fredag 1 mars 2013

Varningssignaler överallt utom på börsen...

Euron under 1,30 mot USD - det går bra för Europa nu...

Koppar -2,05% idag (hittills)
Guld 1568... från 1700 i januari
5yr Financials CDS 124 (vs 90 i januari)
JPY 93 (82 i dec)

PMI Europe och UK: 47,9 (under 50 indikerar recession)
Arbetslöshet Europa: 11,9% (högsta någonsin)

USA: påtvingade besparingar startar NU och anses lite obehagligt och vill helst undvikas trots att sparbeloppet är försumbart i förhållande till sparbehovet och skulden.

OMX bullish...: endast -0,48% idag efter att ha stigit 17% sedan mitten av november trots fallande vinstprognoser.

Inga kommentarer: