onsdag 31 oktober 2012

Negativa payrolls på fredag?

Jag tror visserligen att även förra månadens payrollsiffra var negativ (dvs när den slutligen revideras om något år så kommer den vara på minus), men oaktat detta är sannolikheten hög att fredagens siffra dessutom printas på minus direkt och om inte annat när den revideras våren 2014.Vad gäller min "positiva kommentar till omvärlden" som kom av sig så tycker jag att jag är positiv och objektiv : )

Jag vill ju bara att världen ska klara sig och utvecklas tills vi når den teknologiska singulariteten. Jag är mycket positivt inställd till detta endgame. Min utbildningsinsats på och om de finansiella marknaderna syftar till att ta oss dit utan större kataklysmer. Tyvärr verkar Skägg-Ben och Whatever-Draghi ha bestämt sig för motsatsen, dvs att till varje pris förstöra ekonomin och samhällets grundvalar så till den grad att kanske t.o.m. Singulariteten försenas jämfört med grundplanen 2045 (och generell stark AI 2029).

Katastrofernas ekonomi

Om en orkan skövlade Robinson Crusoes ö och läger skulle han bli fattigare och få ett sämre liv. Han skulle tvingas jobba hårdare en period för att nå tillbaka till sin tidigare standard avseende tamboskap, säd, bostad mm.

Om en orkan härjar i USA så sker egentligen exakt samma sak, men nu hyllar istället prisbelönta ekonomer och bankernas makroanalytiker stormens BNP-höjande effekter. Den reala effekten är förstås densamma som på Robinsons ö, men i en modern ekonomi kan man (tydligen) alltid låna mer oavsett hur trasig balansräkningen är från början. Skulderna är alltså oväsentliga, varför det är positivt om hus och bilar trasas sönder eftersom man då måste och kommer köpa nya.

I en Robinsonekonomi är sparande, investering och produktion alltid det centrala bakom välstånd. Robinson måste lägga tid och energi på att bygga sitt hus innan han kan njuta av det. Han måste halvsvälta och spara mat för att ha i skafferiet medan han bygger och inte kan fiska och jaga. Han måste äta mindre bröd och spara en del säd för att kunna så mer till nästa år.

I dagens värld hyllas istället förstörelse och konsumtion som välståndsskapande. På ön blir Robinson fattigare om han äter upp all sin säd och får mindre kvar att plantera till nästa år. I USA blir BNP högre om alla lånar på sina kreditkort och köper kläder de inte behöver och nya bilar för att ersätta de som stormen tog.

Går det att spela det moderna spelet i evighet? Kan man investera utan att spara? Fungerar det om staten och bankerna trycker pengar som inte finns så entreprenörer kan låna till investeringar och konsumenter låna till konsumtion utan att ha sparat innan? Blir vi alla rikare och aktier mer värda av en naturkatastrof?

I första skedet så skadas balansräkningarna då tillgångar förstörs. I steg två försvåras en del av det dagliga arbetet vilket innebär lägre aktivitetsnivå, lägre BNP. I steg tre arbetas hårdare för att få tillbaka det förlorade vilket innebär högre BNP. Eventuellt är BNP-effekten av 2 och 3 nettopositiv, men balansräkningen är fortfarande sämre. Frågan blir sedan om katastrofen gav en kick-effekt så att den högre aktivitetsnivån upprätthålls så länge att även BR-effekten blir positiv. Om man trodde det skulle regeringen ha anledning att skicka ut vandaler om nätterna som tände eld på hus och krockade bilar.

Ett av problemen är antagligen att efter aktivitetsspurten kommer en trötthet snarare än en kickeffekt. Ett annat problem är att folk inte jobbar hårdare, däremot lånar de hårdare vilket leder till större skulder för folket och bättre resultat för biltillverkarna under en period. I en normal värld begränsar det konsumenternas utrymme i framtiden, men frågan är var gränsen går om räntan är mycket låg. En sak är i alla fall säker; räntan får inte stiga om reptricket ska fungera. Och bankerna måste vara villiga att fortsätta låna ut.

På detta sätt med lånefinansierade stimulanser, katastrofinducerade eller på regeringsinitiativ så spänns bågen allt hårdare med allt lägre ränta och mindre utrymme för felsteg. Systemet ser på ytan ut att vara robust och stabilt, men till slut krävs bara en minimal förändring för att fälla första dominobrickan:

En bank som tvekar i utlåningen eller konsumenter som faktiskt inte vill låna sig till döds... och då faller konsumtionen, sysselsättningen, förmågan hos låntagare att serva sina lån, ökade kreditförluster, minskad utlåningsvilja hos bankerna, ytterligare lägre konsumtion, fallande BNP, stigande statsskuld, stigande statsskuldsräntor, åtstramningstvång, fallande publik sysselsättning, ytterligare kreditförluster osv tills systemet når jämvikt när skulderna omstrukturerats/skrivits av och folk som varit anställda i "fel" sektorer omskolats. Fel sektorer är sektorer som levt på lånebaserad konsumtion utan täckning, tex tredjebilar, semesterhus, innerstadslägenheter, semesterresor, konsumentelektronik.

I Grekland och Spanien har detta redan inträffat, men utan att vi sett det riktiga slutspelet. I Japan har det på ett sätt också inträffat men utan den riktiga smällen. USA balanserar på en knivsegg med sina över 100% i statsskuld och bankrutta kommuner och stater.

Just nu ser vi fallande företagsvinster, uppsägningar och små, små sparförsök hos staterna. Det är början till slutet.

måndag 29 oktober 2012

Problemet med QE elegant beskrivet av Dylan Grice

At its most fundamental level, economic activity is no more than an exchange between strangers. It depends, therefore, on a degree of trust between strangers. Since money is the agent of exchange, it is the agent of trust. Debasing money therefore debases trust.


-Dylan Grice, SocGen

***************************************************************
och mer utvecklat:

Without exception everything you own, everything you want to own, everything you need, and everything you think you need embodies the different skills and talents of a mind-boggling number of complete strangers. In a very real sense we constantly trust in strangers to a degree, as strangers trust us. Such cooperative activity is to everyone’s great benefit and I find it is a marvellous thing to behold.


The value strangers put on each other’s contributions manifests itself in prices, and prices require money. So it is through money that we express the extent of our appreciation for the many different talents embedded in each thing we consume, and through money that our skills are in turn valued by others. Money, in other words, is the agent of this anonymous exchange, and therefore money is also the agent of the hidden trust on which it depends. Thus, as Bernd Widdig reflects in his book (which I urge you all to read), money …

“… is more than simply a tool for economic exchange; its different qualities shape the way modern people think, how they make sense of their reality, how they communicate, and ultimately how they find their place and identity in a modern environment.”

Debasing money might be expected to have effects beyond the merely financial domain. Of course, there are many ways to debase money. Coin can be clipped, paper money can be printed, credit can be created on the basis of demand deposits which aren’t there ... the effects are ultimately the same though: the implied trust that money communicates through society is eroded.

To see how, consider the example of money printing by authorities. We know that such an exercise raises revenues since the authorities now have a very real increase in purchasing power. But we also know that revenue cannot be raised by one party without another party paying. So who pays?

If the authorities raise taxes explicitly and openly, voters know exactly why they have less spending power. They also know how much less spending power they have. But if the authorities instead raise money by simply printing it, they raise the revenue by stealth. No one knows upon whom the burden falls. People notice only that they can’t afford the things they used to be able to afford, or they can’t afford the things which everyone else can afford. They know that something is wrong, but they just don’t know what, why, or who is to blame. So inevitably they look for someone to blame. [t.ex. the 1%]


Hussman ser mindre nedsida, men är inte mer positiv

Hussmans modeller pekar nu på 30% nedsida (årstakt) mot tidigare -50%, men konstaterar att den skillnaden inte betyder något för placeringsstrategin.

Hussman tar också upp den oroväckande utvecklingen i Japan där handelsunderskott, budgetunderskott, lågt privat sparande, ekonomisk kontraktion och hög skuld sammantaget medför ökad risk för destabilisering. Dispyten mellan Japan och Kina förvärrar situationen bla pga effekterna på export/import och tillväxt.

Tänk om det blir Japan som till slut knäcker den globala ekonomin... "a bug in search of a windshield"

On the subject of deficits, the situation in Japan seems increasingly strained. The gross debt/GDP ratio in Japan is now about 225%, and net debt (which excludes debt held by the government itself for monetary, pension and other reasons) is about 130%.

During the entire post-war period, Japan has enjoyed a significant trade surplus, which has allowed it to run growing government deficits. Meanwhile, household savings have declined from nearly 15% in the 1990’s to next-to-nothing today.

Needless to say, that large and persistent trade surplus has enabled economic dynamics that normally would not be sustainable.

But over the past year, Japan has fallen into a trade deficit, which has deepened recently due in part to tensions with China. We are now observing an ominous combination of a significant trade deficit, a deep government deficit, non-existent household savings, a steep debt/GDP ratio, and a contraction in both manufacturing and service sectors according to the latest purchasing manager’s surveys out of Japan. While Europe remains our primary source of concern, I am concerned that both China and Japan are likely to have a more destabilizing impact than is widely assumed.
fredag 26 oktober 2012

US GDP 0,8%, missed by 100bps!!

Det skulle rubriken ha varit om inte den amerikanska statsapparaten dränkt landet med stödåtgärder i Q3. Nu, perfekt 2 veckor innan valet, blir rubriken istället att trenden har vänt upp och att BNP-tillväxten slog förväntningarna i Q3 (2,0% istället för prognosen på 1,8%).

Utfall: +2,0%, varav +0,74%-enheter från "government consumption" vs normala -0,5%

De senaste tio kvartalen innan dess har genomsnittsbidraget från regeringen varit -0,45%-enheter. Skillnaden mellan snittet och Q3 var alltså en acceleration med 1,2 procentenheter från regeringshåll (en regering som egentligen måste spara extremt mycket, därav hotet om fiscal cliff vid årsskiftet - ett stup som nu blev ännu högre pga extravagansen i Q3).

Justerat för denna acceleration skulle siffran blivit +0,8% istället för 2,0%. Då hade vi fått se rejält dystra rubriker om avmattningen från 1,3% senast i Q2 till endast 0,8% nu. Det är förstås så här man vinner val och en del av prognosen innehöll nog förväntan om stöd från regeringen, men inte så här mycket.

Bland andra siffror i BNP-statistiken var investeringarna svaga (bidrag 0,20%-enheter vs 0,56% i Q2) och konsumtionen stark (bidrag 1,42%-enheter s 1,06% i Q2, men det var på bekostnad av sparkvoten som sjönk till 3,7%). Kvaliteten på BNP-tillväxten var alltså mycket dålig.

torsdag 25 oktober 2012

Rolig Putin

Vad vill Putin med följande uttalanden i eftermiddag?

Asien saktar in
Bra att Kina saktar ned sin ekonomi för att undvika bubblor
Man kan dö av tristess av att lyssna på EU-27-anföranden


Han säger massa bra saker, men varför?

Durable goods - en av många små datapunkter

Kapitalvaruorder i USA föll med 0,3% i september (väntat var en ökning med 0,8%). Augusti reviderades ned till en nedgång med 1,2% istället för tidigare -0,9%.

Marknaden reagerade ändå initialt positivt på nyheten, eftersom inklusive försvarsmateriel steg orderna med 9,9% mot förväntade 7,5%. Glöm då inte bort att när fiscal cliff inträffar vid årsskiftet så skärs försvarsbudgeten ned automatiskt och drastiskt så det gäller att passa på nu.

Jag undrar varje dag hur länge till charaden kan fortsätta; Luftslottet som byggs på extremt svaga rapporter från Sandvik, Volvo mfl som ändå hälsas med stigande kurser eftersom "pengarna ju måste ta vägen någonstans". I det korta perspektivet stämmer det, men i det långa perspektivet håller det aldrig att köpa aktier till dyra multiplar för fallande vinster, oavsett vad marknadsräntan är.

Marknadsälsklingen Starwood Hotels redovisade nyss en rapport som i förstone kan se positiv ut men där utsikterna för 2013 är svagare än väntat och kurvorna för rumsintäkter pekar nedåt, medan analytikerna hoppas på fem års sweet spot.

Är det bara jag som ser att hela världen är på väg in i recession eller redan är där? Fast egentligen ska jag vara glad att marknaden ger mig fler och större chanser att tjäna pengar på andras riskvillighet. Ändå är det tröttsamt i längden och lite obehagligt att se alltför stora obalanser byggas upp. Blir smällen tillräckligt stor så skadar den mig också även om jag ligger kort.

Tänk om trenden har vänt i JPY

Yenen har stärkts från 358 yen/usd 1971 till som lägst 75,57 yen/usd vid det senaste årsskiftet. Den senaste månaden har yenen försvagats från 77,13 till dagens 80,2 yen/usd.

Tänk om vi just har bevittnat en historisk vändning efter över 40 år. Det är precis sånt som ingen (men ändå alla) väntar sig. Skulden talar för det, demografin talar för det, QE9 talar för det. Det är egentligen bara Ben Bernanke som håller emot.

Men OM yenen skulle kollapsa, DÅ står vi verkligen inför omvälvande tider i finansvärlden...

Tänk om det är nu.

onsdag 24 oktober 2012

Lunch med Nordeas VD

Jag åt lunch med Nordeas VD idag (inte ensam, vi var kanske 20 personer) för att lyssna på hans kommentarer om kvartalsrapporten... och inte minst få lite god mat serverad.

Han smilade upp sig som vanligt, men orden som kom ut var mer återhållsamma än vanligt. Long-only-flocken som var på plats ville förstås bara höra att det blir bättre nästa år och tyckte sig också höra just det.

Men, när de tjattrade som bäst, Nordea också, om hur kreditförlusterna i shipping skulle minska nästa år ställdes frågan om vad de faktiskt har sagt officiellt för 2013. Stämningen tätnade när svaret kom: "Vi har inte sagt att de ska falla. Vi har sagt att de ska vara fortsatt höga men inte preciserat mer"

Annars: En kul story från precis innan maten serverades men jag redan hade slagit mig ned: Clausen gick bordet runt och tog alla i hand (klassiskt marknadsföringstrick som tas till när det ser lite extra brunt ut - få 'kunden' att känna sig speciell). De som inte stod upp reste sig lite och skakade hand. Jag satt kvar och sträckte bara bak handen lite till höger (vilket kanske uppfattades som nonchalant) - för jag hade sparkat av mig skorna och satt i strumplästen : ).

Nordeaaktien är bara ned 3% idag och -10% sedan intradagtoppen för precis en månad sedan, men det finns stor nedsida kvar givet marknadens hoppfulla inställning till kreditförlusterna nästa år. En kombination av utförsäljning från staten och tilltagande kreditproblem när Sveriges export minskar och Danmarks husmarknad pressas på nytt av den internationella konjunkturnedgången kan skaka om lite i ankdammen.

Man kan tycka att P/E 10 på befintliga prognoser eller 1,5 x eget kapital är rimligt värderat, men då har man inte alls tagit hänsyn till risken för flera års ganska stora förluster inom shipping, private equity, danska huslån och svenska företagslån. Marknaden tror tex just nu på fallande kreditförluster 2013 vs 2012, precis när vi är på väg in i recession i Sverige.

tisdag 23 oktober 2012

Bob Janjuah är tillbaka

För några veckor sedan stoppade BJ på Nomura ut sig då SPX stängde en fredag över 1450. Nu verkar han vara tillbaka och redo att ta risk på nedsidan igen. Från Zerohedge:

Dow Jones down 250, and a new bearish letter from Bob Janjuah? Lucky coincidence? Or conspiracy? You decide. From Bob: "How to play it? The SPX is the obvious pure risk short because of how rich it is against other equity markets. Outright is fine, so are options. Take a look at January 1350 puts for example currently trading at 20. If doing outright we would recommend a stop just above the recent highs at 1475. We also like the USD and Treasuries because the market has seen time and time again US problems do not lead to selling of (safe) US assets and it can and we think will be the same again."

Styrelsemöte

Styrelsemöte idag - 1 timme jag aldrig kommer få tillbaka. Jag tror inte att det finns någonting som innebär mer slöseri med tid än SM. Dels är det min och de andras timme på själva mötet, dels är det alla juridiska och ekonomiska dokument som produceras inför mötet till helt orimliga kostnader i tid och pengar.

Det tas INGA beslut som har med förvaltningen att göra utan allt vi gör är producerar ett "pappersspår" till Finansinspektionen som då tror att de har koll på vår verksamhet och våra risker.

FI självt kanske är lika meningslöst som mina SM när jag tänker efter...

måndag 22 oktober 2012

Makroekonomer...

Jämför ISIs (ytliga och positiva) syn på makro och husmarknad med tidigare (mer djuplodande, intelligenta och negativa) inlägg från Hussman

ISI's homebuilders survey surged a game-changing +3 pts to almost 60, suggesting housing starts increase further in Oct on top of Sep's increase to almost 0.9m.


[Thus], even though disappointing earnings and revenue reports hit the S&P hard on Friday, odds last week continued to increase that the US economy improves in 4Q

ISIs Ed Hyman har vinnit pris som bästa makroekonom 24 år i rad (om inte mer nu). Ändå ser han inte längre än näsan räcker avseende housing... Det kanske glädjer någon läsare att jag i år till slut har sagt upp avtalet med ISI och på så sätt kommer spara några miljoner om året och dessutom slippa lyssna på firmans "analyser".

Harford om hyperinflation

Harford
Hanke and Krus report 56 episodes of hyperinflation. A 57th, in North Korea in the past few years, is excluded for lack of sound data. Given that the authors were able to scrape together price indices for the Free City of Danzig in 1923 and for the Japanese-occupied Philippines in 1944, the failure to establish facts about present-day North Korea tells you something about Pyongyang’s attitude to statistical outreach. Hanke says that since the paper was released, the hyperinflation club has a new member: Iran.

...with a single exception, every hyperinflation has occurred since the end of the first world war


...history’s worst: Hungary in 1946. Those inflation rates defy comprehension – 41,900,000,000,000,000 per cent a month, compounded, is (I believe) an annual inflation rate with 178 digits. It makes more sense as 207 per cent a day.

Hussman drar slutsatser om STRUKTUREN på underliggande data

Hussman tar i veckans brev upp vikten av att analysera den underliggande strukturen och datagenereringsprocessen i de sifferserier vi förvaltare baserar våra beslut på.

Som exempel tar han upp den skenbart paradoxala utvecklingen på amerikansk husmarknad, där housing starts är relativt starka medan existing home sales är svaga. Hans hypotes är att det beror på att banker och ägare inte vill eller kan sälja sina hus med förlust varför utbudet är artificiellt lågt trots att det finns ett stort lager av osålda hus.

Detta håller uppe priset på existerande hus till salu (pga litet utbud samt att endast hus som kan säljas med vinst/över lånebeloppet/över bokfört värde finns på marknaden) och ger samtidigt incitament för den som faktiskt har råd (tillgång till kontanter eller möjlighet att låna) att köpa hus att istället bygga nytt.

Därmed drivs housing starts upp och får det att se ut som om marknaden är på väg att vända upp på allvar, trots att den underliggande marknadsstrukturen är mycket svag och egentligen talar för fortsatt prisfall om bara alla enheterna kom ut på marknaden.

Detta är dessutom innan vi kommer till själva startssiffran i sig som på 852 000 i årstakt fortfarande är lägre än vad serien har bottnat på i tidigare recessioner. Vi ska heller inte glömma att ökningen från 758k till 852k i årstakt beräknas genom att 9 500 fler hus startades i september än i augusti och att detta sedan räknas upp till en årstaktsökning på 94 000 st.

9 500 fler nystartade husbyggnationer en viss månad i en marknad som består av 100 miljoner fristående enfamiljshus är för övrigt bara statistiskt brus (1/100 procent).

torsdag 18 oktober 2012

Stimulanser i Kina

Kinas elproduktion är svag, men siffror på BNP mm är starka. FAI kan också lätt manipuleras, men det ser i alla fall ut som om Kina försöker stimulera ekonomin. Med tanke på elektricitetsstatistiken verkar det inte fungera...

Dåliga lån i Spanien

Spanska räntan faller för varje dag, kreditvärdigheten förefaller vara under kontroll, både bailout och ingen bailout verkar vara positivt från dag till dag.

För privatpersoner och företag ser det dock sämre ut. Arbetslösheten är över 25%, över 50% för ungdomar. Och idag kom statistik över delinquent loans, dvs lån där låntagaren har svårt att betala räntan (läs, inte har betalat räntan på över 3 månader trots eventuella lättnader och hjälp från bankens och statens sida).

DL har stigit till 10,5% från 9,86% i juli (uppreviderat till 10,1% nu). Se graf för historiskt perspektiv sedan 60-talet. Jag har dragit in senaste datapunkten med rött. Försämringstakten accelererar!


Kinesisk elproduktion endast +1,5% yoy

+1,5% elproduktion är det lägsta på tre månader och pekar på en BNP-tillväxt under 7,0%.

Redovisad BNP-tillväxt för Q3 blev istället väntade 7,4% och månadsdata på industriproduktion och detaljhandel tydde på en förstärkning i september vs juli och augusti. Dessa siffror som bygger på statistiska urval är lättare att manipulera och kan användas för att skapa positivt sentiment inför Q4. Elproduktionen visar alltså på det motsatta och bygger på landets totala elproduktion, inte en uppskattning och extrapolering från ett urval (där urvalet dessutom har anledning att manipuleras).


Från Reuters december 2010:

Li Keqiang, head of the Communist Party in northeastern Liaoning province at the time, was unusually candid in his assessment of local economic data at a dinner with then-U.S. Ambassador to China Clark Randt, according to a confidential memo sent after the meeting and published on the WikiLeaks website.


The U.S. cable reported that Li, who is now a vice premier, focused on just three data points to evaluate Liaoning's economy: electricity consumption, rail cargo volume and bank lending.

"By looking at these three figures, Li said he can measure with relative accuracy the speed of economic growth. All other figures, especially GDP statistics, are 'for reference only,' he said smiling," the cable added.

Li is widely expected to succeed Wen Jiabao as premier in early 2013, a position that will put him in charge of policy making in the world's second-biggest economy.

A news official in the Chinese foreign ministry declined to comment on the specific cable and referred to comments last week in which a ministry spokesman called on the United States to resolve issues related to the leaks.

A spokesman for the U.S. Embassy to China was not immediately available.

Chinese economic numbers, especially at the provincial level and lower, have long been viewed with suspicion by analysts.

"That China's GDP is not reliable, especially for local GDP, that is nothing new," said an economist with a foreign bank who requested anonymity because of the sensitivity of discussing top national leaders.

"Some of the volume data, such as power and rail freight and even (bank) credit, are interesting because there is less incentive to massage them at the local level. But they reveal only part of the truth, not the entire truth," he said.

"This would be a useful measure for steel and cement production. I'm not sure how well it would measure retail sales."

Li would naturally have been most interested in heavy industry in his stewardship of Liaoning's economy. The province is one of China's top producers of steel, petrochemicals and machinery.

STATS Skeptic
Li has also gone on the record before to ask for more from the government's statisticians.

During a 2009 visit to the National Bureau of Statistics, Li asked whether China calculated GDP on a monthly basis.

Li pressed on when he was told that data was gathered quarterly and that monthly calculations were difficult.

"Do Western nations make monthly calculations?" he asked, according the NBS website.

The U.S. embassy memo, sent on March 15, 2007, described Li as engaging and well informed. It said that he was trying to create a "harmonious society" by providing new housing to the poor and creating jobs for every household.

Li noted public dissatisfaction with education, health care and housing but said that official corruption was the biggest source of anger, the cable said.

He was reported as saying that the most effective way to combat corruption was to create transparent rules and to ensure adequate supervision, while also educating officials.

"Part of this education involves prison tours that force bureaucrats to visit incarcerated officials convicted of graft in order to witness first-hand the consequences of malfeasance," the cable said.

onsdag 17 oktober 2012

SKF och marknaden

Tittar på SKFs rapport och reaktionen på densamma. Rapporten är riktigt svag och outlooken knappast bättre, ändå rusar kursen uppåt. Tyvärr signalerar detta beteende att man kanske inte ska vara kort trots allt.

tisdag 16 oktober 2012

Ska vi till all time high?

Barron's frågar sig när vi ska bryta upp och vart marknaden ska efter det. Framsidan "14 165" i Dow Jones "ALMOST THERE", dvs på all time high från 2007, och en positiv grön pil speglar precis det positiva börssentimentet just nu.

Europeisk bilstatistik kom in starkt negativt idag (-10,8%)

Tyska ZEW var blandad med current economy sämre på 10 vs 11,8 väntat och sentiment bättre på -11,5 vs -14,9 väntat.

Zerohedge skriver om att mer än hela den deleveraging som skett hos amerikanska husägare beror på konkurser/exekutia auktioner o dyl.; 0,8 tn i delev beror på 1.2tn i charge-offs.

Rosenberg gillar guld säger han och påpekar även att Byron Wien börjar göra detsamma (se intervju i Barron's). Jag avvaktar ett tag till med nya guldköp. Mina före detta innehav har backat 3% sedan jag sålde.

Annars är det nog rapportsäsongen som upptar min vardag den närmaste tiden. Orkar marknaden fortsätta sin positiva trend trots allt sämre vinstutsikter? Är money printing tillräckligt för att lyfta börsen, tex Dow Jones till all time high?

måndag 15 oktober 2012

Blandade data och tankar

Blandade data idag: Stark export i Kina (kalendereffekter), svag industriproduktion i Japan, lägre Empire i USA, starkare retail sales i USA.

Svårt att dra några slutsatser, men börsen är upp på låga volymer, Citigroup är upp på en lite oklar rapport där banken ökat exponeringen mot PIGS med någon miljard dollar, IMF vill ge Grekland två extra år på sig att uppfylla lånekraven...

Bland lite äldre data märks Hourly Earnings i USA som uppisar sin lägsta uppmätta tillväxttakt någonsin (dvs sedan 1965), så USAs konsumenter verkar låta sig luras av the Bernanks sirensång om att låna och konsumera mera.

Marknaden är fortfarande i money printing mode och vill helt enkelt upp oavsett bra eller dåliga eller inga nyheter.

Hur länge håller det?

På annat håll märker jag att guld har rekylerat ned något och "mina" guldinnehav står 2,5% lägre än när jag sålde. Jag vill se -10-15% innan jag köper igen.


Hussman

Utdrag från dagens Hussman

it's easy to see how fleeting the intervening gains turned out to be in hindsight. However, it's easy to underestimate how utterly excruciating it is to remain hedged during these periods when you actually have to live through day-after-day of advances and small incremental new highs that are repeatedly greeted with enthusiastic headlines and arguments that ‘this time it's different.’”


And so, we find ourselves facing the likelihood of another cyclical endgame, where in Benko’s words “impatience, complacency, exhaustion, or all of the above” can encourage investors to ignore rich valuations, weak economic fundamentals, heavy insider selling, overbullish sentiment, overbought market action, increasingly negative earnings preannouncements, and other syndromes that have historically been hostile for stocks.fredag 12 oktober 2012

USAs egentliga recession

USA kör landet med 8-10% budgetunderskott, dvs stimulans, och lyckas på så sätt lyfta BNP-tillväxten till +1,5%.

Egentligen, i en marknadsekonomi, till skillnad från dagens centralplanerade socialism, skulle USA haft recession med en BNP-utveckling på kanske -7%.

Det är ett sätt att understryka hur skadat systemet är.

Rykten och dementier om Basel III

Det oseriösa i att frågan om att Basel III-regler skulle försenas var en stor nyhet igår och lyfte bankerna rejält inte minst i sydeuropa.... senare dementerades efter Europas stängning. Idag nämns varken nyheten eller dementin med ett enda ord i tex FT och Eurostoxx står fortfarande alldeles för högt.

MEP Karas: EU Trialogue Didn't Discuss Basel III Delay Thursday.
Didn't is short for DID NOT

torsdag 11 oktober 2012

Jag fick inte vara glad länge

Vad som såg ut att kunna vara början på en större nedgång stötte på patrull direkt efter den sedvanliga 5-procentsrekylen (Sverige, Europa). I USA (-2,25%) blev det inte ens hälften av det innan 1430-nivån erbjöd stöd. Nu har Eurostoxx stigit med 2,5% sedan i morse, drivet inte minst av skräpbankerna som verkar få ett år till på sig att få balansräkningarna under kontroll.

Dagens statistikskörd bjöd på en mycket låg claimssiffra (nyregistrerade arbetslösa och arbetssökande), den lägsta sedan spiken nedåt i januari 2008. Lite roligt är det emellertid att Eurostoxx50 föll närmare 60% under året som följde direkt efter den siffran.

DÅ kom vi från en lång brinnande högkonjunktur, driven av BRIC-länderna. NU kommer vi från en lång, men långsam, återhämtning sedan början av 2009 då stimulanserna började ge effekt. DÅ hade inte systemen slagit i taket, utan blev du arbetslös kunde du faktiskt söka stöd och blev registrerad. NU har man förlängt systemen i fler omgångar, men allt fler faller ur eller ger upp. Claimssiffran har därmed tappat mycket av sin betydelse. Dessutom, glöm aldrig att arbetsstatistik är eftersläpande och ofta visar konjunkturpositiva tal precis innan eller t.o.m. efter att ekonomin går in i recession och börsen inleder ett kraftigt fall.

Annan statistik idag var oväntat svaga maskinorder i Japan, höga varsel i Sverige, Spaniens kreditbetyg nedgraderades och grossistledet för bilar i Kina visade negativ utveckling för första gången (-0,3%) och Greklands arbetslöshet steg till 25,1%.

Min tolkning är att bad is good fortfarande, att alla problem kommer mötas av ännu mer stimulanser. Ibland känner jag för att ge upp kortsidan och bara göra som alla andra och köpa blint och hoppas att centralbankernas galenskap fortsätter länge än och driver upp aktier, fastigheter och guld. Samtidigt hindras jag hittills alltid av tanken på att Japan står 75% under sin högsta nivå, nästan ett kvarts sekel efter toppen trots mer än ett decennium av money printing. Förra årets aktienedgång på 36% i Europa från toppen i maj till botten i september skrämmer också. Sånt händer uppenbarligen även i en money printing environment.

Med detta sagt kommer jag ligga kvar kort, men sannolikt köpa guld och guldaktier igen inom någon månad. Om jag skulle gå in igen i guld redan nu blir det marginellt under där jag sålde för några veckor sedan. jag vill dock gärna se en nedgång på åtminstone 10% för att få guldfeber igen. Och DÅ är nog risken att jag skjuter på beslutet yttrerligare. Jag hoppas dock orka både sälja lite björnar privat och köpa lite guld privat i det läget. Fonden lär jag inte röra, den är långsiktigare och kommer sannolikt ligga kvar maxkort så länge det bara går utan att kunderna blir otåliga.

måndag 8 oktober 2012

Positiv information om fattigdomen i Asien

Varning för positiv information:

Fattigdomen i Asien fortsätter att falla.

Worldbank report, October.

Hussman-måndag

Hussman konstaterar det självklara. Folk tror alltid att "det är annorlunda nu" och sen är det inte det. Reinhart och Rogoffs rapport om (låg) tillväxt under skuldbördan efter en finanskris heter just "This time is different" som en inte så tyst kritik till det psykologiska fenomenet. Just nu vill folk hellre tro att det är annorlunda, att centralbankerna har hittat lösningen - en lösning som t.ex. inte hindrade marknaden från att falla kraftigt så sent som sommaren 2011.

We are very familiar with the tendency of investors to believe that prevailing conditions are immutable and that some new feature of the investment landscape has changed the way that the markets work.

Han upprepar också vad det är som gör honom så försiktig just nu (och senaste halvåret). Multiplarna är höga (övervärderat), de flesta är bullish (bulls vs bears; overbullish), marknaden står nära highs och en bra bit över sitt glidande medelvärde (överköpt).

Examine the points in history that the Shiller P/E has been above 18, the S&P 500 has been within 2% of a 4-year high, 60% above a 4-year low, and more than 8% above its 52-week average, advisory bulls have exceeded 45%, with bears less than 27%, and the 10-year Treasury yield has been above its level of 20-weeks prior. While there are numerous similar ways to define an “overvalued, overbought, overbullish, rising-yields” syndrome, there are five small clusters of this one in the post-war record: November-December 1972, July-August 1987, a cluster between late-1999 and early 2000, early 2007, and today. The first four instances preceded the four most violent market declines in the post-war record, though each permitted a few percent of additional upside progress before those declines began in earnest.

fredag 5 oktober 2012

Är det här en signal om någonting?

Dagens statistik

Svaga factory orders i Tyskland indikerar recession i Europas lokomotiv. Detta är en framåtblickande eller eventuellt realtidsindikator.

Nya jobb, non farm payrolls, 114k (115k väntat. Förra månaden uppreviderad från 96k till 142k). OBS, eftersläpande indikator som inte säger något om framtiden.

Arbetslöshet: 7,8% vs väntade 8,2%. Det är förstås helt sjukt att arbetslösheten fortsätter att minska strots att det skapas färre jobb än som behövs ens för att ta hand om nytillkommande till arbetsmarknaden. Underemplyment var konstant på 14,7%.

Jag förstår att man bara vill ge upp i den här marknaden, särskilt om man är kort. Fundamenta betyder ingenting tycks det.

Och de som styr, Bernanke och Draghi, tror att om man lyfter börsen med nytryckta pengar så kommer ekonomin stärkas av att folk får upp livsgnistan, animal spirits. De har helt enkelt vänt bak-och-fram på kausaliteten att stark ekonomi och höga vinster och utdelningar => högre värde på aktier.

Mitt Romney

Boy was I right!

7 minuter om aktier, guld, räntor, fastigheter i en värld av penningtryckande

Faber och Rogers diskuterar presidenter, centralbankirer, penningtryckande och hur man bör ligga placerad.

De har inga självklara lösningar. Faber diversifierar (guld, aktier, fastigheter), Rogers är kort aktier men verkar vara lång guld.

"Det är farligt att korta aktier i en miljö med penningtryckande för man vet aldrig hur länge det håller på"

"När de tryckt tillräckligt mycket så kollapsar räntemarknaden och då går fastigheter (och börs) ned"

"Apple ser ut att ha toppat, men det är ändå farligt att blanka den"

Inflation och aktier

Ibland bra, ibland inte.

1973-74 var det inte bra...

S&P500 halverades under 1973-1974 medan inflationen (cpi) steg från 3,6% till 12%.


Trots att prisnivån på allt inklusive försäljning, vinster och aktier fick hjälp av hög och stigande inflation så halverades alltså börsen. I reala termer var det än mycket värre

Man kan förstås inte jämföra enbart på en variabel och helt olika tidevarv, men inflation i sig är inte bra och uppenbarligen inte nödvändigtvis bra för aktier heller. Inte alltid i alla fall.En notering:

Finansiellt förtryck med nollräntor som skadar sparare har lett till "search for yield", vilket i sin tur har lett till "Show Of Yield"-beteende hos företagen. Denna SOY:a yttrar sig som rekordhöga utdelningar och återköp i förhållande till kassaflödet samtidigt som investeringarna är på 55-årslägsta. Företagen har alltså blivit mer kortsiktiga och struntar i att skapa framtida tillväxt för att istället attrahera aktieköpare idag med icke uthålliga utdelningsnivåer. Framtiden innehåller allt lägre tillväxtpotential samtidigt som börsen låtsas som om den ekonomiska vändningen uppåt är nära.torsdag 4 oktober 2012

Centralbanker

Från New York Fed:

I ett vitpapper kommer NYF på att Feds modeller inte fungerar, ger fel resultat (fel tecken, riktning), kan inte testas utöver genom praktiskt genomförande som leder till oönskade resultat samt att modellen idag ger resultatet explosiv inflation.

In short: the Fed's DSGE models fail when applied in real life, they are unable to lead to the desired outcome and can't predict the outcome that does occur, and furthermore there is no way to test them except by enacting them in a way that consistently fails. But the kicker: the Fed's own model predicts that if the Fed does what it is currently doing, the result would be "explosive inflation."ECB

Jag lyssnade på Draghis konferens och frågestund efter räntemötet idag. Det är några timmar jag inte får tillbaka. Det enda möjligen intressanta som sades är att ECB inte kommer börja publicera sina mötesanteckningar (vad har de att dölja?) samt att de inte kommer omstrukturera sina grekiska skulder, dvs ECB har särstatus som fordringsägare, vilket innebär att alla andra är eftersatta.

I kväll kommer FOMCs anteckningar ut

Och snart är det dags för Japan, BOJ, att avslöja om de redan funderar på QE9 efter att ha presenterat QE8 för mindre än en månad sedan.onsdag 3 oktober 2012

Gruvstrejken i Sydafrika sprider sig

"ATMs lacked cash, fuel stations were running dry and hospitals saw vital coal supplies diminish Tuesday as South Africa felt the pinch from a truck drivers' strike that entered its second week.


The strike has halted the delivery of goods across the country, as more than 20,000 workers dig in on their dmand for higher wages."

Upplopp i Sydeuropa, strejker i Sydafrika, arabiska våren i nordafrika, demonstrationer i Kina. Arbetarna verkar ha fått nog av att företagen tar alla vinster. (kom ihåg att vinstmarginalerna är på all time high tack vare kris och hög arbetslöshet)


Looking for answers

Jag skickade just ut den här frågan till Europas bästa bankanalytiker...

Jag vill veta vad de 17 000 miljarder eurona är för något, vem som är ansvarig, vad det betyder och varför det är 1 000 mdr euro i underskott. FYI: ECBs officiella balansräkning är på totalt 3 000 mdr euro.

Regarding the september ECB statement of financial accounts


On page 156 in the September statement (http://www.ecb.int/pub/pdf/mobu/mb201209en.pdf) from ECB, table 1, section S64, row 6, i.e. 2012 Q1, Total Assets are stated as 16.3 tn euro and Liabilities 17.3 tn. The net is a negative 1 tn euro. Nota bene, trillion, not billion.

Further to the right, headed Portfolio investment, Assets are 5tn and liabilities 7.8tn, so more or less a 3tn net negative position on portfolio investments.

Can you explain what this stuff is? Who owes who 17tn and who is responsible for the 1tn and 3tn net negative positions? Where are they accounted for? Is it the banking system, is it the national central banks, is it the ECB, is it national debt numbers aggregated…?

Svag tjänste-PMI i Kina...

...men marknadens ryggmärgsreaktion är att det betyder mer stimulanser inom kort. Vi rör oss längre och längre bort från balans. Suck.


också från Kina igår som ett tydligt tecken på att de inte tänker baila ut Europas PIGS:

Jin Liqun, chairman of the supervisory board of the China Investment Corporation (CIC), said until fundamental problems of fiscal, social and monetary policies in euro zone countries burdened by debt are solved, there could be no investment.

tisdag 2 oktober 2012

Tänkvärt från ZH om Tail Risk

Svansrisken är inte att något hemskt ska hända. Svansrisken är att det inte kommer hända:

The tail risk is (again) the reverse: That all the steps central banks took since 2008 won’t lead to spiraling quasi-fiscal deficits.


Svansrisk kanske skulle heta (svart) svanrisk

måndag 1 oktober 2012

Dagens Hussman

Inte mycket nytt i Hussmans veckobrev. Han kämpar förstås mentalt med sina fullt hedgade portföljer och en av hans sämsta och längsta negativa perioder någonsin.


I dagens brev påpekar han att marknadsbedömningen till största del är oberoende av bedömningen att USA redan är i recession, oberoende av instabiliteten i Europas banksystem och att lösningen inte ligger i att politiker ”tar rätt beslut”. Vad avser Hussmans börsprognos (om man vill kalla det för prognos) så finns inga rätt beslut i dessa frågor. Besluten kan vara korrekta ekonomiskt på längre sikt, men på kortare sikt sänker de tillväxten och tvingar fram ekonomisk omstrukturering med stigande arbetslöshet och kreditförluster samt fallande vinster som följd

USAs fiscal cliff kan inte botas genom att GOPs och Demos kommer överens, lika lite som Europas skuldproblem kan botas snabbt med austerity. Hussman passar även på att gå helt på tvärs med Ray Dalios bedömning om en ”beautiful deleveraging” med kommentaren att det knappat har skett någon minskad belåning alls.

Angående makrodata upprepar Hussman budskapet att marknaden alltid missar skillnaden mellan ledande och eftersläpande data. Just nu t.ex. struntar man i (ledande) svaga inkomstdata, konsumtionsdata och orderdata bara för att (eftersläpande) claims kom in bra i torsdags. En enda veckosiffra i en dessutom eftersläpande dataserie trumfar just nu stabila negativa serier i ledande data. Centralbankerna har verkligen lurat in marknaden i ett tillstånd av blissful ignorance. Marknaden förväntar +130k i payrolls på fredag. Hussman tror att printen blir negativ men att det kanske inte syns förrän de slutgiltiga revisionerna av dataserien görs om ca 1,5 år.

Bl.a. GDP och GDI pekar båda på att USA redan är i recession eller på stadig marsch mot recession. Detta har de indikerat sedan 2010 och QE har lyckats skjuta upp det faktiska fallet så långt. (men efter årsskiftet blir det allt svårare; ytterligare QE gör knappt någon skillnad på räntor och sentiment och fiscal cliff och European austerity tar sin början för det är då budgetunderskotten överallt ska minskas från 10% till 5% i grova drag – parentesen är min kommentar).

Hussmans prospective 10yr returns är ca 4%

Jag ligger kvar maxkort både privat och i fonden. Privat är "maxkort" ett ännu luddigare begrepp än för fonden. Jag kan teoretiskt dubbla min kortposition men det vore orimligt.