måndag 5 november 2012

Räntor och sparande

Ibland hör man folk säga att det inte finns något positivt med högre räntor eftersom ingen sparar i alla fall... Förutom det fantastiskt naiva i uttalandet i sig (t.ex. så sparar fler mer och lånar mindre om räntan är högre) så är det dessutom fel, t.o.m. i USA där sparkvoten är ovanligt låg (endast 3-4% av disp ink):


Grafen visar nettoränteinkomsten för amerikanska hushåll, dvs skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader.

Nettot har minskat kraftigt på senare år, men är fortfarande positivt med knappt 800bn USD per år.

Inga kommentarer: