fredag 31 augusti 2012

Vad sa Bernanke egentligen

Nu har jag läst Bernankes tal för idag

Han var framför allt noga med att vara balanserad och att inte lova något, men samtidigt försöka att inte göra någon besviken. På så sätt var talet ganska meningslöst.

Talet gick igenom penningpolitiken sedan 2007 och BBs slutsats var att QE/Twist hade fungerat och gett 3% högre tillväxt drygt 1% lägre räntor och 2m fler jobb än annars. Detta säger han trots att återhämtningen är den sämsta uppgången efter en lågkonjunktur sedan den stora depressionen. (min kommentar)

Han är beredd att göra mer av samma sak om det behövs, men påpekade att det finns risker med okonventionell penningpolitik som gör att tröskeln för den bör vara högre än för normal penningpolitik (höja och sänka korträntor.

Framför allt skickade han vidare problemet till politikerna och sa att han inte kan nå alla mål om inte politikerna sköter budgetarbetet.

En särskild risk han framhöll var att för mycket okonventionell penningpolitik kan minska förtroendet för Fed och därmed skapa osäkerhet och ekonomisk instabilitet. En sån sak säger han knappast med lätthet utan är en stark signal om att han helst undviker mer QE... om han inte måste (dvs vid en börskrash)

Jag skulle sälja på det här uttalandet, men jag har tyvärr rätt dålig trovärdighet på sistone. Jag tycker dock att det är klarlagt att ekonomin är en spegelhall, ett korthus, en luftbubbla och varje åtgärd från Bernanke leder mot större obalanser och en än värre krasch längre fram. Dessutom skapas strukturella problem på vägen pga malinvestments som gör att återhämtningsförmågan blir lägre för varje dag som går utan en reset.

Inga kommentarer: