fredag 5 oktober 2012

Inflation och aktier

Ibland bra, ibland inte.

1973-74 var det inte bra...

S&P500 halverades under 1973-1974 medan inflationen (cpi) steg från 3,6% till 12%.


Trots att prisnivån på allt inklusive försäljning, vinster och aktier fick hjälp av hög och stigande inflation så halverades alltså börsen. I reala termer var det än mycket värre

Man kan förstås inte jämföra enbart på en variabel och helt olika tidevarv, men inflation i sig är inte bra och uppenbarligen inte nödvändigtvis bra för aktier heller. Inte alltid i alla fall.En notering:

Finansiellt förtryck med nollräntor som skadar sparare har lett till "search for yield", vilket i sin tur har lett till "Show Of Yield"-beteende hos företagen. Denna SOY:a yttrar sig som rekordhöga utdelningar och återköp i förhållande till kassaflödet samtidigt som investeringarna är på 55-årslägsta. Företagen har alltså blivit mer kortsiktiga och struntar i att skapa framtida tillväxt för att istället attrahera aktieköpare idag med icke uthålliga utdelningsnivåer. Framtiden innehåller allt lägre tillväxtpotential samtidigt som börsen låtsas som om den ekonomiska vändningen uppåt är nära.Inga kommentarer: