fredag 1 mars 2013

Höjdskräck i OMX

Är det bara jag som får svindel av grafen?

Om man dessutom tar hänsyn till rekordvärderingar och tilltagande svaghet i omvärlden, en omvärld som präglas av extrem belåning och underskott - för att inte tala om arbetslöshet och generella obalanser, så svajar det ännu mer...

En dåres försvarstal

Inga kommentarer: