måndag 11 mars 2013

Negativa signaler

Koppar ned igen i natt (7693 och "ser ut" att vara på väg att bryta ned på allvar)
Kina ned (svag statistik i helgen: låg industriproduktion, svagare retail sales, färre nya lån)
Market cap USA / nominell BNP signalerar svag aktiemarknad kommande 5-10 år
Cementstatistiken i Kina är fortfarande helt uppåt väggarna (och sannolikt inte uthållig)

JP Morgan: [Chinese] cement usage per person stood at 1600kg in 2012. Contrast this with Spanish and Irish experience. At the peak of Spanish housing bubble in 2006 it recorded 1280kg. Now it stands at 290kg

Inga kommentarer: