torsdag 27 september 2012

Recession = börsnedgång

Det finns många samband som inte håller. Man kan tex inte lita på att hög BNP-tillväxt ger en stark börs. Titta på Kina t.ex. (se inlägg för några dagar sedan). Ekonomin har trefaldigats medan börsen stått stilla.

Ett samband är dock mycket starkt och det är att när ekonomin går in i recession så faller börsen. Om börsen dessutom prisar in en vändning till högkonjunktur blir det ännu aptitligare att blanka.

Därmed blir det ganska enkelt: tror du att USA är i recession 2013 eller inte. Om du tror det är det bara att sälja. Börsen står högt, aktier är dyra, en recession är inte inprisad.

Om du inte tror på en recession måste du förklara hur en vändning uppåt skall åstadkommas med tanke på befintligt underskott på 8-10% och fiscal cliff som kräver en halvering av detta underskott och en samtidig avmattning i Kina och fördjupad recession i Europa. Och då har du ändå inte mer stöd för börsen än Kina haft under sin tillväxtperiod. Det är på nedsidan sambandet är starkt.

Inga kommentarer: