torsdag 6 september 2012

Några frågor och svar från Draghis konferens

Draghi: Målet är att reparera den monetära transmissionsmekanismen ochs (åter)skapa ett enhetligt område för monetär politik

Hur kan det vara monetär politik om den är villkorad av politiska/fiskala åtgärdsprogram i de länder vars obligationer ska stödköpas?

Draghi: Om länderna inte genomför åtgärder kan stödköpen inte laga transmissionsmekanismen. ECB kan alltså inte utöva sin monetära politik utan stödjande fiskala åtgärdsprogram

Varför skulle obligationsköp fungera denna gång när den inte fungerat tidigare två gånger

Draghi: Framför allt pga att köpen nu är villkorade av strukturella fiskala åtgärder, men även den utökade durationen och att ECB inte får senioritet (förtur vid utbetalning) på nyköpta obligationer

Hur kan ni veta att höga räntor i t.ex. Spanien beror på ogrundad oro för att euron bryts upp?

inget vettigt svar

Inga kommentarer: