måndag 22 oktober 2012

Hussman drar slutsatser om STRUKTUREN på underliggande data

Hussman tar i veckans brev upp vikten av att analysera den underliggande strukturen och datagenereringsprocessen i de sifferserier vi förvaltare baserar våra beslut på.

Som exempel tar han upp den skenbart paradoxala utvecklingen på amerikansk husmarknad, där housing starts är relativt starka medan existing home sales är svaga. Hans hypotes är att det beror på att banker och ägare inte vill eller kan sälja sina hus med förlust varför utbudet är artificiellt lågt trots att det finns ett stort lager av osålda hus.

Detta håller uppe priset på existerande hus till salu (pga litet utbud samt att endast hus som kan säljas med vinst/över lånebeloppet/över bokfört värde finns på marknaden) och ger samtidigt incitament för den som faktiskt har råd (tillgång till kontanter eller möjlighet att låna) att köpa hus att istället bygga nytt.

Därmed drivs housing starts upp och får det att se ut som om marknaden är på väg att vända upp på allvar, trots att den underliggande marknadsstrukturen är mycket svag och egentligen talar för fortsatt prisfall om bara alla enheterna kom ut på marknaden.

Detta är dessutom innan vi kommer till själva startssiffran i sig som på 852 000 i årstakt fortfarande är lägre än vad serien har bottnat på i tidigare recessioner. Vi ska heller inte glömma att ökningen från 758k till 852k i årstakt beräknas genom att 9 500 fler hus startades i september än i augusti och att detta sedan räknas upp till en årstaktsökning på 94 000 st.

9 500 fler nystartade husbyggnationer en viss månad i en marknad som består av 100 miljoner fristående enfamiljshus är för övrigt bara statistiskt brus (1/100 procent).

Inga kommentarer: