söndag 2 mars 2008

Yrkesroller på aktiemarknaden

De flesta av mina vänner som jobbar på finansmarknaden har ofta svårt att förklara vad de gör eller för den skull bara med en mening säga vad de har för yrke. Det brukar sluta med "jag jobbar på bank" eller "mäklare..., aktiemäklare inte fastigheter" fast ingen av beskrivningarna är korrekt och ofta faktiskt rena motsatsen.

Vad är en aktiemäklare
En aktiemäklare var förut den som faktiskt stod på börsgolvet och med rop och handsignaler utförde köp och försäljningar av aktier. Efter avslutad affär skrev han ett kvitto, en nota som han ger till sitt företags backoffice som i sin tur stämmer av med motsvarande funktion hos motpartens backofice att de är överens och sn ombesörjer att aktierna fysiskt (numera elektroniskt) byter ägare.

Orderläggare/SAX-mäklare
En aktiemäklare idag kan vara av typen "orderläggare" som endast sitter vid datorn (SAX-burken, en dator med en viss mjukvara som används för att skicka säkra elektroniska handelsorder) som är uppkopplad mot börshusets centraldator. Orderläggaren tar emot instruktioner av typen "Köp 4 miljoner Ericsson bäst möjligt, så snabbt du kan" och knappar in ordern i handelsmjukvaran på datorn. Denna skickas till börshuset och matchas mot motsvarande säljorder. Orderläggaren får oftast sina order internt från en mäklare med kundkontakt.

Instmäklare
Mäklarna med kundkontakt kan vara instmäklare (de har kontakt med institutioner som företag och fondförvaltare och endast ibland riktigt förmögna privatpersoner) eller privatkundsmäklare (vilka bara har kontakt med privatpersoner som du och jag).

Instmäklarna kan delas in i trader, sales och sales trader.

Trader
En trader är en ren orderläggningsmaskin som ropar ordern vidare till sin interna orderläggare som knappar in ordern i datorn.

Sales
Sales är marknadsförare av mäklarfirmans produkter och tjänster. En salesperson läser sin firmas analyser, håller reda på olika evenemang, bolagsbesök, fester och annat firman ordnar med samt försöker skapa en personlig relation till sina största kunder genom att komma ihåg om de gillar vin, middagar, sport, spritorgier eller föredrar teater eller filmpremiärer med hela familjen.

En riktigt duktig sales memorerar inte bara dagens analysproduktion och rapar upp samma argument som analytikern stolpat upp på förstasidan, utan han läser faktiskt analyserna regelbundet, förstår företagen, förstår hur aktierna påverkas av förändringar i omvärlden och vet vilken dagsform eller förmåga analytikern har. Därmed kan en duktig sales sålla bland de hundratals analyserna han har tillgång till och lyfta fram en handfull investeringsidéer som han verkligen tror på. Om verkstadsanalytikern på Alfred Berg haft ett tufft år och gjort många felaktiga rekommendationer men sales som känner analytikern Jofs kan vid rätt tillfälle påpeka att en av de analyser som gått snett i sex månader nu har kommit i en annan situation och rekommendera köp StoraEnso med stöd i en riktigt gammal analys. Sales tar normalt inga order, men kan förstås koppla telefonen till rätt person. Tanken är dock att han bara ska presentera idéerna och sen ringa nästa kund på prioriteringslistan.

Sales trader
En sales trader sköter samma uppgift som sales men har också möjlighet att handla eller sitter nära någon som kan det, tex en proptrader eller SAX-mäklare

En proptrader är ytterligare ett aktiemäklardjur på en stor firmas handelsgolv (där alla mäklare sitter sida vid sida och trängs med sina datorer och monitorer). En proptrader handlar för firmans räkning med firmans egna pengar, medan alla andra bara hanterar kundernas pengar. Proprietära traders har alltså rätt att ta risk med företagets pengar och handlar helt självständigt med aktier, räntor, valutor, råvaror, metaller, jordbruksprodukter, derivat (optioner, terminer, warranter mm) och vad man än mer kan hitta på världens finansmarknader.

Ett aktuellt exempel på en proptrader är Jérôme Kerviel på Société Générale i Frankrike som köpte terminer på ett europeiskt aktieindex och då priset föll köpte han mer och mer och mer. Till slut kom ledningen på att han hade köpt mycket mer än han egentligen fick och alltså tagit för stor risk med företagets pengar. De tvingades snabbt sälja hans innehav på 500 miljarder kronor och realiserade samtidigt en förlust på närmare 50 miljarder. En sån sak kan inte hända de andra mäklarna eftersom de bara slussar kundens order och pengar vidare.

Var jobbar mäklarna
Alla dessa olika mäklarsorter jobbar inte på normala banker. De kan göra det, men snarare är det så att de jobbar på mäklarfirmor/fondkommissionärer eller inom en fondkommissionsavdelning på en bank som är relativt avskiljd från den normala bankverksamheten.

Vi har hittills bara pratat om de som faktiskt är mäklare även om deras uppgifter nog skiljer sig från det många tror att en mäklare faktiskt gör. Andra personer med mäklarens peststämpel på sig är analytiker och förvaltare samt kanske även corpmänniskor.

En aktieanalytiker skriver analyser av börsnoterade företag samt rekommenderar om man bör köpa eller sälja aktien just nu. För att komma fram till detta träffar analytikern ledningen för företaget (VD, finansdirektören, informationspersonen, affärsområdeschefer och liknande), pratar med konkurrerande företag, läser finansiella rapporter från företaget (årsredovisningar, kvartalsrapporter, pressreleaser och andra nyheter), funderar över företagets position i samhället och vilka dess leverantörer och kunder är och hur olika valutarörelser, prisrörelser på använda råvaror och liknande kan påverka företagets överlevnads. och vinstförmåga.

Analytikern lägger all sin vakna tid på att samla information som kan göra hans modeller över företaget mer precisa och korrekta så att han kan räkna ut vilken vinst och vilket kassaflöde bolaget presterar och hur mycket det är värt. I uppgiften ingår också att bedöma vad marknaden kan tänkas tro om den här informationen och vad man därmed är beredd att värdera bolaget till. Hur sannolikt är det att analytikern har rätt, frågar man sig. Vad säger andra analytiker? Hur värderas konkurrerande bolag normalt och hur ser det ut just nu... Egentligen skulle jag nog skrivit att analytikern lägger halva sin tid på informationsinsamling och -bearbetning i Excelmodeller och den andra halvan på att träffa och övertyga stora kunder om sina slutsatser och att övertyga sales och sales traders internt så att de i sin tur försöker övertyga kunderna om at köpa eller sälja en viss aktie.

Förvaltarna har vi redan berört. De sitter tex på Swedbanks fondbolag Robur och ansvarar för miljontals människors insatta pengar i hundratals olika fonder. Samma person förvaltar ofta många fonder, ibland tiotals fonder, med olika geografisk eller branschmässig inriktning: Sverigefonden, Läkemedelsfonden, Östeuropafonden osv. En förvaltare kan ha ansvar för några miljoner kronor för enstaka privatpersoner på en bank (men kallas då snarast privatkundsrådgivare), en liten fond på 20-100 miljoner kronor (ofta nystartad och med en stor del av de egna pengarna i fonden), en lite större på några miljarder kronor eller någon av de 5-10 största i Sverige som har flera hundra miljarder kronor under förvaltning.

Allemansaktiefonder - long only
Fonderna kan vara fokuserade på olika geografiska områden, olika produkter (räntor, aktier, valutor, råvaror...) eller olika branscher (läkemedel, IT, verkstad, bank). Fonderna kan också var olika uppbyggda i sin grundstruktur. Den vanligaste strukturen investerar endast i aktier och tar inga lån för att öka sin risk och försöker heller inte tjäna pengar på fallande kurser, endast på stigande. Detta är en så kallad long only aktiefond.

Hedgefonder
Med tiden kom man på att det kunde vara smart att utnyttja lån för att kunna köpa fler aktier och visserligen ta större risk men också kunna tjäna mer pengar. Om man tror att investeringarna ska ge 10% i avkastning är det rimligt att låna en hel del till kostnaden 5%. Man kom också på att fonderna kan tjäna pengar på att blanka aktier (låna upp aktier för att sälja dem och senare köpa tillbaka dem billigare om de fallit under tiden) om man tror på fallande kurser. De fonder som utnyttjade belåning och blankning kallades hedgefonder (hedge=skydd. De kallades så för att man kunde utnyttja olika tekniker för att skydda fondens värde vid fallande kurser. Hedgefonderna kan emellertid utnyttja samma tekniker för att ta desto mer risk och därmed vara motsatsen till skyddade, så samlingsnamnet hedgefond är inte särskilt passande). Idag finns det hundratals olika hedgefondsvarianter, eller specialfonder som de heter i Sverige.

Jag förstår att många av de som jobbar med ovanstående inte tycker att det är så kul att kallas eller kalla sig för mäklare

Corporate finance
PE mm
Jargong
Hur värderas aktier?
Vem gynnas
vad är funktionen?
Kasino?
Kakor och kaksmulor

12 kommentarer:

ohmcar sa...

Hej, först och främst vill jag tacka för en intressant blogg. Jag håller dock inte med om din indelning.

En trader är inte alls en ren orderläggningsmaskin. Dessa skulle i sådana fall gå under namnet execution trader. Men även execution traders är betydligt mer sofistikerade än orderläggningsmaskiner och har, även dem, ofta mandat att ta risk åt firman

En mer korrekt definition vore att "Trader" är ett ALLMÄNT begrepp för alla som är i direkt kontakt med marknaden: execution, Sales-TRADERS, market makers (som tar risk åt firman och måste garantera en marknad åt kunder) och prop traders (som tar risk åt firman, men behöver inte garantera likviditet). Observera att de flesta i den svenska marknaden som du kallar "prop traders" egentligen är "market makers" (och skulle gå under det namnet i vilken annan stad som helst).

Nu är det så att många i Sverige skulle hålla med om din indelning, men det är bara för att de är okunniga (eller vill få sina jobb att låta glassigare).

I London eller New York (och även i Stockholm) ser indelningen oftast ut som den jag givit.

Anonym sa...

[b][url=http://www.bestlouisvuittonukstore.co.uk/]louis vuitton outlet[/url][/b] My favourite coloration is black which quickly goes match all sorts of hues. A few days back I purchased a pair of ugg boots black united kingdom. That may be really amazing boots. Certain, you'll find journalists, like Matthew Ingram on the World and Mail and others, who may have embraced the web, nevertheless they would be the outliers and normally have already been. Quite a few journalists I understand were being hoping the complete "online fad" would possibly fizzle out or not less than not catch fireplace until eventually their retirement. Which, ironically, is currently compelled..

[b][url=http://www.salelouisvuittonbagsus.com/]www.salelouisvuittonbagsus.com[/url][/b] Present-day successful minute taker understands this. Help save up for the laptop and learn to form at a speed of at the least forty phrases for every moment. Not merely will you have the option to get your minutes more quickly, however , you may even give you the option to proper any errors and make any edits proper on your own laptop.
They stagnate. These kinds of enterprises are like dangle gliders or very hot air balloons. At the time they get going, they are able to go for hrs. These add spice towards the character as well as unique layouts contained in funky t-shirts are absolute trendsetters which will make men and women take into account you like a trend enthusiast. T-shirts are th . This mix is extremely unusual and t-shirts would be the only outfits which can provide this convenience with style.

[b][url=http://www.shoesonlinesales.co.uk/]louis vuitton outlet[/url][/b] Just as a great horse requirements a fantastic saddle, a person requirements an appropriate watchband to match up a pleasant observe. While an accessory, a watchband possesses two functions-decoration and luxury. Subsequently, we shouldn't forget about the essential roles that watchbands perform.
In case you take pleasure in doing the job with small children, you'll be able to do the job a handful of hrs each month babysitting. Your hourly shell out will probably be much less than you can get tutoring, but you can even now generate a respectable $10 an hour babysitting in case you have the best clientele. To be a mom, I understand how challenging it is to find reputable grownup babysitters, therefore you effortlessly be able to have standard sitting down jobs..

[b][url=http://www.cheapuggbootssalenow.co.uk/]cheap ugg boots[/url][/b] I've received a solution available for you. I'm a brain reader. It really is a particular expertise. Not each individual individual can be in a position to have from the departmental keep. The more adventurous wide range would choose to go buying to uncover out only one in a wise and affordable worth. When you've got any fears about your personal wellbeing or perhaps the well being of one's baby, you need to normally seek the advice of having a health practitioner or another healthcare specialist.

Anonym sa...

cheap ugg boots I employed my telephone to determine who he was. He was wearing a grey match. When i first experienced him I assumed, "Yep. Having said that at some point he tells her that he has had the family and he inbound links of london sweetie bracelet experienced a. She cries and she planned to avert him. She requests to position him.

www.uggsunitedkingdom.co.uk Larry and Ernesto mentioned, Enough. Now now we have a central organizing committee, just one established of procedures, just one race committee, a revenue-sharing offer, 1 television deal. We're pinching ourselves simply because so far it really is basically doing the job.". Oftentimes mistaken for Birkenstocks, Price cut Gucci Shoes shall be assured that Gucci offers the best in benefit and procedure. The self-proclaimed "finest jogging sneakers inside the world", Gucci Sneakers normally requires an international good results. Gucci ladies boots are physiological footwear meant..

louis vuitton outlet Exactly why are similar for that explanation substantially ordered? for state of affairs 1 check a replicate of one's Chanel bag, there're immensely corresponding into a sturdy genuine Chanel bag. They can be absolutely contained in the very same tones, versions, trademarks and fashions equal to sincere handbags. The true do offer linked to appropriate behind trouble alongside one another with term for the wide range of these Chanel reproductions of classic styles is really a the truth is the assumption that suppliers get unique remedy simultaneously putting together the genuine developed employing exactly the same in addition to prompt facts and in addition attributes are literally created jointly in the direction of the keep on unit.

cheap uggs But, I is often Marty, Inc. Group or Marty Ltd, because the state is simply enthusiastic about the identify. They do not seem to view when there is a Marty, Inc. Nearly each of the Epiphone inexpensive guitar types which are owned by Gibson now are created in Korea. Kramer, another provider owned and operated by Gibson makes all the bulk of its low-cost guitars in Korea as well. Fender made a decision to obtain Jackson lately, and right now virtually each of the Jackson guitars are manufactured and intended in India and Korea.

ugg boots outlet When you have any issues regarding your own health and fitness or maybe the overall health of your little one, you ought to constantly seek advice from by using a health practitioner or other healthcare professional. Make sure you assessment the Privateness Coverage and Conditions of Use just before working with the site. Your use of the site suggests your agreement to be bound with the Conditions of Use..

Anonym sa...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]uk casino bonus[/url] hinder the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]casino games[/url] autonomous no store hand-out at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]casino bonus
[/url].

Anonym sa...

Moncler Femme 2012 Moncler Femme 2012 , uG2vnOoGYf
Doudoune Femme Moncler Ebay Doudoune Femme Moncler Ebay , CbIK1wYq6zF
Veste Moncler Femme 2010 Veste Moncler Femme 2010 , jLldS5gAKe
Doudoune Moncler Femme Taille 5 Doudoune Moncler Femme Taille 5 , VmQ8TyGcdZ
Doudoune Moncler Femme Site Officiel Doudoune Moncler Femme Site Officiel , rPowFcHQw
Doudoune Moncler Femme Ebay Doudoune Moncler Femme Ebay , AjPMjMynT
Doudoune Moncler Rouge Pour Femme Doudoune Moncler Rouge Pour Femme , dAtg5JsEUo
Doudoune Moncler Quincy Femme Ebay Doudoune Moncler Quincy Femme Ebay , DpUNdDlbB.
Doudoune Moncler Femme Prix Lafayette Doudoune Moncler Femme Prix Lafayette , PxDDzHynB
Doudoune Moncler Femme Site Officiel Doudoune Moncler Femme Site Officiel , pDpo6HhXZc
Moncler Grenoble Femme Moncler Grenoble Femme , TiDLeAmrO.

Anonym sa...

Prix De La Doudoune Moncler Prix De La Doudoune Moncler , mZ1jaZhLAp
Doudoune Moncler K2 Doudoune Moncler K2 , KmSZ3hUo0iF
Doudoune Moncler Made In China Doudoune Moncler Made In China , gCzwP5dJXf
Gilet Moncler Pas Cher Gilet Moncler Pas Cher , CwM6WoKsaM
Moncler V Markam Patchwork Gillet Moncler V Markam Patchwork Gillet , bJppJjCIk
Moncler Cheval Gilet Moncler Cheval Gilet , UiOFrJlzB
Gilet Balle Moncler Prix Gilet Balle Moncler Prix , aYti9IzIIg
Gilet Moncler Prezzi Gilet Moncler Prezzi , LhJOlHscJ.
Moncler Gilet Laine Moncler Gilet Laine , NuVIkPacY
Gilet Moncler Beige Gilet Moncler Beige , jZda3KiJXr
Moncler Gilet Damen Moncler Gilet Damen , IvFRcFbgO.

Anonym sa...

Запретное видео про то как [url=http://adultresuscitation.net.ua/tags/%EF%F0%E8%FF%F2%ED%F3%FE/]приятную[/url]. Вы конечно извините, но посмотрите как женщины целуют [url=http://modelyak.net.ua/tags/%E2%EB%E0%E6%ED%F3%FE/]влажную[/url] [url=http://modelyak.net.ua/tags/%EF%E8%F1%E5%F7%EA%F3/]писечку[/url]
Порно бесплатно про то как [url=http://aftertube.net.ua/tags/Alexis/]Alexis[/url] , это все ты сможешь смотреть онлайн

Anonym sa...

Food and drink quickly put on a few people ghd hair straighteners.
seems to have become so used north face outlet store.
fHca without carve GHD Pink Orchid.
7dZlg 5dAlt ghd hair straightener

Anonym sa...

1uNmu cheap ghd
uTlu michael kors tote
nVff ghd
5wFwq ugg boots online
0jVbd ghd hair straighteners

Anonym sa...

[b][url=http://www.louisvuittonvipstore.co.uk/]louis vuitton handbags[/url][/b] Soon after people 2 key procuring locations, my subsequent preferred storesI wish to stop by is Filene's Basement and DSW. There may be a hassle-free spot at Union Square and that is proper upcoming toWhole Food items. This really is good for the reason that you could buy groceries and right after, go get some salad bar for the supermarket to possibly require it back again on your lodge or take in ideal there.

[b][url=http://www.seekingbestbags.co.uk/]louis vuitton outlet[/url][/b] About the years, the Business office of your Treasurer grew and under a variety of reorganizations, documented to various senior executives. By 1921, Secretary Andrew Mellon assigned the Treasurer to report instantly for the freshly established placement of Under Secretary of the Treasury, the next rating official during the Treasury Section. With the exact time, the role on the Treasurer considerably expanded until during the 1940s the Treasurer was reporting into the Fiscal Assistant Secretary.

[b][url=http://www.louisvuittonpursesale.com/]louis vuitton purses[/url][/b] Your main consciousness is Common. It's the Oneness that connects and one-way links everyone to one another. In Oneness there is certainly no big difference, no judgment and no anxiety. While in the year 2006 one more Louis Vuitton retailers inaugurated the Espace in its premises. In 2010 Louis Vuitton announced the inauguration in their most posh and luxurious outlet yet, in London, the soul of the fashion capital on the planet, the center staying at Paris's Champs Elysees. This outlet has attracted superstars from all international locations and created astounding sales and profits, especially in garments and jewellery.

[b][url=http://www.louisvuittonpursesale.com/]louis vuitton outlet[/url][/b] Should you be writing a blog article that you simply desire to be read, keep in mind that viewers will use key terms to search out your website entry. Keywords are crucial to significant internet search engine ranking. Top rated ranking equals site visitors and website traffic is readership. Listening to industrial and adverts are excellent ways to search out discounted airfare. Some airlines will offer very low discounts to numerous destinations. The truth is, most airways will supply very lower one-way offers.

[b][url=http://www.louisvuittonpursesale.com/]louis vuitton outlet[/url][/b] The ability to concentrate, the power to swing the racket just at the ideal time are a few from the samples of enhancement of motor competencies during the bodily schooling classes. Participation in sports activities and quite a few physical education and learning pursuits will help to sharpen the reflexes with the pupils. Furthermore, it delivers purchase and self-discipline to your human body actions and assists in progress of the tone physique posture as well.

Anonym sa...

top [url=http://www.001casino.com/]free casino[/url] hinder the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]realcazinoz.com[/url] unshackled no deposit bonus at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]casino online
[/url].

Anonym sa...

jOdt ghd hair straightener
pXel cheap uggs
dSct michael kors
6kXwe ugg sale
3pZxf chi iron
3jVyy michael kors outlet
8oYoh nfl jerseys
7bYzx ghd
9nRxn cheap north face jackets
7zEcf ugg australia
0dRrl ghd sale
7oEnh michael kors bags
6jGha nike nfl jerseys
3dBru plancha ghd
0tMmu cheap ugg