fredag 21 december 2012

Viktiga data idag..., eller inte

Chicago Fed (14:30) är näst viktigast efter Philly Fed som enskild framåtblickande indikator. Vi får se om den följer i Phillys positiva spår från igår.

Durable goods orders (14:30) tillhör toppgruppen av framåtblickande indikatorer

Personal income, spending och saving (14:30) är viktiga coincident indicators (sammanfallande, samtidiga).

Fast, all sån här statistik innehåller en massa mätfel och brus som gör enstaka mätningar totalt otillförlitliga. Dessutom är fiscal cliff-debatten det enda intressanta just nu.

torsdag 20 december 2012

GDP magic

GDP (+3,1% Q3) är inte bara eftersläpande. Den är manipulerad också. Och då tänker jag inte på inflationskomponenten.

De fiskala stimulanserna måste minska och egentligen reverseras. Om fiscal cliff blir av så blir den orange stapeln -5,00 procent, dvs långt nedanför bilden. T.o.m. bara -1,00% på gov cons skulle se rätt dramatiskt ut jämfört med +0,75%. Jämför med Q4 2010 och Q1 2011 t.ex.

Lageruppbyggnaden på 0,73% är inte heller rimlig.... om inte ekonomin verkligen ska ta fart förstås så det bara var smart att bygga upp lager. Sanningen är emellertid nog att lagren blev stora för att man sålde mindre än väntat.

Konsumtion utgör 70% av ekonomin och ska vara så att säga på riktigt. man ska dock komma ihåg att stimulanser, extremt låga räntor, studielån, billån mm som bara tillfälligt håller uppe konsumtionen. Egentligen behöver alla spara och om regeringen tvingas även bara lite över budgetstupet så minskar nog konsumtionen också av oro för framtiden (en framtid med högre skatter, sämre pension, medicare, stimulanser osv) och lageruppbyggnaden behöver reverseras eller åtminstone inte byggas på ytterligare.

Man kan lätt tänka sig (ganska stora) minus på alla staplar utom export/import och Fixed Investments (=capex). Det kan inträffa i samma kvartal, men kanske mer sannolikt negativt för olika komponenter i olika kvartal. Hursomhelst så borde och kan 2013 blir riktigt svagt om inte Obama och Fed gemensamt trollar fram budgetunderskott på 10% igen, ett underskott som Fed förstås finansierar till 100%.

Guld "bröt" just 200-dagars

Philly fed i eftermiddag

I eftermiddag presenteras Philly Fed Index för december. Förväntan ligger på -3, dvs ett snäpp upp från förra veckans chocksiffra på -10,7.

Hussmans gedigna statistiska behandling av hundratals dataserier får honom att dra slutsatsen att just Philly Fed är det enskilt bästa ledande indexet på USAs ekonomiska utveckling. En kombination av flera är förstås bättre, men om man bara ska titta på ett enda index så är det Philly Fed. Samtidigt presenteras en av de mest eftersläpande siffror man kan tänka sig, dvs en reviderad Q3-siffra för BNP-tillväxten. Marknaden har inte förstått detta ännu så oavsett vad Philly Fed blir lär BNP för Q3 samt Claims eller Existing Home Sales påverka dagens börs mer än Philly Fed.

Även -3 pekar på recession men jag undrar ändå om inte ekonomerna är för positiva i sina prognoser för Philly Fed idag. Å andra sidan kanske det är Sandy som förklarar både låga -10,7 senast och studsen upp till -3 i december.

onsdag 19 december 2012

Julbord mm

Igår frossade jag i hummer och champagne på Naglo och idag bjöd mäklarna på hummerplatå och entrecôte på Sturehof... och champagne förstås. Mellan luncherna har jag medarbetarsamtal och berättar om årets bonusar och nästa års löner. Tyvärr har jag inte hunnit kommentera ekonomi och marknad, men där är inte mycket nytt under solen... : )

Oracle och FedEx har rapporterat och gått upp. Dagens statistisk (housing, IFO) har överlag varit svag, men börsen tuffar på. Hoppet står till Obama/Boehner och om de misslyckas blir det mer QE...

Suck, men nästa år kanske...

tisdag 18 december 2012

Mauldin om guld

John Mauldin (Thoughts from the Frontline) köper guld varje månad, men hoppas att han inte ska behöva guldet. Det är bara hans försäkring mot oansvariga myndigheter, precis som han har t.ex. en brandförsäkring han hoppas slippa behöva.

JM påpekar att guld fortfarande inte varit lagligt lika länge som det var olagligt i perioden innan (1933-1974).

Mauldin ger ett par argument mot guld (t.ex. högt realvärde sett till senaste 200 åren samt till den senaste lagliga perioden på 37 år, normalpris i förhållande till militärlöner de senaste 2000 åren) och några för guld (försäkring mot valuta och obligationer om man är amerikan eller japan, guldbrist om alla centralbanker ska ha samma guldproportioner som t.ex. US Fed i förhållande till BNP eller befolkningsmängden).

Jag har mitt eget räkneexempel givet att guld ska utgöra en större andel av en global investeringsportfölj, t.ex. 5-10% istället för 1%. Jag är dock inte ute efter guld som försäkring mot en apokalyps eller hyperinflation. Jag ser det som spekulation i att andra "greater fools" ska rusa in i guld efter mig när gemena man grips av guldfeber efter att ha först blåst upp aktier 1996-2000 och huspriser 2000-2006 (-2012 i Sverige).

måndag 17 december 2012

Hussman

Hussman påpekar att USAs massiva stimulanspaket har påverkat fördröjningen mellan negativa förutsättningar och negativa utfall de senaste åren. Han tvekar dock inte avseende det slutgiltiga utfallet. Vinster och värdering bygger på ohållbara monetära och fiskala interventioner som när de tar slut sannolikt kommer ”devastate the ’forward operating earnings’ case for stocks”.

Han förväntar att marknaden kommer överraskas av det här ganska lättspådda utfallet, ”precis som 2001-02 och 2008-09”.

Diverse iakttagelser

Kina är upp mer än 10% från botten
Japan upp nästan 15% på en månad
Europa upp 9% (och euron är 4% starkare mot USD)
USA knappt 5%

Men Baltic Dry är ned 29% sedan 28 november
JPY har försvagats nästan 10% på 3 månader
Bensinpriset i USA fortsätter nedåt, ned 16% från toppen i september, -5% senaste månaden

VIX går mest sidledes men visar kanske vissa tendenser att stiga; igår 17,0, i september under 14, i november 15.

EUR/SEK: nästan 8,80, upp 7,5% sedan augusti. Det börjar bli dyrt att semestra i Europa igen... Man kan inte tro att det är kris där och stabilt här.

BBB spread: 181 från 167 i oktober, som lägst 170 i november och en spike till 191 den 23 november. vissa tendenser att ha vänt en fallande trend, precis som VIX, men egentligen mest sidledes. Low point i maj 2011 var också ca 167 innan den drog till 270 i minikrisen den sommaren. Sedan desss har trenden varit nedåt.
tisdag 11 december 2012

Makrotankar och vinsttillväxt

Börsen fortsätter uppåt. Vinsterna justeras nedåt och vinstmultiplarna ökar. Antingen verkar marknaden tro att vinsterna snart vänder upp eller så tycker man att multiplarna är för låga.

Jag har tidigare visat att det mesta pekar på att vinsterna snarare ska vända ned och även på att multiplarna i bästa fall är medelhöga (S&P 500 P/E på redovisad vinst är 14,5 per igår. Det är ungefär genomsnittligt. Shiller 10yr CAPE är samtidigt 21,5 vilket är långt över medel).

Om man inte lever i la-la-landet så är både vinster och multiplar för höga.

Vinsterna är artificiellt upptryckta pga statsunderskott och lågt sparande. Sparandet är lågt pga att staten lovar pensioner, hälsovård och matkuponger som den absolut inte har råd med och samtidigt dessutom går med stora underskott redan nu vilket får alla att känna sig rikare och tryggare än de har anledning att göra.

Om budgetunderskottet närmade sig balans istället skulle både den fiskala boosten minska (1 till 1; för varje dollar staten spenderar mindre blir bnp 1 dollar mindre än annars) och sparkvoten öka (konsumtionen bli mindre än annars med ca 7/10 då konsumtion är 70% av BNP) eftersom konsumenterna skulle känna sig lite mer otrygga inför framtiden.

I normala falla skulle värderingsmultiplarna vara låga (inte medelhöga eller höga) i ett sånt här osäkert läge med systematiska risker. Men, eftersom BNP ser OK ut och centralbanken har lovat att fixa biffen så är marknaden istället nöjd med medelhöga till höga multiplar, trots att de appliceras på sjukligt inflaterade konsumtions-, försäljnings- och vinstsiffror.

Jag har gjort en enkel graf över hur inflaterade BNP- och vinstsiffrorna är i USA:


Svart linje är redovisad real BNP-tillväxt


Streckad linje är BNP minus justering för budgetunderskott (100% av budgetunderskottet) och för lågt sparande (70% av sparande som understiger 6% av disponibel inkomst)

Grå linje är vinsttillväxt (höger skala, obs 4x så stora slag som real BNP)Observationer

1968-1984 är bnp och justerad bnp ungefär samma och vinsttillväxten följer BNP-tillväxten

1984-2001 är följsamheten fortsatt ganska bra även om det spreadar isär en del mellan BNP och justerad BNP 1985-1997

2002-2012 är gapet mellan BNP och justerad BNP enormt. Justerad BNP är då dessutom kraftigt negativ. Vinsttillväxten följer emellertid faktisk BNP. I Q3 2012 skulle annars vinstutecklingen varit -25% (dock bättre än Q2s implicita -30%). Marknaden tror och handlar efter att vinsterna växer 10%/år, men utan de extrema stimulanserna skulle vinsterna fallit med 20-30%... och stimulanserna ser allt mindre uthålliga ut.

2013-xxxx Om sparkvot eller underskott normaliseras (dvs budgetbalans samt sparkvot på 6%) så blir recessionen avgrundsdjup (i Q3 2012 implicit BNP -6,1%). Penningtryckandet finns med i bakgrunden som (enda) anledning privatpersoner och stat kan spendera över sin förmåga. Det senare ger minst en dubbel effekt eftersom statens stimulanser gör att privatpersoner känner sig trygga med lägre sparande. Om staten däremot börjar spara kommer privatpersoner också göra det vilket innebär en double whammy på BNP och vinstmarginaler.
Hela övningen talar dock för att Obama och Bernanke kommer göra allt för att underskott och sparkvot ska vara intakta på nuvarande i grunden icke uthålliga nivå. Annars kollapsar ekonomi och börs. Men, hur länge kan de köra fejktåget vidare och vad händer sen?

SLUTSATSER
Till att börja med har USA varit i implicit recession i 10 år och kan kanske lika gärna fortsätta med det i 10 år till. Japan har ju gjort det och dragit upp statsskulden till 240% utan att kollapsa (dock med extremt volatil och över tiden svag börs). För att klara av det så krävs emellrtid nog också samma sak som i Japan, dvs extrema stimulanser vartenda år för att kompensera för allt sämre underliggande effektivitet i ekonomin, med stigande statsskuld och lägre potentiell reell BNP-tillväxt som följd.

Frågan är hur långt man kan dra det här spelet innan seriösa problem tillstöter. Statsskulden är redan över 100% i USA, dvs över Reinhart/Rogoffs 90%-tröskel. Det innebär att den underliggande tillväxten blir allt lägre och kräver allt större stimulanser för att bibehålla dagens nivå (på 2-2,5% eller motsvarande 8-10% vinsttillväxt)

Jag ser två scenarier framför mig


1. Man gör det rätta och sparar sig ur situationen, skär ned statsutgifterna, kanske höjer vissa skatter men framför allt förenklar skattesystemet och ger enkla och stabila spelregler till småföretagare. Detta skulle sannolikt ge en rejäl recession under flera år, kraftigt fallande vinster och börskrasch, men också en utrensning som möjliggör tillfrisknande och framtida dynamik och tillväxt.

2. Man fortsätter på nuvarande spår med stora och sannolikt ökande underskott och stigande kvantitativa lättnader (penningtryckande), med allt sämre underliggande ekonomi, accelererande statsskuld osv...

Jag tror att nr 1 är uteslutet fast jag hoppas att det iaf blir lite av nr 1, kanske 10-20%, dvs ett lamt försök till austerity

Mina scenarier i 2. är:

1. Det blir ungefär som vanligt, dvs recession med några års mellanrum och börskorrektioner och mindre börskrascher någon gång om året (som 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 och i faktiskt även 2012)

2. Apokalypsscenariot: allt större slag i ekonomin och på börsen. Scenariot kan exemplifieras med en enkel 1-2 punch;

a. Först rusar börsen på extrema stimulanser och tilltagande inflation då nominella vinster fortsätter upp i takt med att penningvärdet urholkas. ”Ingen” vill hålla kontanter varför alla typer av reala tillgångar rusar (råvaror, produkter, mark, aktier). Även om marginalerna faller pga stigande råvaru- och lönekostnader så stiger de nominella vinsterna och börsmultiplarna ser därmed helt ok eller t.o.m. billiga på dagens indexnivå. Detta är ganska typiskt för stigande inflation från en låg nivå (så länge inte räntorna verkar vara på väg att lyfta, men det ser Fed till att de inte gör)

b. Sen eskalerar problemen och vi går full apocalypse à la Weimar och Zimbabwe. Produktionsapparaten utarmas pga högre löner, färre anställda, dyra råvaror, mer finansiell spekulation och mindre investeringar. Vinstmarginalerna faller till slut under nollan och börsen kollapsar. I detta scenario ska man ligga lång tillgångar NU, men vara väldigt lyhörd för när det är dags att sälja allt och bara köpa mark och guld. Eventuellt kan man köpa guld redan nu och sova lugnt om natten. Det skulle dock antagligen kännas mycket jobbigt i den inledande börshaussen.

Även i apokalypsscenariot tror jag att det FÖRST kommer i alla fall en minikrasch som tvingar ut Bernanke långt ut på grenen och drar igång alla QEs moder (The Fed WILL buy all issued treasuries at all maturities and buy existing treasuries from other investors, aiming for 0% interest rates along the entire rate "curve" with the aim to cancel all debt once the program is completed) för att verkligen kicka igång systemet. Helikopter-Ben gör till slut bokstavligen skäl för sitt namn.

måndag 10 december 2012

ISI om USAs pånyttfödelse som tillverkningsland

ISI: "...we still believe in the US Manufacturing Renaissance. Since the beginning of the year, there have been 62 examples of this Renaissance, ie, more than one a week. Last week's examples were Apple announcing it would mfg Macs in the US and Honda announcing it would be a net exporter from the US."

Personligen tycker jag att ISI har tappat "allt" och jag lyssnar inte längre på dem, men de har nog ändå hyggligt rätt om USAs återkomst som tillverkarland.

Kinas exporttillväxt kollapsar och Monti avgår

Italienska räntor stiger snabbt idag pga oron för minskad stabilitet i Italien och risk för försämrat samarbetsklimat mellan Italien och EU om politiken tar en populistisk vändning (då Berlusconi kommer ställa upp i premiärministervalet).

Kinas export växte endast 2,9% i november (+11,6% i oktober och förväntat +9% i nov) och Japans BNP i Q3 föll -0,9% QoQ (-0,8% väntat) och -3,5% i årstakt (-3,3% väntat).

Kinas industriproduktion (lättstyrd och lättmanipulerad) och detaljhandel var dock starka. Exportsiffrorna är emellertid svårare att manipulera och säger nog mer om ekonomins faktiska tillstånd.

OMX håller emot fantastiskt bra idag trots tidigare styrka och viss svaghet i Europa i kölvattnet av Montis besked. Privat ligger jag kvar i det närmaste maximalt kort via XACT BEAR

Hussman om aktier och guld

Hussman om marknadens avsaknad av oro vs. problemen för fundamenta: "...a fairly dramatic disparity between continued economic and valuation headwinds (particularly on a “cyclical” horizon of 18-24 months) and complacent short-term conditions that rest on the continuation of massive monetary and fiscal imbalances..."

Hussman jämför 2012 med 2000 och 2007 som lugnet innan stormen: "...corrections in 2012 have been fairly shallow...we also observed that in 2000 and 2007 – when it would have been tragic to confuse the postponement of bad outcomes with an escape from them."

Hussman om strömmen av makrodata - stabil på låg nivå och ser ut som innan den senaste recessionen: "...data has been very mixed...most recent data as being negative but stable – not accelerating to the downside...focus on the overall levels and the persistence of those levels...about where it was at the beginning of the last recession."

Hussman noterar att ledande indikatorer indikerar negativa payrolls framöver (kanske inte 'printen' men efter revidering): "...average of overall, new orders, order backlog, and employment components of those surveys []. Overall, we observe a significant weakening of these measures, which is consistent with our expectation of employment losses in the months ahead."

Hussman om aktievärdering och börsutsikter (potentiellt -15% per år i 4 år framöver om det ska påminna om tidigare björnmarknader) "For the more pessimistic, a Shiller P/E of 7 reached 4-years from today would result in a prospective market loss of -14.9% annually over that 4-year period."

Till slut, angående guldpriset och guldaktier är Hussman försiktig, men noterar att relationen mellan guldpris och guldaktier samt utdelningen i gruvbolag är sådan att om man tror på uthålligt högt guldpris så är det (gruv-) aktierna man ska köpa, inte guldet. Jag har tidigare dragit motsatt slutsats men är benägen att ändra mig till en 50/50-fördelning istället vid mitt nästa guldköp:

Hussman: "ratio of the spot gold price to the Philadelphia Gold Index (XAU) is presently near the historic high it reached during the credit crisis, and several gold shares presently have higher dividend yields than the S&P 500 itself – a remarkable change from historical norms. Though our allocation to precious metals shares remains moderate given the potential for investors to continue treating them as a “risk on” asset, any shift toward expectations of durably elevated gold prices (even without higher levels than at present) seems likely to primarily benefit the shares rather than the metal"

fredag 7 december 2012

Obama och Ben

Sedan Obama blev president har 4 miljoner amerikaner fått jobb ...i åldersklassen 55-69 år. Alla andra har sett sysselsättningen minska med 3 miljoner jobb.

Orsaken är nog att 1) De har kompetens och kontakter samt är redo att jobba för en låg lön för att komplettera övriga inkomster som numera inte räcker till (nedskurna pensioner samt låga ränteinkomster)

Ben Bernanke har alltså, genom att nolla ut räntan, sett till att pensionärerna tvingats tillbaka till jobbmarknaden (då deras övriga realinkomster halverats) och konkurrerar ut de unga eftersom de äldre klarar sig på halva lönen (som komplementerar pensioner och låga ränteinkomster).

Greklands återköp

Grekland ska som bekant köpta tillbaka sin skuld billigt (ca pris 33%). Deadline är någon gång i kväll; klockan 18 svensk tid tror jag.

Bloomberg formulerar det som att:

Grekland kan tvingas köpa tillbaka sina skuldpapper från sig själv (dvs från statskontrollerade banker som äger grekiska obligationer) för att uppnå (suck) EUs krav på minskad skuldsättning.

"Tvingas" eftersom det innebär att bankerna som säljer realiserar förluster som gör bankerna insolventa och behöver räddas med kapitalinjektioner.

Var bankrutta Grekland får pengarna till återköpet är oklart, men sannolikt från de bailoutpengar som landet ska få senare om de lyckas genomföra återköpet.

Vice RB-chef Per Jansson om skuldsättning och bostadsmarknad

Det finns nästan alltid bara en lösning och det är att krascha

Klicka på länken och på PLAY. Lyssna i 7 sekunder från 72:45-72:52

Höga PE och extremt höga vinster

Vad händer om båda normaliseras eller t.o.m. undershoot?
Extremt höga vinster:Höga värderingar:

Den kommande recessionen

Igår sänkte ECB sin prognos för eurozonens tillväxt 2013.

Idag sänkte Bundesbank sin prognos för Tyskland med 120bps (1,2%-enheter) från +1,6% till +0,4%.

Sannolikt betyder det att något kvartal då dessutom är negativt även om det inte var explicit uttalat. För att vara så här tidigt och från en officiell källa, som har intresse av att verka positiv, så är det väldigt lågt. Hur länge dröjer det innan marknaden tar recessionen på allvar? Kanske måste vi stänga året med en snygg sista spurt uppåt först...

En liten sammanställning över de viktigaste ledande indikatorerna som pekar på recession i USA 2013:

De viktigaste ledande och sammanfallande indikatorerna (Lead/Lag index, ISM, ISM orders, Phil Fed, Chic Fed, pers inc, Ind Prod) är tydligt negativa (sedan juni-nov 2012) och blev det senast januari-sept 2008, dvs de varnar inte för ofta. Eurozone är förstås redan djupt inne i recession och har uppvisat fallande tillväxt 6 kvartal i rad och USAs BNP har bara hållits uppe av "fejkfaktorer" som lageruppbyggnad, government spending och annat jox.


För övrigt spår Goldman nu endast 1,0% tillväxt i USA i Q4 så t.o.m. vampyrbläckfisken börjar se järtecknen.


Hussmans ledande indikatorer (standardiserade till samma skala)


Hussmans ledande indikatorer short term

Eurozone GDP: last turned neg june 2008, +0,5% march 2002, nu sep 2012 -0,6% och fallande 6Q i rad

US GDP: neg Sept 2008, +0.4% 31 dec 2001, nu +2,5% i Q3 2012 men mest pga presidentvalsår med stimulanser (det spenderades massivt på militärmateriel på slutet trots att man 2013 står inför fiscal cliff) och svag sammansättning (lager t.ex.) samt massor av negativa ledande indikatorer (se nedan). Goldman spår som sagt (redan) bara +1,0% i Q4.Hussman tror att oavsett vad det "printar" så blir den reviderade siffran på BNP i slutänden negativ sannolikt redan för Q3 2012 men definitivt för Q4.
COINCIDENT INDICATORS

Personal Income MoM neg apr 2008 (samt 30 nov 2011), nu 31 okt 2012 0,0% ”på väg” nedåt mot neg

Personal Spending (-0,2% oct 2012), last turned neg in May 2012, June 2011, Sept 2009, march 2009, July 2008)

Ind Prod : deteriorating since June 2010 but not yet below 0 on series or 6M MOV. Current series 1,74 in October 2012 from 5,0 in April 2012. Last turned neg in April 2008LEADING INDICATORS


ISM mfg new orders 6 månaders rullande medelvärde har fallit under 50: march 2001, Sept 2008 and på 50,0 nov 30 2012. Actual series: sept 98, sept 2000, dec 2007, June 2012

6M MOV Phil Fed broke below 0 in January 2008, Sept 2011, July 2012. Actual series: -10,7 in No 20126M MOV Chic Fed Nat Activ broke below 0 in June 2012 and June 2007. Actual index neg in Aug and Oct 2012 (last), april 2007 (and some other scattered instances)

ISM (NAPMPMI): nu 49,5, last broke below 50: aug 2008, feb 2008, feb 03, okt 02, aug 00


ECRI veckoindex: Ej negativ, men visar negativ tendens senaste veckorna (dock positiv större delen av 2012) på låg nivå på samma sätt som inför kraschen 2011. Har ej data för 2008.

LOAN OFFICER SURVEYS (företagens låneefterfrågan som signal på viljan att investera, äen kallat animal spirits, dvs det som driver ekonomin framåt)

Europaundersökningen är redan djupt negativ och Asien och USA har vikt ned och nyss gjort Europa sällskap i negativt territorium (eller <50>


Leading/Lagging nu: 89,5 (signalerar recession under 91 i ”alla” tidigare recessioner (t.ex slutet 2008, hann inte signalera 2001-02, signalerade 1991, 1982, 1979…). Visar graf på coincident/lagging (jfr även Hussmans inlägg "Hur man skapar en tidsmaskin"IATAFTT, international freight tonne kilometers yoy%: -3,8% okt 2012 (hållit sig där sedan maj 2011). Last turned neg June 2008

torsdag 6 december 2012

GBD Cantillon

Först idag fick jag Gloom Boom Doom-rapporten från Marc Faber. I all korthet gick han igenom de negativa långsiktiga effekterna av kreditexpansion, penningtryckande och inflation.

Det går inte att få med mycket av hans 15-sidiga analys här, men poängen är att inflation inte är något statiskt eller något endimensionellt som en KPI-siffra. Inflation är en process, en okontrollerad, giftig slingrande kobra som inte får bli för stor.

Inflation innebär bla genom Cantilloneffekten att de som är närmast den penningskpande processen gynnas på bekostnad av de som är längst ifrån. När centralbankerna trycker pengar gynnas banker och finansmän, medan arbetare missgynnas. Processen drar till sig de som vill och kan och vågar lämna sitt arbete till förmån för spekulation. Färre arbetar, fler lånar och spekulerar. Ekonomin blir allt mer instabil. Ekonomins tillväxtkraft urholkas och kakan blir mindre samtidigt som den koncentreras hos en allt mindre del av befolkningen. Några få blir oerhört rika, många blir fattiga och en stor medelklass nedgraderas till nästan livegna.

Pengar bygger på förtroende. Det gäller i synnerhet fiat money. Om pengarna är falska eller snabbt urholkas (den nedre delen av befolkningen märker successivt att lönen inte räcker till) så tappar man förtroendet för både pengar och deras ursprung. Etablissemanget ifrågasätts. Missnöjespartier får grogrund. Syndabockar letas upp. Rika svartmålas.

De sociala spänningarna stiger och förr eller senare kan det sociala kontraktet rivas upp i en kataklysmisk restart.

För att återknyta till inflationskobran ovan och unintended consequences av stora projekt (t.ex. massivt penningtryckande) så beskriver Faber också ursprunget till "kobraeffekten":

Indien ville minska problemet med kobror och erbjöd "skottpengar" på kobraskinn. Bönderna var inte dummare än att de snart kompletterade dödandet av vilda kobror med odlade kobror. När detta uppdagades skrotades policyn och då släppte bönderna helt enkelt kobrorna fria så problemet var än större än innan programmet började.

tisdag 4 december 2012

Guld +500%, aktier -50%?

Guld - Nästan det enda man törs äga nuförtiden...

Jag köpte senast guld (8 aug 2012) när priset (då 1612 USD/Oz) kämpade underifrån med 100-dagarssnittet. Sedan dess (16 aug) har priset hållit sig över 100-dagars... tills idag då priset just nu (1691,6)  fallit under 100-dagars.

Jag hoppas och tror att aktier och guld ska falla tillsammans kommande månader. Om det faller till omkring 1600 hoppas jag våga köpa lite igen (1% av mitt net worth) och sedan ytterligare i takt med fallande pris. Kanske vågar jag hoppas på att fiska in det sista (upp till 5% av NW?) närmare 1528 USD/oz (gamla bottnar och Fibonacci 23,6%). Det är i alla fall drömmen. Jag behåller då kapacitet att dubbla till t.ex. 10% av NW om guldpriset skulle falla väsentligt (1285 kanske, vilket är Fibonacci 38,2%)

Jag kommer inte köpa guldaktier (gruvor) den här gången, även om mina guldgruveaktier gick dubbelt så bra som guldet den senaste omgången. Jag litar helt enkelt inte på bolagen eller för den delen deras kostnadskalkyler eller marknadens riskpremieutveckling om aktier blir en avskydd tillgångsklass.

Efter en inledande finansiell press på både aktier och guld tror jag att gulds safe haven-status ger en bra bas för kraftig uppgång på längre sikt, inte minst på grund av brist på andra intressanta tillgångar (om jag får rätt i min negativa syn på aktier). Det är därför jag kommer köpa guld i vår/sommar (2013) och också därför jag kommer fortsätta ligga kort marknaden (privat refererar jag då till OMX via XACT BEAR) en bra stund efter att jag redan köpt guld. Jag har inget target price för guld, men jag har tidigare gett ett räkneexempel som antyder att guldpriset skulle kunna femfaldigas för att kunna utgöra en rimlig andel av en global finansportfölj.

I första hand tror jag på en nedgång i OMX med ca 20%, men jag har inte stängt fönstret för nästan en halvering av index till samma nivåer (ca 600) som gällde i slutet av 2008. För det krävs dock att en global negativ spiral av sämre ekonomi och stigande riskaversion utvecklas utan att penningtryckande lyckas bromsa den. Det förefaller trots allt ganska osannolikt att det ska kunna bli lika illa som när man trodde att Lehmans konkurs kunde hota det globala finansiella systemet.

Å andra sidan borde extrema monetära åtgärder (t.ex. en radering av Treasurys skuld till Fed) kunna ge upphov till just sådana farhågor. Dessutom, hur ska man våga prisa svenska verkstadsbolag och banker om/när de redovisar förluster med högst oklart datum eller metod för att återvända till vinst? Idag, när penningtryckande anses vara självklart positivt för börsen låter det som en permabjörns pinsamt naiva önsketänkande. För tyska pensionärer är emellertid penningtryckandets negativa effekter något man till varje pris vill undvika.

måndag 3 december 2012

ISM under 50 förvånar ingen

1. Det borde inte förvåna någon som har koll på ledande vs eftersläpande indikatorer att ISM blev låga 49,5
2. Det innebar en rejält mycket lägre siffra än officiellt konsensus (51,5e)
3. Marknaden reagerar nästan inte alls, samtidigt som denna typ av negativa avvikelse normalt är extremt negativt när ISM går under 50

Detta kan vara dagens största händelse men som inte fått något genomslag... Världen är mycket konstig. kanske kan det vara så att placerarna på allvar tänker att centralbankerna därmed kan "börja lätta på penningpolitiken"... (från redan historiens lättaste penningpolitik)

Jag tror att det är säljläge nu när Europa har touchat year highs.

Allt och inget händer idag

Nyhetsflödet präglas av samma gamla europatugg som alltid:

Grekland återköper obligationer (pris 34%) för pengar de inte har (men kommer att få om de lyckas med återköpet - det är ett av "kraven". Tufft att vara Grekland!)

Cypern verkar få en monsterbailout av sina banker (55% av BNP) som tar total statsskuld till närmare 150% av BNP, vilket i sig anses icke uthålligt och därför gör att IMF inte får vara med (enligt deras interna regler)

Spanien har officiellt begärt om bailout av sina banker (marknaden verkade tro att det var landet som begärde BO varför marknaden nästan drog till year high i Eurostoxx50)

Grekland och Spanien varnar för att de inte kommer nå budgetmål eller tillväxtmål 2012 och 2013.

Moodys nedgraderade ESM och EFSF

Hussman kommenterar makroutvecklingen med att han fortsatt får bekräftande negativa signaler. Analytiker däremot håller kvar i halmstråt med eftersläpande indikatorer (t.ex. sysselsättningsstatistik).

You can avoid reality, but you cannot avoid the consequences of avoiding reality