fredag 7 december 2012

Obama och Ben

Sedan Obama blev president har 4 miljoner amerikaner fått jobb ...i åldersklassen 55-69 år. Alla andra har sett sysselsättningen minska med 3 miljoner jobb.

Orsaken är nog att 1) De har kompetens och kontakter samt är redo att jobba för en låg lön för att komplettera övriga inkomster som numera inte räcker till (nedskurna pensioner samt låga ränteinkomster)

Ben Bernanke har alltså, genom att nolla ut räntan, sett till att pensionärerna tvingats tillbaka till jobbmarknaden (då deras övriga realinkomster halverats) och konkurrerar ut de unga eftersom de äldre klarar sig på halva lönen (som komplementerar pensioner och låga ränteinkomster).

Inga kommentarer: