onsdag 22 augusti 2012

Affärsvärldens dummaste citat

På sida 35 i dagens (22 aug) Affärsvärlden säger Agnetha Jönsson följande:

"En annan sanning är att tillväxten minskar när statsskulden överstiger 90 procent av BNP. Men hur kan det då komma sig att länder som Belgien, USA och Österrike växer snabbare ju mer skulden ökar? Kanske sambandet för utvecklade ekonomier i stället är det motsatta: att statsskulden ökar som en effekt av avtagande tillväxt."

DUMSTRUT PÅ, JÖNSSON!

Forskarna bakom "90%" har gått igenom hundratals finanskriser och tillväxtdata för dussintals länder, inklusive Belgien, USA och Österrike för att komma fram till sitt samband. Det är inte bara så att statistiken är säkerställd av R&R, ytterligare två närliggande uppsatser bekräftar, nyanserar och förstärker deras slutsatser*. Dessutom är det teoretiskt mest rimligt att skulderna tränger ut annars produktiv tillväxtfrämjande aktivitet.

Det är svårt att veta var man ska börja kritiken av Jönssons jönserier, men framför allt undrar jag hur Jon Åsberg kan släppa igenom detta fantastiska lågvattenmärke i sin tidning.


*Berg/Henrekson och Checherita/Rother. B/H fann att ju större stat desto lägre tillväxt. 10%-enheter större stat/bnp ger 0,5-1%-enhet lägre tillväxt. C/R fann att det inte bara är en tröskeleffekt vid 90% [som R/R fann] utan att 1. Effekten börjar långt tidigare och 2. Effekten inte är linjär utan accelererar till det värre

Inga kommentarer: