måndag 5 november 2012

Bagdad Bob i SanFran

WILLIAMS OM EFFEKTEN AV QE…..Federal Reserves stödköp av obligationer hjälper till att höja USA:s tillväxt till 2,5 procent nästa år och 3,5 procent år 2014. Det sa John Williams, Fed-chef i San Francisco, på fredagen i ett förskrivet tal.

"Våra politiska åtgärder har önskad effekt. Vi har stora möjligheter att använda penningpolitiska åtgärder för att stimulera ekonomin utan att trycka upp priserna för mycket", sade han.

Vidare kommenterade John Williams att oron över att köpen ska skapa en okontrollerbar inflation är grundlösa. "Oron över att obligationsköpen ska utlösa en inflationsvåg är obefogad. Prisökningarna hålls tillbaka av den ökade arbetslösheten och det faktum att ekonomin för tillfället inte går för fullt." Enligt John Williams kommer arbetslösheten att förbli högre än 7 procent åtminstone till slutet av 2014 och inflationen kommer att ligga oförändrad på knappt 2 procent de kommande åren.

Inga kommentarer: