torsdag 22 november 2012

Finansinspektionen, tidstjuvar

FI var på besök idag. De ville träffa VD och en förvaltare. Eftersom jag är både och (samt ägare) så behövde bara jag och FIs två representanter vara med på mötet.

FI är underbemannade och har inte tid att granska alla 80 aktiva svenska specialfondsbolag ("hedgefonder") på djupet så de håller s.k. "Informationsmöten" på ca 1 timme då de ställer meningslösa frågor och får meningslösa svar. Avsikten är nog mest att 1) visa att de finns så man som hedgefond får en extra impuls att sköta sig samt 2) kolla att det finns en möblerad och bemannad lokal där det faktiskt verkar bedrivas förvaltningsverksamhet.

Mötet med mig var över på bara 25 minuter trots en massa kallprat både i början och på slutet för att fylla tiden. Orsaken till effektiviteten kan vara att jag inte klär in allt jag säger i kanslisvenska eller finanslingo utan säger rakt ut vad jag menar. Standardfrågorna om antal anställda, resultat, förvaltat kapital mm drog jag i ren sifferform på under minuten, vilket de nog inte var beredda på : ).

**********
På temat slöseri med tid så har vi extra många styrelsemöten på slutet av året. Någon har frågat vad vi gör på mötena... och då kan jag berätta att ungefär 12 av 13 frågor är formalia utan betydelse, t.ex.:

Öppnande
Beslutsförhet
Val av sekreterare mm
Godkännande av dagordning
Föregående protokoll
Rutinkontroller (har någon brutit mot lagen eller interna regler)
Backoffice (rutiner, kostnader, misstag)
Riskkontroll (har fonden tagit för mycket risk, vilken risk [detta följs upp på sekundbasis så att ta upp det här varannan månad är... SUCK])
Resultat i fond och bolag (kul att berätta det här för sig själv varannan månad när jag tittar på det varje minut)
Övrigt
Nästa möte
Avslutande

Ibland skjuts det in en enstaka fråga, oftast under "Övrigt" som eventuellt rör ett faktiskt beslut, t.ex. om vi ska be FI om förhandsbesked huruvida vi kan ta både courtagekostnader och externa analyskostnader som förvaltningskostnader eller inte. För det första borde det inte vara en styrelsefråga och för det andra ska frågan bara ta någon minut att behandla.

Att sammankalla ett tiotal personer 6 ggr om året för att göra... ingenting... är helt meningslöst, men ABL och FI kräver detta. Varför de kräver det när det i praktiken tar tid från riktiga och viktiga sysslor är oklart. De har nog inte förstått att förvaltning sker framför Excel, internet och Bloomberg, inte i formaliamöten som bara är till för att visa att förvaltarna även kan ta på sig styrelserockarna och sätta sig i ett annat rum och upprepa dagens sysslor för varandra framför en protokollförare.

Inga kommentarer: