fredag 31 juli 2009

Surt sa räven

Det här kan låta lite bittert, men ett fritt översatt citat, som jag ställer mig helt och hållet bakom, från GBD av Marc Faber lyder:

Prognosmakeri, som är svårt nog även i en perfekt marknad, har förvandlats till en ren gissningslek om omfattningen och tidsperspektivet av fiskala och monetära stimulanser och deras effekt på tillgångsmarknader.

Ja, vad gör man? Det ÄR faktiskt svårare än någonsin att göra rätt på aktiemarknaden, oavsett metod (teknisk analys av något slag eller fundamental analys)

Min metod innebär att 1) räkna så gott jag kan på fundamenta och 2) ta det väldigt försiktigt för jag har nästan ingen aning alls om 3) vad myndigheterna tänker göra, hur galna och interventionistiska de är, hur stora risker de tänker ta med framtiden och 4) vilken bedömning alla andra investerare kommer göra av föregående punkt.

Inga kommentarer: