fredag 15 mars 2013

Koppar försöker och misslyckas

Dr koppar försökte ta sig över 200d idag, men misslyckades och handlar nu 1% under 200d. Ge upp och dö nu!

Inga kommentarer: