fredag 26 oktober 2012

US GDP 0,8%, missed by 100bps!!

Det skulle rubriken ha varit om inte den amerikanska statsapparaten dränkt landet med stödåtgärder i Q3. Nu, perfekt 2 veckor innan valet, blir rubriken istället att trenden har vänt upp och att BNP-tillväxten slog förväntningarna i Q3 (2,0% istället för prognosen på 1,8%).

Utfall: +2,0%, varav +0,74%-enheter från "government consumption" vs normala -0,5%

De senaste tio kvartalen innan dess har genomsnittsbidraget från regeringen varit -0,45%-enheter. Skillnaden mellan snittet och Q3 var alltså en acceleration med 1,2 procentenheter från regeringshåll (en regering som egentligen måste spara extremt mycket, därav hotet om fiscal cliff vid årsskiftet - ett stup som nu blev ännu högre pga extravagansen i Q3).

Justerat för denna acceleration skulle siffran blivit +0,8% istället för 2,0%. Då hade vi fått se rejält dystra rubriker om avmattningen från 1,3% senast i Q2 till endast 0,8% nu. Det är förstås så här man vinner val och en del av prognosen innehöll nog förväntan om stöd från regeringen, men inte så här mycket.

Bland andra siffror i BNP-statistiken var investeringarna svaga (bidrag 0,20%-enheter vs 0,56% i Q2) och konsumtionen stark (bidrag 1,42%-enheter s 1,06% i Q2, men det var på bekostnad av sparkvoten som sjönk till 3,7%). Kvaliteten på BNP-tillväxten var alltså mycket dålig.

Inga kommentarer: