torsdag 5 augusti 2010

Yen och guld

2 kommentarer:

Peter Eek sa...

Webläsaren skojar vidare med mig.

Inte helt oväntat välkomnar jag FT och inte minst Buttonwods kommentarer idag om Yen, guld, deflation och double dip.

FT funderar över valet mellan guld och Yen. Ingen eller låg avkastning, begränsat eller obegränsat utbud... Buttonwood tar först upp tråden med guld och räntespreadar som indikatorer för tillgångsallokering. Intressant i sig men inget för mig.

Desto intressantare är Buttonwoods idé om vad guldpriset uttryckt i Yen samt USA-räntan under 3% kan säga om deflation, aktiepriser och recessionsrisk:

The recent fall in the gold price in yen terms is hard to spot on a long-term scale. But it seems plausible that the yen's strength and the decline in bond yields indicate that the markets are currently edging towards a deflationary view. The drop in the 10-year Treasury yield below 3% would confirm that interpretation. But if that's right, it is hard to see how July's rally in equity markets can be sustained for long. Albert Edwards of Societe Generale thinks the US is still following the Japanese template, with the conference board leading indicator signalling a renewed dip into recession.

Läs själva:

http://www.economist.com/blogs/buttonwood

Peter Eek sa...

Styrkan i Yen relativt guld antas bygga på att tillgångsallokerare i valet mellan Yen och Guld hellre köper Yen när det är deflation eftersom den skenbart magra räntan på bonds egentligen är klart större då. Dessutom blir guld extra ointressant utan inflation.

Den låga USA-räntan bekräftar marknadens syn på deflationsrisk, vilket dock gör den positiva aktiemarknaden i juli allt svårare att förklara.

Den stora frågan blir väl om aktier är lead eller lag den här gången. Aktierna är ganska ensamma om att vara bullish, medan det mesta annat är bearish - bl.a. claims idag.