måndag 12 november 2012

Ensidiga tecken på nedgång hos Hussman

Hussman noterade nyligen en viss lättnad i de negativa signalerna, men nedgången sänkte sedan vad han kallar ”market internals”, dvs bredd, pris/volym mm så att risk/return har fallit till sitt näst sämsta på 100 års data.


Han påpekar dock att bara för att de värsta utfallen på marknaden historiskt har utfallit efter liknande situationer, så betyder det inte att det måste bli så eller ens att data signalerar att det ska bli så. Hans ensembler indikerar bara ex-ante det (näst) värsta på 100 år, men det faktiska ex-post-utfallet är summan av vad modellen signalerar plus en slumpvariation (beroende på slump, oro, belåning mm mm obekanta termer). Utfallet kan bli mindre dåligt, lika dåligt eller värre än tidigare ras (2000-2002, 2008-2009, 1973-1974) med samma förutsättningar.

Det riktigt spännande är dels att hans modeller pekar på att marknaden är övervärderad, överoptimistisk, överköpt samt uppvisar svaga tekniska data, dels att spridningen i de flera dussintals undermodellerna är ovanligt låg och att de uppvisar det mest ensidigt negativa mönstret någonsin med 97% av modellerna negativa på samma gång.

Data kan förstås förbättras, även om det inte brukar göra det i motsvarande läge, men just nu går det nästan inte att få sämre förutsättningar för en marknadsuppgång än nu. Obs att det här förstås inte betyder att marknaden inte kan gå upp i alla fall. Vad gäller information som inte förefaller alls diskonterad av marknaden noterar Hussman den redan påbörjade men ej officiellt deklarerade eller identifierade recessionen i USA.

Inga kommentarer: