tisdag 7 augusti 2012

Recession eller inte?

John Silvia, Chief Economist, Wells Fargo får plats i Mauldins Outside the box idag


John har i tre år sagt “Ekonomin (USAs) växer långsamt men det blir ingen ny recession, ingen double dip”. Nu vacklar han lite och påpekar att man inte får bli hemmablind och leta stödjande information. Kanske blir det en recession, spekulerar han nu.

Silvia går igenom de officiella dataserierna för recession och drar slutsatsen att fallande nya order (5 av 7 orderindex i PMI surveys) och svag detaljhandel pekar mot svagare industriproduktion. Eftersom IP är den enda av 4 konjunkturindikatorer som varit normalstark sedan botten 2009 så pekar data ganska tydligt på en recession redan nu eller inom några månader.

På annat håll påpekar professor Shiller att prismomentum i bostadspriser ännu inte entydigt vänt uppåt och att han därför inte vågar säga att husmarknaden har bottnat (trots all hype med den slutsatsen på sistone).

PS: Om USA går in i recession då får vinstprognoserna det svårt. Då kan Hussmans scenario med halverade vinster eller kanske ännu värre se mer sannolikt ut.

Just nu, däremot verkar marknaden tro att det inte finns någon nedsida (VIX under 16). För ett år sedan skulle en spansk bailout vara katastrof. Nu är det tydligen det bästa som kan hända... I Tyskland vill oppositionen ändra lagen för att tillåta eurobonds och det gillar marknaden! Stackars Merkel. Stackars tyskarna (om oppositionen skulle vinna).

Inga kommentarer: