fredag 19 april 2013

Reinhart & Rogoffs misstag

I dessa dagar av kritik och skadeglädje, samt ifrågasättande av austerity som nödvändig politik, över R&Rs slarviga behandling av data så vill jag påminna om att det inte bara är R&R som kommit fram till att hög skuld därefter är associerad med låg tillväxt. Se t.ex. mitt inlägg från den 24 juli 2012 om Bergh/Henrekson och Checherita/Rother.

Urvalda klipp från det inlägget:

Glöm inte Bergh/Henrekson och Checherita/Rother vars slutsatser var starkare än R&Rs:

B/H bidrar med pusselbiten att när den publika sektorn ökas med 10%-enheter av bnp minskas tillväxttakten med 0,5-1 procentenhet. Tänk på att en högre skuldkot betyder större publik ekonomi och ofta tvärtom så vi har två onda ting som potentiellt förstärker varandra i sin tillväxtförstöring när en regering försöker stimulera till tillväxt genom ökade underskott.


C/R utvidgade visade att ju större skuldkvot över 90% desto mer minskar tillväxttakten, exponentiellt mer. De visade också att den negativa effekten börjar tidigare, ur vissa aspekter långt tidigare, än vid 90%.


Här och här svarar för övrigt R&R på kritiken de senaste dagarna. Deras slutsatser kvarstår.  

Inga kommentarer: