tisdag 4 september 2012

Om ni trodde styrelsemöten var värdelösa...

Då skulle ni se ett pass med utbildning i arbetsmiljölagstiftning!

Det var 90 minuter jag aldrig kommer få tillbaka och det enda jag fick med mig var ord som "psykosociala skyddsronder" som ska genomföras regelbundet, följas upp och eventuella brister förebyggas och åtgärdas i oändliga möten varje år.

Lagstiftarna vill verkligen inte att vi ska hinna arbeta på riktigt

-priset att vara VD och förvaltare.

Inga kommentarer: