onsdag 31 oktober 2012

Negativa payrolls på fredag?

Jag tror visserligen att även förra månadens payrollsiffra var negativ (dvs när den slutligen revideras om något år så kommer den vara på minus), men oaktat detta är sannolikheten hög att fredagens siffra dessutom printas på minus direkt och om inte annat när den revideras våren 2014.Vad gäller min "positiva kommentar till omvärlden" som kom av sig så tycker jag att jag är positiv och objektiv : )

Jag vill ju bara att världen ska klara sig och utvecklas tills vi når den teknologiska singulariteten. Jag är mycket positivt inställd till detta endgame. Min utbildningsinsats på och om de finansiella marknaderna syftar till att ta oss dit utan större kataklysmer. Tyvärr verkar Skägg-Ben och Whatever-Draghi ha bestämt sig för motsatsen, dvs att till varje pris förstöra ekonomin och samhällets grundvalar så till den grad att kanske t.o.m. Singulariteten försenas jämfört med grundplanen 2045 (och generell stark AI 2029).

3 kommentarer:

Tyler sa...

Printen var som bekant inte alls negativ, men jag har iaf Hussman på min sida som fortfarande tror att den reviderade siffran till slut blir negativ (precis som tex 1990, 2001 och 2008)

Osunt sa...

Mycket tacksam för din rapportering och dina tankar. Ofta intressant läsning!

Nyfiken på hur du resonerar om endgame / teknologisk singularitet. Jag kan inte se det självklara i att mänskligheten lyckas ta sig till ett teknologisk/kunskapsmässigt nirvana. Vad finns det egentligen som talar för det? Än så länge har vi fortfarande inte lyckats komma i närheten av ett frigörande från ökade resursbehov. När och varför skulle det vända?

Tyler sa...

Jag tror inte mänskligheten ger sig förrän all materia i universum har omstrukturerats till beräkningsmaskiner, så ur det perspektiet har du rätt i att resursbehovet aldrig minskar.

Däremot tror jag att den onödiga jakten på mat, hus och fysisk transport snart kan avskaffas.

1. Om naturen av en slump kunde skapa nanomaskiner (klorofyll, DNA osv) så kan vi också göra det och vi kan bygga i mer robusta material (kol och kisel t.ex)

2. Om det går att konstruera så kommer vi att göra det. Om det går att skapa stark AI så kommer vi att göra det.

3. Om det gick att bygga en organisk hjärna så går det att bygga en artificiell med minst samma intelligens (kopiera den organiska och gör den större och snabbare och mata den med all tillgänglig kunskap)

4. Slutresultatet blir accelererande artificiell intelligens som bara är beroende av ren energi, t.ex. från fusionsprocesser i naturliga eller konstgjorda solar. Vi behöver då inte längre våra kroppar som fordon och energiinsamlare och då tror jag att vi lämnar dem bakom oss och helt och hållet lever som intelligenta algoritmer i t.ex. kolbaserade nanomekaniska datorer.

Om det är Nirvana eller inte är svårt att säga, men vi kommer kunna lära oss oändligt mycket mer om universum, kanske tom styra dess slutliga öde. Det mest spännande för oss som utgör en av de sista oförbättrade organiska generationerna är resten av det här seklet:

2013-2099 lär vi få se nanorobotar och AI göra energiinsamling, matproduktion och bostadskonstruktion, för att inte tala om "leksaks"-tillverkning och DNA-reparation otroligt effektiv och i praktiken gratis. Ja, vi kommer kunna bli otroligt gamla också eftersom DNA kan repareras.

Robotarna styr sig själva, bygger sig själva, samlar in energin själva, bygger saker vi vill ha själva. Vi kan bara luta oss tillbaka och säga vad i vill ha så länge det inte inverkar på de styrandes lebensraum.

Givet dagens accelererande utvecklingstakt ser vi början till det här redan om 30 år.

Om det KAN hända så KOMMER det att hända. Leap of faith ligger i om man tror att vi kommer kunna manipulera materia på atomnivå med samma precision som organiska maskiner redan gör i växter och djur.