onsdag 10 april 2013

Enkelt om Japan

1. Tryck pengar i 15 år. Funkade inte
2. Tryck så mycket att peningmängden dubblas igen på bara 2 år. Meddela att inflationen SKA UPP till 2% kosta vad det kosta vill
3. Valutan börjar falla (från 77,5 till 99,5 JPY per USD på 6 månader)
4. Importkostnaderna stiger (energi, mat, insatsvaror till industrin)
5. Folk säljer sina lokala investeringar och köper utländska
6. Kapitalutflödet försvagar valutan ytterligare
7. Lokala exportbolag tjänar på valutan, men blir allt slappare avseende sin produktivitetsutveckling och förlitar sig mer och mer på fallande valutakurs
8. Skeendena förstärker varandra - fallande valuta, kapitalutflöde, allt sämre skötta men växande och lönsamma exportbolag, dyrare import, stigande inflation, fallande valuta, kapitalutflöden, svagare konsumtion
9. Slutresultat: Valutan skenar fullständigt och de invånare som inte skyddat sig eller inte kunnat skydda sig genom utländska investeringar blir utfattiga. Lokal företag går omkull pga svag konsumtion och dyra insatsvaror. Exportbolagen tjänar pengar men inte på långt när tillräckligt för att kompensera för övriga nackdelar (bl.a. eftersom de inte fokuserar på effektivitet och produktivitet utan bara täljer guld i kraft av den svaga valutan)
10. Till slut tappar även exportbolagen mark pga dyra insatsvaror och fallande produktivitet

Landets ekonomi kollapsar totalt.

En liten påminnelse: Redan idag går mer än halva Japans skatteintäkter till betalning av räntan på statsskulden. Om räntan stiger med 1-2 procentenheter går mer än alla statens intäkter till räntebetalningar och det finns ingenting över till pensioner, sjukvård, skola, vägar, statsanställda osv. Japan måste då låna även till de mest basala aktiviteter och utlänningar kommer inte låna ut till låga räntor till ett bankrutt land. Det måste istället centralbanken ta hand om, dvs trycka ännu mer pengar och verkligen få valutan att skena när alla tappar förtroendet för Japan och Yenen.

Landet är bankrutt sedan länge, men skjuter problemet framför sig genom att låta centralbanken trycka pengar för att finansiera staten. Det torde vara uppenbart för alla att man inte kan skapa något varaktigt genom att trycka pengar. Däremot kan man lura vissa att tro det ett tag. Hittills har alla gått med på att låtsas att det kommer fungera, men förr eller senare kommer det där tillfället då dammen brister. Katalysatorn denna gång kan mycket väl bli att JPY faller mer än planerat och leder till panikartade utflöden och därmed en total valutakollaps och skenande importinflation med utfattiga invånare som följd.

Detta kan förstås inledningsvis samtidigt medföra stigande tillgångspriser utomlands när de japanska kapitalutflödena investeras i obligationer, aktier och fastigheter i resten av världen.

Inga kommentarer: