fredag 12 oktober 2012

USAs egentliga recession

USA kör landet med 8-10% budgetunderskott, dvs stimulans, och lyckas på så sätt lyfta BNP-tillväxten till +1,5%.

Egentligen, i en marknadsekonomi, till skillnad från dagens centralplanerade socialism, skulle USA haft recession med en BNP-utveckling på kanske -7%.

Det är ett sätt att understryka hur skadat systemet är.

Inga kommentarer: