onsdag 14 november 2012

Olli Rehn säger att Spanien inte uppfyller målen 2014 även om stark omvärld

Han försöker påstå att Spanien har gjort sitt och nu kan anses stabilt (de publika finanserna).

Samtidigt säger han att målen för 2013 kanske inte nås eftersom de baseras på för optimistiska antaganden om omvärldsekonomin.

Han säger också att Spanien missar målet för 2014 (avseende underskott och skuld)


Och tänk om, Gud förbjude, världsekonomin skulle fortsätta vara svag... men längre ned säger han att missar inte gör något.Fråga från journalist: Har Spanien gjort nog för en OMT-begäran?

Svar från Olli: I stort sett har de uppfyllt de tre huvudkraven

Under tiden brinner sydeuropa, inkl Spanien under demonstrationer, protester, generalstrejker


Fråga: Grekland missade BNP-prognosen rejält igen idag. Hur bedömer ni strukturealla åtgärder relativt nominella resultat?

Svar: Nominella mål, dvs "mål" helt enkelt, är inte så viktiga utan huruvida man genomför "rätt" och "smarta" strukturella åtgärdspaket. Vi kan inte ändra oss hela tiden bara för att Grekland och Spanien misser målen.


Kommentar: Det är egentligen sjukt att inte marknaden bara faller 50% direkt när såna här muppar har ledande positioner...

Inga kommentarer: