onsdag 15 augusti 2012

Favorit i repris från Minack

Värdering är absolut viktigast som avgörande för aktieavkastning, inte vinsttillväxt eller utdelningar. Över lång tid är det emellertid utdelningar som är avgörande.

Årlig avkastning på lång sikt uppdelad i utdelningar, PE-tal och vinsttillväxt (EPS)Korrelation över mycket lång sikt mellan BNP-tillväxt och aktieavkastning. Ingen till negativ, dvs det hjälper inte att satsa på länder som Kina för att nå högre snittavkastning. Det beror på att den högre tillväxten kräver mer kapital vilket orsakar utspädning:


Till exempel: China’s earnings growth averaged 41% compared with Denmark’s 15%. But China’s EPS growth averaged 10% versus 12% in Denmark

Inga kommentarer: