fredag 1 mars 2013

Dr Koppar fortsätter visa svaghet

Här med 400-dagars glidande medelvärde:


Inga kommentarer: