måndag 26 november 2012

Hussman mer positiv än Gordon (på lång sikt)

Spännande Hussman idag


Han börjar med att poängtera att kedjan av negativa signaler inte är bruten pga den positiva advance/decline-utvecklingen förra veckan. Utsikterna är fortfarande bland de värsta på 100 år.

Veckans brev innehåller grafer över normaliserade värderingsmultiplar för utdelningar, P/S, P/Book och P/E. Sett enbart till utdelningsmultipeln blir den framtida börsutvecklingen 4,6% per år i 10 år om värderingen ska tillbaka till historisk norm (dvs ned till den nivå där framtida 10-årsutveckling är 10% per år) under den 10-årsperioden.

P/E-talet (Shiller är nu på 21,2 för S&P 500) följs normalt av tio års årlig avkastning på ca 3,6%. En initial standardnedgång talar för ungefär 33% börsfall utan att ens åstadkomma en signifikant undervärdering, dvs ingen panik på botten. Om tidigare björnmarknader snarare utgör normen ska värderingen falla till halva normalnivån, vilket innebär negativ årlig avkastning kommande tio år (och om den sorts normalisering skulle inträffa redan under nuvarande cykel pratar vi snarare om S&P 500 [nu 1400, dvs -64%] än att indexet heter S&P 500).

Hussman avslutar med en kort genomgång av det makroekonomiska läget: USA är redan i recession, överraskningscykeln har vänt nedåt och kommer se allt sämre ut kommande 4-5 månader (överraskningsindexet uppvisar en 44-veckorscykel), löpande indikatorer (”coincident”) har toppat ut (IP, real sales, personal income, new order, order backlog, PMI employment component). Kvoten Ledande/Eftersläpande indikatorer har fallit till 89,5, vilket är det lägsta på 2,5 år. Under 91 brukar signalera recession.

Till sist påpekar Hussman att han inte håller med om Gordon/Granthams negativa syn på långsiktig produktivitet och tillväxt utan menar att de senaste 25 årens produktivitetsavmattning beror på kontraproduktiv ekonomisk och framför allt monetär politik som gynnat spekulation framför sparande och investering. Han befarar dock att under en kommande björnmarknad så kan Gordons negativism populariseras och ”slut på tillväxt”- och ”death of equities”-mantran bidra till den sorts värderingsbotten som ger avstamp till nästa bullmarknad.

Sammanfattningsvis: HAN GER SIG INTE, Hussman-björnen!

Inga kommentarer: