måndag 8 oktober 2012

Hussman-måndag

Hussman konstaterar det självklara. Folk tror alltid att "det är annorlunda nu" och sen är det inte det. Reinhart och Rogoffs rapport om (låg) tillväxt under skuldbördan efter en finanskris heter just "This time is different" som en inte så tyst kritik till det psykologiska fenomenet. Just nu vill folk hellre tro att det är annorlunda, att centralbankerna har hittat lösningen - en lösning som t.ex. inte hindrade marknaden från att falla kraftigt så sent som sommaren 2011.

We are very familiar with the tendency of investors to believe that prevailing conditions are immutable and that some new feature of the investment landscape has changed the way that the markets work.

Han upprepar också vad det är som gör honom så försiktig just nu (och senaste halvåret). Multiplarna är höga (övervärderat), de flesta är bullish (bulls vs bears; overbullish), marknaden står nära highs och en bra bit över sitt glidande medelvärde (överköpt).

Examine the points in history that the Shiller P/E has been above 18, the S&P 500 has been within 2% of a 4-year high, 60% above a 4-year low, and more than 8% above its 52-week average, advisory bulls have exceeded 45%, with bears less than 27%, and the 10-year Treasury yield has been above its level of 20-weeks prior. While there are numerous similar ways to define an “overvalued, overbought, overbullish, rising-yields” syndrome, there are five small clusters of this one in the post-war record: November-December 1972, July-August 1987, a cluster between late-1999 and early 2000, early 2007, and today. The first four instances preceded the four most violent market declines in the post-war record, though each permitted a few percent of additional upside progress before those declines began in earnest.

Inga kommentarer: