måndag 17 december 2012

Hussman

Hussman påpekar att USAs massiva stimulanspaket har påverkat fördröjningen mellan negativa förutsättningar och negativa utfall de senaste åren. Han tvekar dock inte avseende det slutgiltiga utfallet. Vinster och värdering bygger på ohållbara monetära och fiskala interventioner som när de tar slut sannolikt kommer ”devastate the ’forward operating earnings’ case for stocks”.

Han förväntar att marknaden kommer överraskas av det här ganska lättspådda utfallet, ”precis som 2001-02 och 2008-09”.

Inga kommentarer: