om den svenska marknaden, men kan lika gärna använda OMX som exempel likaväl som någon annan marknad. Just nu verkar det ändå inte spela någon roll vad man tittar på - allt styrs ändå av Fed och Treasuryns förstatligande av amerikanska banksystemet.
OMX har trots uppgången idag inte brutit sin trend (en trend som jag anser är fundamentalt baserad på minskande tillgång till likviditet och därmed fallande vinster framöver). Samtidigt har index studsat ca 10 procent, vilket är en normalstor s.k. rekyl. Om man håller med om mina tidigare resonemang om den oundvikliga kopplingen mellan tidigare asset price acceleration, nuvarande likviditetsproblem och snart fallande tillväxt och vinster så bör man också hålla med om att aktiekurserna ska ned. Inte längre nödvändigtvis för bank och fastigheter, men definitivt för konsument- och verkstadsföretag.
Alltså: Sälj nu. Frispark.

Fools rush in

Tillfällig lättnad som ger en artificiell uppgång och snart ett nytt säljläge.

Kinesiska staten stöttar aktiemarknaden genom att köpa aktier. Ryssland likaså. UK förbjuder blankning av finansaktier. USA koordinerar ett likviditetstillskott på 180 miljarder USD och har dessutom förbjudit naken blankning på hela marknaden. Neutraliseringen av Lehman medför samtidigt att aktielån via Lehman måste flyttas till andra firmor. För att göra detta måste aktierna först köpas och återlämnas och sedan lånas på nytt.

Svaga kortpositioner tvingas ut ur marknaden och pressar upp aktiekurserna. S&P 500 index steg 7 procent från kl 19 till 21:45. Det är ungefär så mycket rekyl jag efterfrågade i gårdagens spekulation om en möjlig uppgång på kort sikt. Nu är den redan här. Idag är därmed nog en bra dag att försiktigt öka på sina shorts. Kanske är det bäst att undvika bankaktier eftersom myndigheterna valt att diskriminera investerare i just dessa.

Problemen för ekonomin kvarstår och det ”rätta” värdet är fortfarande långt lägre än dagskurserna. Veckans åtgärder från myndigheterna är bara desperata och leder i bästa fall till ett kortsiktigt rally på några veckor och möjligen inte till mer än gårdagens dödsryckning och en extra liten spasm idag innan marknaden faller igen. Även om blankning mer eller mindre förbjuds vill naturliga ägare sälja sina innehav för att köpa mycket billigare om ett år. De kanske inte vet om det ännu, men när vinstnedrevideringarna kommer på allvar så lär de sig med besked.

torsdag 18 september 2008

Hokus Pokus Fibonacci

Det här tittar vissa på. Antingen studsar det upp ungefär nu, eller om det är ned det ska så finns vissa magiska hållpunkter på vägen i form av Fibonaccinivåer. Någon snuttefilt ska man ju få ha så varför inte den här? I praktiken är det förstås FULLSTÄNDIGT oanvändbart.

OK, så vi fick sell-offen vi hoppades på

Grattis till alla oss som varit med hela vägen.

Frågan är vad vi gör nu.

Ska man ha is i magen och ligga fortsatt kort, eller ska man gå och fiska och ligga fortsatt kort, eller sticka huvudet i sanden och vara fortsatt kort, eller helt enkelt bara fortsätta ligga kort. Eller... ska man göra det otänkbara och faktiskt öka på kortpositionerna nu när nedgången ser mer och mer oundviklig ut för allt fler.


Det "positiva gänget" därute har ju kanske inte sålt ännu. De kanske funderar över bankernas råd att vara långsiktiga, ta det lugnt, inte sälja nu när det redan gått ner osv. Och om de ska börja sälja nu så borde väl vi som redan är negativa sälja ännu mer... eller?


Jag känner mig kluven. Det är sällan trädens rötter växer ända ner till Kina på en gång, precis som kronan inte når himlen på vägen upp. Å ena sidan tycker jag att aktier är rejält övervärderade och kommer stå mycket lägre om ett år. Å andra sidan brukar det komma rekyler lite då och då. Vi hade en rejäl i april, maj och det skulle kunna vara dags nu i september/oktober, i samband med kvartalsrapporterna som kan ge en relativ lättnad jämfört med domedagsscenarierna som börjat blomma. Samtidigt har vi bara fallit drygt 10% (SP500) sen augustitoppen och i den här omgången borde paniken kunna ta oss till övre delen av standardintervallet på 10-20% fall och då har vi 5-10% kvar innan september är över.


Hur som helst tycker jag att uppsidan och nedsidan är ganska jämförbara kommande 5 veckor, men vad gör man med den insikten? Bara ligger kvar i huvudpositionen (kort) eller tar en paus (neutral) eller är helt galen och faktiskt köper... fast, nej, det senare är befängt - man ska inte försöka gå emot sin egen övertygelse i ett försök att vara motvals. Det slutar bara med att man antingen förlorar pengar och blir gruvligt arg besviken eller kanske vinner någon enstaka pyrrhusseger och blir förvirrad och vilsen.


ALLTSÅ: Lägg dig neutral kommande månaden eller ligg kvar med en minskad kortposition, för det är ändå det senare du ska tjäna pengar på kommande året. Just nu ska vi bara hoppas på en dum rekyl som ger bättre säljlägen.


Mina tankar går även till investerare i Ryssland eller innehavare av aktieindexobligationer där själva obligationsdelen, "säkerheten", nu kanske blir värdelös eftersom garantiinstitutionerna går omkull. Så kan det gå när man tror att det finns gratis luncher och säkra sätt att tjäna pengar. Nu lär de sig kanske att inte lyssna på sirenernas sång hos bankerna. Problemet är väl bara att de kanske inte har så mycket pengar kvar eller lust att investera på aktiemarknaden igen. Jag både skrattar gott åt dessa samtidigt som jag hyser viss empati med de svagsinta som inte förstod bättre.

Vi får se om de förstår när de ska köpa när det läget uppstår för då kan uppgången bli desto intensivare. Jag gissar att de väntar till det är för sent och förlorar igen när det vänder ned.

onsdag 17 september 2008

Svaga housing starts i USA

Påbörjade husbyggen i USA föll mer än väntat till 895’. Förväntat var en nivå på 950’ (förra månaden var takten 965’). På ett sätt är det bra att det startas färre hus eftersom överhänget av osålda hus på sikt då minskar, men just nu ska man snarare se det som ett symptom på hur tungt det är ute i ekonomin och hur lågt förtroende t.ex. husbyggare har för framtiden.

I mina ögon faller börsen som sig bör på denna "nyhet", även om ett sådant tradingbeteende i sig är mycket underligt på så långa makroskeenden.

Halvmånadsresultaten börjar komma in.

Några halvmånadsresultat finns nu att beskåda hos Gekko. Blandat resultat, mestadels negativt, med Lynx, Futuris och Thenberg Macro i topp i september såväl som i år. Carnegie WW och DNB Primus har haft särskilt svag utveckling i september och i år.

AIG förstatligas (räddas?)

AIG förstatligas (i alla fall till 80%) mot att bolaget erhåller ett akutlån på 85 mdr USD. Därmed löser Fed situationen på ungefär samma sätt som Fannie och Freddie. Marknaden tog initialt detta som extremt positivt eftersom världen undviker en finansiell härdsmälta.

AIG var helt enkelt too big to fail och därför trodde jag heller aldrig att det skulle tillåtas inträffa. För att skapa lite balans i åtgärderna hölls räntan oförändrad (sänkning väntad förstås). Däremot löser inte detta det underliggande problemet med fallande tillgångspriser och överbelåning. Det gör bara att det tar lite längre tid att nå den oundvikliga botten.

Morgan Stanleys rapport fick aktien att stiga 10%. MS och Goldman framstår alltmer som undantag i en bankindustri som kommer skörda många fler stora offer innan det här är över. UBS nästa? De senare är t.o.m. för stora för att rädda eftersom balansräkningen är flera gånger större än Schweiz BNP.

tisdag 16 september 2008

Nya säljlägen...

Trejda, trejda, trejda!

Marknaden är upp 1,5% sen botten imorse. Optimismen sprudlar efter bl.a. tyska ZEW (konfidensindex) som var bättre än väntat, men förstås mättes INNAN de senaste kriserna för Lehman och AIG. Hoppfulla (fulla?) placerare fortsätter att tro på en botten.

Rykte, rykte, rykte. Inget ont utan något gott. Först kraschade Lehman och riskpremierna ökade och marknaden föll. Sedan uppdagades svenska bankers exponering mot Lehman och Lehmans kunder och vissa, t.ex. Swedbank, föll extra tungt. Nu går storyn att Lehmans upplösning medför att aktielån kallas tillbaka vilket leder till en allomfattande short squeeze som lyfter marknaden.


All the better for me, and you, för nu kan vi alla sälja det vi inte hunnit få ut tidigare. Den sista idioten och hans kompisar är uppenbarligen fortfarande kvar därute.
Kanske bor de i något av husen som handlas till rekordpriser enligt grafen intill. Känner du igen dig? Känner du dig lugn med dessa huspriser. Tror du de speglar verkligheten? Vad händer om de och bostadsrätter ska justeras ned i enlighet med vad som hänt på andra marknader som UK, Spanien, USA, Irland, Danmark mm?

You are Here

Hur länge dröjer paniken? När slutar media och privatpersoner leta köplägen? När ger de flesta upp och bara säljer ”oavsett pris”? När blir värderingen så låg på många bolag att en placerare med gott om kontanter inte behöver räkna efter på millimetern om en investering är värd att göra. Buffett kommer börja köpa för tidigt, det ingår i hans strategi och han måste göra det med de belopp han svingar, men i princip är min fråga: När blir bolag billiga med Buffettmått mätt? Vad gör du om OMX faller 50% till?

Slut på Moral Hazard?

John Authers ”The Short View” i FT idag funderar over tiden mellan hedgefonden LTCMs kollaps (och räddning) 1998 och Lehmans konkurs igår, 2008. Hans spaning är att bail-outen av LTCM startade ett decennium av Moral Hazard då finansiella institutioner upplevde att de kan ta vilka risker som helst och räkna med stöd från myndigheterna om det går fel. Vi vanliga dödliga privatpersoner har också drabbats av spelfebern och köpt fastigheter för lånade pengar. Authers tror nu att Moral Hazard-tiden är över för ett bra tag för banker och liknande.

Jag hoppas att detsamma gäller bostadsköpare i Sverige, men för att det senare ska infrias krävs nog några år med kraftigt fallande priser först.

Idag sänks kreditbetyget för AIG, det bolag som verkligen orsakade kursnedgångar igår - även om Lehmans konkurs också hade ett finger med i spelet.

måndag 15 september 2008

Slamkrypare. Har vi sett botten?

De stora aktiemarknaderna studsade sina terminer omkring årslägsta vid lunch idag. Europa under julilägsta, USA precis ovanför eller avrundat precis på nivån och OMX en bit ovanför. Är det ett bullish tecken att nivån höll? Lite ödmjukt borde jag kanske tycka det och utnyttja läget för att köpa lite…, men jag tror inte att det här är veckans lägstanivå.

Vänta tills market action sent ikväll och sedan nästa dag när Asien öppnat igen. Då får vi se om bottenfiskarna fått med sig några vinster från idag. Jag räknar med att de inte gjort det.

Kina sänker räntan och säkerhetskraven…

Och alltid finns det någon bottenfiskare som ska köpa aktier på det. När lär de sig? Det är det här beteendet som kommer göra att det tar lång tid att hitta botten och smärtan och förlusterna kommer därför bli desto större över tid.

Varsågoda. Här kommer det konserverad gröt till salu.

Ben, helikoptermannen

Nej, det är inte en ny Pixar-film, utan en thriller i realtid på marknaden, med Ben Bernanke i huvudrollen. "Quantitative Solace - med rätt att trycka pengar"

Jag skrev tidigare att jag nästan hoppades att Fed skulle ta till någon panikåtgärd, t.ex. sänka räntan. Det de gjort nu är nästan ännu värre för marknaden. De tillåter AKTIER som säkerhet i utbyte mot lån hos Fed. Är det någon som känner att systemet ser starkare ut när Fed tar över 5 000 miljarder dollar i osäkra fastighetskrediter från Fannie och Freddie och sen spär på problemen med att acceptera aktier som säkerhet.

För ett år sedan accepterades endast de högst ratade instrumenten från stora banker. Nu tar Fed vilken skit som helst i säkerhet. De kunde lika gärna släppa pengar från helikoptrar eller rakt av köpa upp överskottet av fastigheter och mangla dem med bulldozrar. Det skulle säkert vara billigare, men tyvärr göra risken för framtida moral hazard och spekulation ännu värre. I vilket fall som helst blir inte inflationsutsikterna bättre av Feds illa dolda penningtryckande.

Det drabbar ingen oskyldig

Det sköna med dagens nedgång och konkursen i Lehman är att ingen oskyldig förlorar pengar. Det är bara slarviga, lata och giriga människor som hellre speckar än jobbar som chansat på aktieinvesteringar senaste tiden. När det är uppenbart att konjunktur, vinster, tillgång på pengar och värderingar är på väg nedåt så får man skylla sig själv om man ska försöka pricka botten (som kanske inträffar först om ett år eller kanske två).

Visst, idag kanske man kan göra sig en liten vinst på att köpa på dagslägsta och hoppas på ytterligare myndighetsåtgärder som tillfälligt pressar ut svaga kortpositioner från marknaden, men den typen av bouncar blir svagare och kortare ju längre björnmarknaden råder. Jag skulle inte göra det och den som gör det ska vara beredd på ett hånskratt när jag rumsterar om i konkursboet.

fredag 12 september 2008

När du gör som jag vill

AV har en intervju med Henrik Fexeus angående hans bok om manipulation av andra människor, inte minst i affärssituationer. Det verkar vara bra grejer, men det känns nästan som om det räcker att läsa artikeln...

Jag är ingen trollkarl

Jag kanske var lite tidigt ute i mitt call igår. Så går det lätt när man ska leka market wizard. Det går normalt inte och jag gör det inte heller. Min poäng var hursomhelst att grundläggande faktorer i den globala ekonomin är genuint svaga och åtgärdas inte enkelt med sänkt styrränta, räddning av den eller den investmentbanken eller rabattcheckar till konsumenterna. Problemet i grunden är att tillgångspriser lyftes för högt av en historisk lånebubbla och de priserna måste ner till en normalnivå innan tillväxten kan fortsätta. Bubblan fick pågå så länge att husägare trodde att det var säkert att låna till konsumtion, vilket drev upp företagsvinster och aktiekurser till motsvarande överdrivna nivåer som t.ex. huspriser och obligationer åtnjöt.

Just pga att den överdrivna perioden pågick så länge, stärkt av Greenspans räntesänkarpolitik, Kinas tillväxtboost och export av desinflation så kom hela systemet att präglas av låg volatilitet och skenbart låg risk. Därmed ökade risktagandet och belåningen ytterligare – banker och konsumenter levde med allt tunnare marginaler och allt större balansräkningar på tunt och fiktivt eget kapital.

Vad som behövs nu innan nedgången är avklarad är balans i husägandet, husutbud och husefterfrågan, normaliserat leverage i banksektorn, inklusive den ickereglerade skuggbanksektorn av Private Equity-bolag och hedgefonder samt inte minst normaliserade, uthålliga sparkvoter hos hushållen. På vägen mot halverad belåning i systemet, dubblerad sparkvot sänks tillväxten och marginalerna vilket väsentligt minskar företagsvinsterna. Samtidigt får vi räkna med något högre räntenivåer än de senaste åren, minskad uppköpsiver och därmed lägre värderingsmultiplar på börsen. Aktiekurserna kanske inte måste halveras, men när vinsterna faller, arbetslösheten ökar och centralbankerna ändå inte kan sänka räntan (den är redan låg) då ska aktiekurserna falla väsentligt.

Till dess är alla uppställ säljlägen och den som inte utnyttjar dessa ska inte gnälla nästa sommar när surt förvärvade slantar blivit ännu surare.

torsdag 11 september 2008

Är du dum? Om svaret är NEJ, sälj nu. Du fick just en straffspark.

Det blev ett riktigt intensivt rally på ryktet om en sänkning av styrräntan i USA. OM de sänker räntan då är det ett tecken på 1. Panik, 2. Det ser riktigt illa ut underliggande i ekonomin, 3. Inflationen kommer ta fart.

Vill du behålla de få pengar du har kvar? Sälj nu, för du har just fått en chans till du inte förtjänade.

/Peter

Fed ska sänka räntan... kanske

Rykte nyss om att US Fed ska sänka räntan för att hindra det oregerliga kursfallet och stökigheten i det finansiella systemet. Jag hoppas nästan att Fed ska göra något så dumt för att äntligen få lite extra fart nedåt på marknaden, för det är vad som kommer bli effekten efter en initial short covering.

måndag 8 september 2008

Fannie, Freddie och Britney

Yes, Britney är tillbaka!

Aftonbladet:
Tidigt i morse svensk tid tog Britney Spears revansch för fjolårets tv-fiasko.
Popstjärnan inledde 25-årsfirandet av MTV Video Music Awards med en sketch.
Sedan tog hon hem priserna för Bästa kvinnliga artist, Bästa popvideo och Årets video.


Just det, ja: Amerikanska staten tar över Fannie Mae och Freddie Mac… Marknaderna tar det initialt rejält positivt och gör en karbonkopia av situationen med Bear Stearns för ett halvår sen. ”Räddningen” innebär att FNM och FRE kan fortsätta låna ut pengar och sannolikt till lite lägre ränta eftersom bolagen inte behöver fundera på några volymrestriktioner eller att deras kapitalbas skulle vara begränsad. Staten står redo med 200 miljarder dollar i potentiellt kapitaltillskott och ska dessutom köpa bolagens obligationer. Det senare innebär att när FNM och FRE lånat ut pengar till glada bostadsköpare så ska bolagen inte ha några problem att sälja dessa vidare på marknaden… eftersom staten köper dessa.

Hela lösningen är riktigt incestuös och frågan är om detta verkligen löser knuten som plågar den globala ekonomin. Jag har svårt att tro att det här bromsar prisfallet på bostäder nämnvärt eller att stigande sparkvoter faller igen eller att tveksamma banker lättar på plånböckerna och sänker sina lending standards. På kort sikt minskar riskuppfattningen på marknaden och risktillgångar stiger i pris, men jag ser det bara som ännu ett tillfälle att med facit redan i hand få chans att sälja mer.

Bankernas framtida RoE lär fortfarande falla från nuvarande prognoser på 18% till en cycle low under 10% och det gäller de flesta verkstadsföretag också. Man vänder inte en oceanångare i en handvändning.

fredag 5 september 2008

Nu får det snart vara nog

Nu får det vara nog med meningslösa börsinlägg. Ni som läser mina ”analyser” ändrar inte uppfattning och jag som skriver dem blir inte gladare av ständiga uppdateringar av försöken att mäta den ekonomiska aktiviteten. Det är INTE det som påverkar aktiekurserna i alla fall. Det är typiskt bara back trading, då man försöker hitta en nyhet som ligger passande i tiden för att förklara en reaktion som redan skett.

Livet är inte på börsen. Livet är inte att bli rik eller berömd. Livet är resan. Visst, det är lätt för mig att säga som både gjort resan och är förmögen, men det ÄR sant. Livet är det som händer hela tiden. Att missa tunnelbanan och tvingas vänta 5 minuter är inte en förlust. Det är en vinst, en tidsvinst då du får vara ifred med dina tankar. Fyll dem bara inte med ”FAN, jag missade tåget” utan tänk på vad du verkligen VILL, inte vad du tror att du måste eller borde.

Visst är det skönt att bo hur man vill, köra vilken bil man vill, hur man vill, men det är inte det som är livet. Det är lite grädde på moset, men moset är gott i sig utan grädden. Det är emellertid kul och inspirerande att sträva efter något, men sträva då efter något du verkligen VILL – inte efter ett tillstånd du är präglad att förknippa med framgång. Att vara känd är ett helvete och kostar pengar, tid och privatliv. Att vara rik innebär valfrihet och en skön känsla av accomplishment, men man kan uppnå det UTAN att ha gott om pengar.

FAST…. Det är klart att jag kommer fortsätta lägga ut mina tankar om både börs och liv. En del av er kanske faktiskt tror att det finns något att hämta i det jag säger, även om ni inte kommer ta till er mina åsikter och slutsatser.

Och.... jag ÄR lycklig, men jag tror att det är för att JAG är just jag, en lycklig typ. Jag skulle njuta vad jag än gjorde så länge jag är mätt och utsövd.

Var är lågkonjunkturen?

Var är lågkonjunkturen? Om en kvart redovisas payrolls på -105’, men det liknar inte mycket till lågkonjunktur eller recession på arbetsmarknaden ännu. Nokia däremot har det tufft nu. Tappar marknadsandelar…


Tyvärr blev det inte -105k. Det blev -84 istället men arbetslösheten på 6,1% var katastrofal.

Ska jag köpa palladium?


Skönt att få ett tips på något som är ned i alla fall...

torsdag 4 september 2008

Köptips

Jag vill ha köptips. Det måste finnas någon intelligent investerare därute som kan komma med något riktigt genomtänkt köpalternativ i dessa dagar. Vad är billigt nu? Jag vill köpa. Jag får inte fastna i mitt negativa paradigm.

Ericsson? Och i såna fall varför?
Eniro?
Hennes och Mauritz?
SEB?
Atlas Copco kanske?

idéer?

Arbetssituationen i USA allt sämre

Nyanmälda arbetslösa steg igen till 444' och var högre än väntat (420'). ADP-statistiken (-33' mot förväntade -30') antyder att arbetsstatistiken imorgon kan bli svag, ISMs arbetstagarkomponent försvagades ytterligare (till 45 från 47... allt längre under balansnivån 50). I USA börjar alltså den ekonomiska kontraktionen märkas på allvar. Exporten håller fortfarande upp totalsiffran, men den inhemska ekonomin säckar ihop.

I nästa steg påverkas europeiska och asiatiska exportörer till USA och då kommer USAS export i sin tur försvagas pga att kundländerna går sämre. De svagaste länkarna har brustit redan: Spanien, Irland, Danmark t.ex. och snart följer Frankrike (redan neg BNP), Tyskland (neg BNP i Q2, men lär studsa upp tillfälligt i Q3). Japan har fallit in i lågkonjunktur igen och Kina har visat tecken på avmattning (BNP-tillväxten lite lägre, fastighetspriserna faller och inte minst.... aktieindex är ned med 2/3 vilket brukar vara en tidig signal på att något är trasigt i ekonomin).


Sverige ligger sent i cykeln man kan mycket väl drabbas desto hårdare. De nordiska bankerna blundar fortfarande för sanningen - "våra svenska industrikunder efterfrågar mer lån... de växer fortfarande bra i Asien... dessutom hade de starka balansräkningar när krisen började... krisen är bara ett lite tekniskt likviditetsproblem hos bankerna som snart är löst, kunderna däremot mår prima. För att inte tala om Swedbanks mantra att Baltikums svacka kommer bli grund och kortvarig och kreditförlusterna bara 120 punkter på toppen. Tjena!)

Riksbanken höjde räntan...

”Kritikerna rasar mot RBs räntehöjning”

Vissa aktieintresserade tror säkert att RBs beslut är avgörande för OMX idag, men sanningen är nog att det är ECB som bestämmer här också. ECB höll räntan oförändrad, men uttryckte oro över inflationen framöver och skärpte reglerna avseende tillgångar de accepterar som säkerhet från banksektorn. Båda kommentarerna innebär minskad likviditet framöver, vilket ger lägre tillväxt hos företag och lägre vinster.

Är det någon som hittar något köpvärt dessa dagar? Är det någon som har fräscha pengar de vill investera?

onsdag 3 september 2008

Svag bilstatistik bidrar till svagare utveckling i USA

Beige book är förstås viktigast, men bilstatistiken tynger också.

Det är tillväxten som kommer knäcka marknaden. Inte värderingar som i Y2K-bubblan vid sekelskiftet, inte räntehöjningar eller inflation som på 70-talet. Det är kraftigt fallande vinster som kommer knäcka marknaden, så håll utkik efter tecken på det eller på motsatsen. Allt annat är brus och falska starter.

Affärsvärlden och ocker

Affärsvärlden idag: Ocker =

1. Utnyttjande av en person (i ekonomiska svårigheter) genom att till exempel låna ut pengar till oskälig ränta.
2. Blomstrande affärsverksamhet i Sverige 2008, se även sms-lån

Det känns lite väl enkelt och missledande att definiera ocker på det sättet. Den korrekta lydelsen i Avtalslagen är:

Har någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka stå i uppenbart missförhållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt eller utfäst, eller för vilka något vederlag icke skall utgå, vare rättshandling, som sålunda tillkommit, icke gällande mot den förfördelade.
Lag samma vare, där sådant otillbörligt förfarande, som i första stycket avses, ligger annan till last än den, gentemot vilken rättshandlingen företogs, och denne ägde eller bort äga kunskap därom.

Det handlar alltså om trångmål, beroendeställning och uppenbart missförhållande. SMS-lån uppfyller ingetdera av kriterierna.

När faller vinsterna?

Det ser ut som om bankvinsterna har fallit rejält från toppen. Samtidigt är de bara ner till 2003 års nivå, så vi pratar egentligen bara om en normalisering och knappast någon undershooting.

Men om vi glömmer banksektorn en stund och tittar på resten av ekonomin istället så ser vi att avkastningen på eget kapital, RoE, ligger i topp 
vilket brukar betyda att vinsttillväxten ska falla. Det har den visserligen redan gjort, men inte i närheten av den magnitud som den historiska samvariationen antyder.

Vi borde ha ett par år att se fram emot med -15% i årlig eps-tillväxt istället för som nuvarande konsensus tror: två år med +15%. Skillnaden innebär 45% lägre prognoser än marknadens. Vill DU äga aktier med de förutsättningarna? 
Men, NÄR händer det då? Det måste väl finnas en anledning till att smarta människor har de prognoser de har, att företagsledningarna säger som de gör osv...? Det händer NU. Det syns i detaljerna, men inte i aggregaten. Det syns i enstaka branscher, i enstaka affärsområden och det syns i ledande indikatorer. Snart syns det i prognoserna också.

DU har haft så många chanser att sälja att det är vansinnigt. Om du förlorar pengar när det rasar nu så har du bara dig själv att skylla. Du kan inte påstå att ingen talade om det föär dig eller att det inte fanns några signaler. Det har ju stått i tidningarna i ett år att fastighetspriserna rasar i USA (se Case/Shiller här intill). Det är allt man behöver veta för att göra analysen.

lagren av osålda hus ligger på topp. Det betyder att nu kan huspriserna börja falla på allvar för att rensa bort överhänget... om du nu tyckte dig se en bottning i husprisutvecklingen.

Fler hedgefondresultat

Oväntat nog har de långsamma hedgefonderna bäst resultat i augusti. Lancelot Camelot redovisade just +5,3% för augusti (-6,9% i år), Whisper +7,0% (-7,0%), RAM +3,6% (-3,0%), Gladiator +3,5% (-4,6%) och Thyra -1,5% (+3,1%).

Å andra sidan ligger fyra av fem av fonderna ovan i botten vad gäller årsavkastning så de vill väl undvika uppmärksamhet så gott det går... och den femte, Thyra, har knappt slagit bankräntan.

Ska det här vara positivt?

En del hänger upp sin positivism på fallande oljepriser. Vad i den här grafen är bullish?

Oljepriset faller från haussetoppen för att ekonomin är så svag att flaskhalsarna i produktionen försvinner. I nästa steg faller priset mot cost plus-nivån för att producenterna tvingas till marginalprissättning istället för knapphetsprissättning. Vinstprognoserna är fortfarande höga samtidigt som de flesta indikatorer pekar på tillbakagång. Hur kan det vara bullish?

Katastrofresultat

Ännu en stor fond leverar katastrofresultat för augusti. Ospraie har tappat 26,7% i augusti och 38,6% i år. ”Ynglingen” Dwight Anderson, 41, som driver fonden har helt enkelt legat lång råvarurelaterade aktier under en period med historisk tillbakagång i dessa. ”Vi har alltid sagt att sånt här kan hända enstaka kvartal”, kommenterade Anderson resultatet. Är det såna rain makers placerarna vill ha? Fonden, som förvaltade 2,8 mdr USD innan månadens ras, har nu stängt, men Anderson har tre andra fonder kvar, med 4 mdr USD i (ned från 9 mdr USD så sent som i mars).

Igår blev det klart att aktivistfonden Atticus förlorat 5 mdr USD hittills i år då firmans två största fonder fallit med 25 resp 33 procent. I Atticus fall var det misslyckade investeringar i bankaktier som låg bakom misslyckandet. ”Vi är långsiktiga”, kommenterade Atticus beskedet.

I Sverige är det väl bara minifonden DLG som är i närheten av liknande missar?


Well, well. Det drabbar ingen fattig. Idag får vi bilförsäljningsstatistiken från USA. Det har inte sett så muntert ut i år. Faktum är att bilstatistiken är en av få dataserier som är enkel att plotta från 60-talet och framåt utan att justera skalan. Snacka om trasig bransch. Total årstakt förväntas stiga från 9,1 miljoner till 9,4 miljoner. I vilket fall som helst är den här svagheten inte reflekterad i övergripande resultatprognoser för amerikanska företag. Det kanske fortfarande går bra utomlands, men här i USA är det riktigt illa.

Observera att det aldrig var någon lågkonjunktur i bilbranschen 2001-2003. Det är alltså mycket värre nu än då. Å andra sidan.... som alltid... om du är bullish kan du alltid säga att "så här illa kan det bara inte vara så snart studsar det"

tisdag 2 september 2008

Marknaden gillar inte ISM

Första reaktionen på ISM-siffran som var precis mitt på förväntningarna (49,9, jämfört med 50,0 förväntat) var negativ, men minuterna efter kom köparna tillbaka. Vem orkar egentligen bry sig om såna här statistiska dödsryckningar?

Jag säger det igen, vem är det som handlar? Samtidigt är det här typiskt björnmarknadsbeteende. Frusterande, men normalt. Jag tror att toppen är mycket nära nu.
Pilen i grafen visar ISM-mätningen för augusti (49,9). Å ena sidan är det knappast något alarmerande över den nivån. Å andra sidan kan det bli mycket sämre. Jag tror helt enkelt att trögheten i det ekonomiska systemet förstärkt av en generation av optimister gör att det har tagit oväntat lång tid för sanningen att gå upp för de flesta - inklusive inköpscheferna som tillfrågas.

Botten, timing?

Ibland kan historien utgöra en guide. Förra gången, i den lilla IT-bubblan, nådde marknaden (OMX) botten efter tre år. Den här gången, i den stora kreditbubblan, har marknaden fallit i ett enda år och vinstprognoserna bara måttligt.

Mycket pekar på att nedgången blir större den här gången (Kina och Indien ger inte samma draghjälp som 2000-2007, Fed kan inte sänka räntan från 5% till 1%, huspriser och huslån kommer falla istället för stiga, sparkvoter måste öka och konsumtionskvoter minska pga oro för framtida ekonomi och arbete, pga kostnad för bränsle och mat). Därmed torde vinster och börser falla mer och längre den här gången, trots att vinstmultiplarna är lägre i utgångsläget. Nu vet vi att inga träd växer till himlen… eller åtminstone torde vår generation snart lära sig det… och då krävs lägre multiplar än när vi trodde att Kina för evigt skulle lyfta världens tillväxt, erbjuda låglöneoutsourcing, finansiering till konsumtionsekonomier som USA och inflationen och räntor sakta skulle gå mot noll.
Antagligen tar det längre tid också, men... botten juli 2010?


Volcker-Greenspan/Bernanke… när kommer nästa Volcker?

Jag gör ingenting

Vem är det som handlar? inte jag i alla fall. Inte så himla många andra heller verkar det som på omsättningsstatistiken för OMX.
Annars hade man kunnat tro att det fanns ett sug efter att göra affärer idag då USA var stängt igår. Bara halva dagen har gått, men det ser ändå knappast imponerande ut... och sett för hela 2008 kan det inte vara kul att vara mäklare.
Vad gör alla om dagarna och kommer de få bonusar för det?

Oljan faller, börsen stiger. Meningslöst.

OK, så Gustav tappade styrka varför försäkringsbolag och oljeriggar klarar sig relativt lätt undan den här gången. Nu behöver man inte frukta flaskhalsar i oljeproduktionen varför priset faller tillbaka. Aktiemarknaden uppfattar ett lägre oljepris som en lättnad för konsumenter och transportbolag samtidigt som sektorrotation från olja till banker driver upp de senare.

I mina ögon är fallande oljepris bara ännu ett tecken på svag efterfrågan, vilket bl a bekräftas av transportprisindex Baltic Dry som snabbt (-44% sedan high i maj) närmar sig årslägsta.

Kom ihåg, vinsterna för de flesta bolag har fortfarande inte justerats ned för 2010 så marknaden är oförberedd på en tillbakagång i ekonomin.

Augustiranking för de snabba

Här är de första hedgefondresultaten för augusti

Augusti (snitt +0,9%)
Manticore 5,10%
Thenberg Nordic Hedge 2,60%
Consepio 2,10%
Lynx 2,00%
Futuris 1,60%
Helios 2xL 1,40%
H Lundén Eikos 1,20%
Helios 0,90%
Alcur 0,90%
DLG 0,60%
Erik Penser Hedgefond 0,60%
Tanglin 0%
Avenir -0,40%
Radar -0,90%
Zenit -1,00%
Nektar -1,80%

2008 jan-aug (snitt +3,1%)
Futuris 19,00%
Consepio 18,80%
Lynx 13,20%
Helios 2xL 9,10%
Manticore 7,30%
Helios 6,70%
Alcur 4,60%
Erik Penser Hedgefond 2,50%
Nektar 2,30%
Thenberg Nordic Hedge 0,60%
Tanglin 0,30%
Zenit -0,60%
Avenir -1,00%
H Lundén Eikos -3,80%
Radar -7,00%
DLG -22,50%

måndag 1 september 2008

Hedgefondresultaten för augusti börjar komma in

Brummergruppen är tidiga som vanligt och uppvisar en mix av positiva och negativa resultat.

Bäst inom Brummer presterade Manticore med +5,1% i augusti (+7,3% i år). Därefter följde Lynx (2,0/13,2 procent), Futuris (1,6/19,0) och samlingsfonden Helios (0,9/6,7 samt Helios 2xL 1,4/9,1 procent). På den negativa kanten fanns Avenir (-0,4/-1,0), Zenit (-1,0/-0,6) och Nektar (-1,8/+2,3). Med tanke på börsklimatet och övriga hedgefonders prestationer är det anmärkningsvärt att Brummers sämsta fond, Avenir, bara tappat 1,0% i värde i år samtidigt som den bästa, Futuris, nått +19 procent.


Ett gäng fonder till har också levererat sina resultat för augusti:

Alcur (+0,9/+4,6) tillhör också de snabba administratörerna och fortsätter addera plusmånader till sin obegripligt stabila historik. Plus 4,6 procent i år är godkänt.

Consepio har fortsatt sin comeback och är upp 2,1% i augusti (+18,8% i år)

Årets katastrof, DLG, var upp försiktiga 0,6% i augusti, men är fortfarande back 22,5% i år. Där kan det inte vara kul att jobba just nu.

Radar tappade 0,9% i augusti och har tappat 7,0% i år - ungefär som hela förra året. Kafka hade inte heller så kul.

Thenberg Nordic Hedge är upp 2,6 procent i augusti - riktigt bra, men årets avkastning på endast 0,6% visar att de inte har grepp om situationen. Nåja, de lever för att fightas en dag till i alla fall. Den svenska fonden, Hedge, har inte heller lyckats i år (aug +0,4 / året -4,4).

Tanglin verkar mer eller mindre ha stängt sin fond i år. Fonden stod still i augusti och har rört sig marginella +0,3% på hela året. Kanske smart att lägga sig i år för att få vara med i nästa giv.

H Lundén, Eikos, +1,2%/-3,8% lyckades hålla sig på rätt sida i augusti, men har ändå misslyckats i år och det börjar bli bråttom nu. Fyra månader kvar på året. Glöm heller inte att de backade även förra året (-0,9%).

Erik penser Hedgefond är upp 0,6% i augusti och 2,5% i år. Stabilt och i stort sett meningslöst, men fonden finns kvar nästa år för nya tag.