onsdag 21 november 2012

Japan enligt Kyle Bass

I korthet: Japan har värdelns största statsskuld, ett extremt budgetunderskott, fallande befolkning, snart negativ handels- och bytesbalans... och centralbanken finansierar redan halva statsapparaten. När det smäller - och det kan vara mycket snart - då smäller det rejält.

Läs gärna hela dokumentet här.


Inga kommentarer: