onsdag 15 augusti 2012

Läkemedelsrenässans

Kul artikel i Economist (11 aug 2012, s63)


En indier tog alldeles nyss en databas över kända läkemedelsmolekyler och mänskliga proteiner och gjorde en korskörning med en mjukvara för att se vilka som borde interagera med varandra givet den molekylära strukturen och fysiska formen.

91% av kända och godkända, FDA approved, interaktioner identifierades. Ett fantastiskt resultat. Tänk så här: Om läkemedelsbolagen inte redan hade hittat/uppfunnit dessa läkemedel skulle de med den här undersökningen ha fått 3340 nya mediciner att undersöka och som senare SKULLE ha godkänts av FDA.

91% hit ratio är fantastiskt. Inte minst för att vara version 1.0 och att principen för exakt molekylär beskrivning av proteiner och läkemedel är ganska ny.

Men det riktigt roliga är förstås de okända interaktioner mjukvaran hittade, bland annat att ett maskmedel kan vara ett motmedel mot cancer och att en antiinflammatorisk produkt kan användas mot bröstcancer och reumatism. Det bästa med sånt här är att medlen redan är FDA-godkända m.a.p. biverkningar så det krävs ”bara” kliniska studier för verkansgrad för den nya indikationen innan läkemedlen kan vara klara.

Dessutom körde han bara 3671 läkemedel mot 2335 mänskliga proteiner. Det finns 27 000 godkända läkemedel och 23 000 mänskliga protein så utrymmet är ganska stort att hitta nya användningsområden.

Med bättre datoranpassade beskrivningar av läkemedlen resp. proteinerna och ytterligare förbättrad screeningmjukvara kan läkemedelsbranschen stå inför en riktig renässans (kanske inte vinstmässigt, men för oss patienter). Det går ganska mycket snabbare att hitta läkemedelsidéer när en dator spottar fram förslagen än när man måste trixa med miljoner provrör.

Killens namn? Dr Dakshanamurthy

Inga kommentarer: