fredag 26 april 2013

Ett snabbt ras kommer allt närmare

Jag tror att vi får se ett snabbt miniras på 5-10% inom någon vecka, kanske nästa vecka, kanske några dagar in i maj (helt enkelt bara för att det är ny månad, just maj och för att en signifikant nedgång är "long overdue").

 • Vi har sett en tillfällig positiv rekyl så marknaeden inte längre är tekniskt översåld
 • Kina sätter nya lows
 • Kopparpriset är fortsatt i negativ trend efter några dagars dead cat bounce
 • Nyhetens behag över BOJs vansinne är förbi
 • ECB misslyckas sannolikt att leverera något nytt stort trick
 • Det finns gott om stories som har potential att ge negativa impulser (Italiens parlamentariska situation, fågelinfluensan, Kinas tillväxtproblem)
 • Cyclicals/Defensives är fortsatt i tydligt negativ trend trots några dagars "J-krok" uppåt
 • S&P 500 bildar antingen en mycket negativ dubbeltopp i dagarna, utan att lyckas sätta ny high, eller dundrar på uppåt

Ovanpå de här kortsiktiga tekniska faktorerna finns förstås BIG PICTURE som det senaste året inte betytt någonting men som på sikt betyder nästan allt:

 • Extrema budgetunderskott
 • Extrema statsskulder
 • Extrema framtida problem med pensionskostnader och vårdsystem
 • Extremt skev förmögenhetsfördelning som förvärras av penningtryckande resulterande och tillgångsbubblor
 • Extremt höga vinstmarginaler pga extremt lågt sparande och extrema offentliga underskott

En av ytterst få positiva faktorer är överskottet på pengar.

I Europa, USA och Japan har man tex tryckt nya pengar och köpt tillgångar så att det netto de senaste åren funnits 2tn USD färre värdepapper per år att köpa än vanligt. Normalt finns det 4tn USD med nyutgivna instrument som investerare kan göra av med sin likviditet på. De senaste åren har det bara finnits 2tn netto efter centralbanksinterventionen. Det betyder att det funnits 2tn extra per år som jagat tillgångar som statsobligationer, företagsobligationer, fastigheter och aktier.

Det här ser ut att fortsätta (Japan har ju nyss kommit igång och USA ser knappast ut att sluta) och kan mycket väl fortsätta att pressa upp aktiekurserna trots att vinstprognoserna faller. Problemet är att man aldrig kan sluta utan att marknaderna kraschar. Samtidigt leder inte åtgärderna till fler jobb eller effektivare ekonomi utan tvärtom bara till improduktiv spekulation och fokus på finans istället för innovation.

Kanske är det rationella trots allt att tills vidare ligga lång med hälften av sina pengar och försöka hinna sälja en del av det när kraschen väl har börjat. Det kan ju dröja flera år...

TILLÄGG kl 15:45
Glöm inte risken att Merkel tappar för mycket mark i opinionsundersökningarna och måste ställa tuffare krav på sydeuropa... alternativt att hon inte lyckas stoppa trenden och det formas en anti-europeisk majoritet i tyska parlamentet. DET kan bli katalysatorn till det riktiga raset längre fram.

Inga kommentarer: