torsdag 29 mars 2012

Hussman om utsikterna kommande 5-10 år

Några noteringar från John P Hussman om aktiemarknadens normala beteende på medellång sikt (5-10 år)

 

En cyklisk bullmarknad har i genomsnitt varat 3,75 år, en bear market 1,25 år. Bullen har gått 150%, Björnen tappat 30% (OBS 2,5*0,7-1=> 75% uppgång kvar efter en hel cykel)

 

En sekulär bull eller bear har varit 17-18 år, tex bull 1947-1965, bear 1965-1982, bull 1982-2000, bear 2000-(2018?). En cyklisk bull inom en sekulär bear har varat lite mindre än 3 år och gett 85% uppgång. En cyklisk bear inom en sekulär bear har varat 1,5 år och gett 39% nedgång och alltså lämnat +13% total avkastning över de knappt fem åren eller 2% per år. Trist även om man var med på hela bullresan först.

 

En sekulär bear börjar vid höga värderingar och en bull vid låga värderingar. Värderingen mäts som "sannolik avkastning kommande tio år, givet studie av vissa variabler som tex vinstmarginaler". Inför bullmarknaderna 1947 resp 1982 visade detta mått på över 20% årlig avkastning kommande tio år. Inför björnmarknaden 1965-1982 visade måttet på 6% och år 2000 på negativ årlig avkastning kommande tio år (-5%/år på absoluta peaken 1999/00). Just nu är måttet på +4% nominellt, eller +2% premie vs riskfria räntan (som i sig är manipulerad så premien är egentligen ännu lägre).

 

Detta mått (premien mot riskfria räntan) har bara varit värre/lägre vid några få extrempunkter; 1928-29, 1968-1972 samt strax innan raset 1987. Ändå står mäklarna och ropar att aktier är billiga. De grundar detta på att sina egna [orimligt] höga vinstprognoser - baserat på att de hoppas att historiens högsta vinstmarginaler ska hålla i sig. Dessa höga marginaler bygger på extrema statsstimulanser samt låga sparkvoter hos medborgarna men nu måste staterna börja spara och individerna likaså. Det kan då t.o.m. bli mer än bara en återgång till genomsnittliga marginaler, det kan bli undershooting.

 

Om man jämför vinst/BNP med efterföljande femårsutvecklingen för företagsvinster så pekar dagens extremt höga marginaler på att vinsterna ska falla med knappt 20% perioden 2012-2016 istället för att stiga med 5-10% per år fram till dess. Skillnaden blir att vinstindex går till 0,8 istället för till ca 1,5. Om oro pga detta dessutom ger lägre värderingsmultiplar blir börseffekten extremt negativ – en halvering eller värre är inte alls orimligt. Om den framtida avkastningspotentialen ska nå 20% från nuvarande 4% krävs större nedgång än så.

 

Exemplen gäller USA men stämmer bra på övriga västvärlden också.

 

Mina putpositioner börjar för övrigt få ganska bra skjuts nu J så nu börjar bitterheten släppa över min (delvisa) stop loss.

måndag 12 mars 2012

VIX

VIX lägsta sen 1 juli 2011

Volatilitetsindex går mot nya lägstanivåer. Är det mäklarfirmorna som stoppar ut sig (deras motparter, hedgefonderna, ligger som bekant rekordkorta VIX)?
 
Senast VIXen var så här låg stod vi inför ett börsras... Vågar du tro att VIX stannar här nere länge till?
 
En annan källa till eftertanke en sån här dag är Hussman-rapporten "Do I Feel lucky" som i korthet säger att "makro kommer se successivt allt värre ut kommande 8-12 veckor, inte minst payrolls, vilket sannolikt driver aktier nedåt. Om inte, så borde positiva ledande data för konsumtion och Leading Indicators snart vända upp."
 
#önsketänkande