tisdag 24 augusti 2010

Säljläge intradag kanske

Jag tycker förstås att man ska ligga kort hela tiden dessa dagar, men om man missat racet kan just NU (17:19) vara en bra tidpunkt att ge sig in i leken och sälja. Housing starts var usla och kan starta en ny säljvåg. marknaden har istället plockats upp efter första säljvågen och står nu högre än 15:59. DET är ett bra säljläge anser jag. Om några dagar står vi nog väsentligt lägre. Bara min ödmjuka åsikt förstås.

2 kommentarer:

Lars sa...

Bra information. Har du någon kvantifierbar nivå där du tänker gå ur?

Peter sa...

Sorry, skulle skriva Existing Home Sales (vilket är väsentligt viktigare än "starts"). Båda signalerar svag aktivitet, men svaga sales medför dessutom att lagren och särskilt lagerkön (i tid) växer, medan låga starts faktisk minskar huslagrens påbyggnad.

När gå ur? ej kvantifierbart, jag läser marknadens reaktioner på makrodata och tar det på intuition eller stop-loss. Dock kan sägas att möjligen går jag ur traden i samband med starten av rapportperioden i oktober.

Nivåmässigt hänger det på vilken ny info som kommer, men mitt första sikte är majbotten 2010 och därefter mars-09-botten. För det senare krävs dock att double-dip bekräftas och nedreviderade vinsprognoser en masse.