onsdag 14 november 2012

Hur man undviker det fiskala stupet

Svaret på allt nedan är att när man undviker fiscal cliff så kör man bara mot ett ännu högre stup med värre skulder, underskott och sparbehov


"Steering clear of the fiscal cliff" - det är vad påstått insatta, intelligenta och välutbildade journalister, ekonomer och andra förståsigpåare pratar om dagarna i ända.

Vad betyder då detta?

Till att börja med, vad är det fiskala stupet, the fiscal cliff? Jo det är summan av de budgetåtgärder som ansamlats under flera år. De består av besparingar och skattehöjningar som har skjutits upp pga akuta kriser men som nu förfaller på samma datum. De uppgår till ca 4% av BNP.

Fakta: USAs budgetunderskott är ca 8-10% av BNP och statsskulden är ca 103% per september 2012. Helst ska statsskulden ned under 70-90%, men åtminstone bör nivån 103% inte öka. För att kvoten inte ska öka får inte skulden öka snabbare än BNP (som nu växer ungefär 3-4% nominellt, men sannolikt lägre nästa år, säg 0%). USA bör alltså minska underskottet från 8% till mellan 0-4% av BNP eller med åtminstone 4% av BNP.

Det ligger automatiska åtgärder (minskade utgifter, höjda skatter) med ganska exakt den storleksordningen (4% av BNP) inför årsskiftet. Detta är alltså något som USA inte bara bör göra och kommer ske automatiskt om det inte stoppas, det är också något som måste göras om inte skuldsituationen och framtida sparbehov ska förvärras.

Ändå pratar ”alla” om att detta måste undvikas, att man ska styra undan från det fiskala stup som en halvering av underskottet innebär. Helst verkar man vilja undvika några som helst besparingar och minskning av underskottet! Folk vill alltså styra bort från stupet och köra uppför en brant backe mot ett ännu värre stup.

Dagens stup skulle man överleva ett fall från, men om man styr undan och kör uppåt kan nästa stup bli riktigt katastrofalt.

Antag 10% underskott i 2013 och 0% nominell tillväxt, då blir skulden 115%/BNP per sista dec 2013. Vad ska man tro om 2014? Recession eller förbättring? Antag att vi är positiva och tror på 3% nominell tillväxt och 8% underskott, då växer skulden till ca 120% av BNP. På den nivån får inte räntesatsen på skulden vara mer än ca 0,8x tillväxten (3%*0,8= ca 2,5% vägd ränta), om den primära (före räntor) budgeten är i balans, för att undvika stigande skuldkvot. Frågan är bara hur man öht ska komma i balans när primärunderskottet är 5-6% och skuldnivån 120% (samma skuld som Grekland hade när det gick helt över styr till dagens 180% trots att den privata delen nyligen halverades).

Om man skär i budgeten med 5-6% för att komma i primär balans så minskar BNP med ungefär lika mycket i första steget, säg 5%, så skuldkvoten stiger ändå till nästan samma nivå som om man inte sparar.

Sen ska man inte glömma att USA har en mängd automatiska kostnadsprogram (Medicare, Medicaid, Obamacare, pensioner) som successivt leder till allt större primärt underskott och som diskonterat till idag egentligen betyder sisådär 400% extra statsskuld i förhållande till BNP. USA är bankrutt och kommer bara undan genom att antingen skära bort alla löften till gamla och sjuka eller säga till kineser, japaner och Fed att USA inte kommer betala. Alternatit kan man trycka pengar som om det inte fanns någon morgondag. När Kina och Japan inser att USA inte kommer vara seriösa så slutar de köpa räntepappren och USAs valuta kollapsar (mot alla valutor och tillgångar [tex guld] som inte gör samma sak).

Frågan är hur lång tid det tar... Vad gör USAs kongress? Kommer de enkelt fortsätta att höja skuldtaket tex? Blir det chicken race/brinkmanship var 6e månad eller kommer man överens om längre lösningar?

Inga kommentarer: