måndag 3 september 2012

Några självklara ord om penningtryckande

Kort sammanfattning av Philipp Bagus syn på QE:

Att trycka pengar kan inte göra samhället rikare. Det producerar inte fler varor. Det har en fördelningseffekt som gynnar de som får pengarna först och missgynnar de som får pengarna sist. Penninginjektioner i specifika delar av ekonomin leder till produktion av olika varor i fel proportioner. Sålunda innebär inte QE någon lättnad för ekonomin. Tvärtom, QE gör recessionen längre och hårdare.

Money printing cannot make society richer; it does not produce more real goods. It has a redistributive effect in favor of those who receive the new money first and to the detriment of those who receive it last. The money injection in a specific part of the economy distorts production. Thus, QE does not bring ease to the economy. To the contrary, QE makes the recession longer and harsher.
Inga kommentarer: