måndag 18 mars 2013

Räkneexempel på framtida avkastning

Bara en liten tanke idag, triggad av dagens Hussman och helt orelaterad till kaoset i/på Cypern:

OM vi antar att USAs företagsvinster växer med 6,3% per år kommande tio år (precis som historiskt)

OM vi antar att vinstmarginalerna normaliseras inom de kommande tio åren (från dagens extremt höga nivåer som beror på att privatpersoner inte sparar och på att stater körs med stora underskott)

OM vi alltså antar att lägre befolkningstillväxt och vad som förefaller vara fallande produktivitet kompenseras av högre inflation så den nominella tillväxten blir 6,3% oavsett vad den reala är
OM vi antar att vinstmultiplarna normaliseras kommande tio åren

SÅ kommer aktier avkasta, inklusive återinvesterade utdelningar (per se ett mycket positivt och bärande antagande) 3,6% per år, nominellt

DET ÄR inte mycket mer än obligationsräntan på 2% (10-åringen i t.ex. USA eller Sverige) så riskkompensationen är bara ca 1,5 procent per år för den typ av svängningar som börsen brukar medföra [på många sådana avkastningar per år].


OM värderingarna undershootar
OCH/ELLER vinstmarginalerna undershootar (pga privat sparande, skatter mm)
OCH/ELLER inflation, befolkningstillväxt eller produktivitet undershootar

SÅ blir avkastningen sämre i motsvarande grad. 5% vinst/BNP istället för 6% betyder 16% lägre vinster [någon procent per år under tio år]. PE 7,5 [tidigare björnbottnar] istället för 15 betyder 50% lägre värdering [några procent per år i tio år eller -12% per år i fem år]. Lägre nflation, befolkning och produktivitet kan sammantaget ta bort någon/ett par procent per år i nominell vinsttillväxt. Totalt kan de 3,6%/år i tio år alltså ganska lätt bli noll eller negativ avkastning PER ÅR i 10 år.

DESSUTOM kan marknaden justera för ovanstående på kortare tid än 10 år (det normala vore en kraftig bear market i två år) och då blir årsavkastningarna lägre eller mer negativa på motsvarande sätt (eftersom man i perioden missar den framtida antagna nominella årliga vinsttillväxten på 6,3% [eller t.ex. 3% i ett negativt scenario på inflation, produktivitet mm] under resten av tioårsperioden). T.ex. är ett rimligt antagande att börsen då utvecklas -30% per år i två år, totalt -50% och därefter finns en bra uppsida per år resterande 8 år; till nästa bulltopp.


ELLER så kan förstås rallyt fortsätta uppåt som vilket luftslott som helst…

Inga kommentarer: