måndag 2 augusti 2010

Lika stora chanser åt båda hållen?

Fifty/Fifty? Ska vi upp 5/10 procent eller ned lika mycket i nästa steg?

Så här fin kan en bild över septemberterminen för Eurostoxx50 se ut. Man kan förstås hitta på egna trender, stöd och motstånd, beroende på val av chartformat och tidsperspektiv, och i grunden säger inte historien något om framtiden, så i ett större sammanhang är övningen helt värdelös.

DÄREMOT är det så att OM fundamenta ändå pekar på status quo för kurserna, dvs oförändrat läge så finns det anledning att tro att psykologin bakom får kurserna att svänga upp och ned i ett intervall. Detta intervall kan ändras och kurserna behöver inte gå ända upp eller ända ned i varje fas, men psykologi och programmerade nivåer gör dylika intervall fascinerande stabila ibland - tills plötsligt någon slags svan dyker upp och ändrar bilden helt. Därför ska man inte handla efter tekniska mönster, utom ibland när man känner för det och inte ens då för särskilt stor andel av ens tillgångar. Nu känner jag för det.

Orsaken till att jag är Neutral i grunden men nu alltmer negativt färgad i min neutralitet är att en mångfald faktorer konflikterar. Värdering, sentimentsundersökningar (PMI, ISM, cons confidence), jobbstatistik (arbetslöshet, nya arbetande, nya jobbsökande, långtidsarbetslösa), BNP-tillväxt, konsumtion, detaljhandel, investeringar (orderstatistik), resultatrapporter (det enda som egentligen varit riktigt positivt på sistone), förändring av analytikerprognoser, börsomsättning, långräntor, bankreglering (i.of.s. positivt på kort sikt att regulatorerna backade undan, men desto sämre på sikt plus att det gör att man undrar vad det är de är rädda för), skuldberget (tänk om investerarna börjar kräva bättre betalt, tänk om BNP faller igen, tänk om vi får fler bankkollapser och staten inte har råd att garantera spararnas pengar), volatilitetsindex (också allt mer positivt), Libor (också allt bättre), financials CDS (bättre), investerarsentiment (flera undersökningar, inte alla, pekar på att investerare är bearish och att man alltså ska köpa nu), husmarknad (omsättning, priser, lager), kredittillväxt (Blandad: svag corp men på väg att bromsa nedgången. Retail håller sig på bra tillväxt i Europa), valutarörelser, Kinas åtstramning och nytt fokus på konsumtion.

I slutänden tycker jag att det handlar om värdering kontra tillväxt, dvs att det skulle vara billigt men att skuldbördan (och kanske protektionism) hotar tillväxten. Samtidigt tycker jag att det kanske inte är så billigt, ens givet nuvarande prognoser för tillväxt och vinster. Jag är också alltid av någon anledning mer orolig för plötsliga negativa nyheter än plöstsliga positiva nyheter.


VÄRDERING
S&P handlar på ca 20x G-D P/E, vilket är 25% över det historiska genomsnittet.

Förtjänar dagens läge ett högre eller lägre P/E än historien? Vi har nyss kommit ur den djupaste recessionen på länge, men ändå har V-återhämtningen uteblivit (dvs nuvarande BNP-tillväxt är mycket lägre än det normalt varit så här långt efter en recession). Dessutom är skuldbördorna värre än förr, vilket bl.a. Rogoff visar har samband med lägre BNP-tillväxt och sunt förnuft säger att det ställer krav på sparande och återbetalning som minskar utrymmet för investeringar och konsumtion.

Vinsterna väntas växa med över 15% nästa år, vilket ställer krav på
1) inhemsk försäljning, trots svag BNP-återhämtning
2) vinstmarginaler på fortsatta rekordnivåer (OBS, rekordnivåer)
3) förnyat starkt stöd från global försäljning och marginaler, trots att vi nyss haft en historisk stark period och nu verkar gå mot en konsolideringsperiod och möjligen ökad protektionism

Långräntorna signalerar oro för recession, deflation. 10yr inflation break even index ligger fortsatt nära botten (just nu 1,80%. normalt 2,25-2,75, botten senaste året på 1,68%. All time low 2008-09 då indexed rasade till negativt -0,08%)


Sen, längre fram, om några år kanske, då ser jag utrymme för:

a)fler människor, framför allt bättre utbildade
b)fler entreprenörer, dvs med tiden alltfler i produktion och arbete
c)teknik- och produktivitetsutveckling, vilket ger en multiplikator på a och b

Detta kommer lyfta världen till nya välfärdshöjder så länge inte politikerna råkar kväva all framåtanda med missriktade subventioner och tyngande skattepålagor. Fram tills dess börjar jag alltmer återigen luta åt att skuldberget måste saneras, med kortsiktigt negativ effekt på tillväxt och börskurser.

Alltså, jag är optimistisk inför 2010-talet, men ganska negativ inför just 2010. jag går inte all-in short i det här läget, det vore oansvarigt, men kanske ökar jag på med momentum om det börjar falla. Kanske ökar jag på kortarna även om det stiger...

Inga kommentarer: