tisdag 21 juli 2009

Kapacitetsutnyttjande och problemen med (kredit)hausse

En kreditfinansierad hausse skapar för mycket kapacitet (för att tillfredsställa överdriven lånebaserad efterfrågan).

När haussen är över och ekonomin sjunker ihop finns en massa överskottskapacitet som i bästa fall ska ställas om (bilfabriker till solcellstillverkning t.ex.) eller skrotas (ja, hur tusan gör man en bilfabrik till en solcellsfabrik...?)
I första skedet när efterfrågan faller så faller kapacitetsutnyttjandet (se graf). Om det är en grund lågkonjunktur och inget större händer med finanssystemet ska lagren fyllas och efterfrågan tillfredsställas och snart stiger kap.utnyttj. igen, men i den typ av deflatorisk lågkonjunktur vi nu är i så kommer inte efterfrågan tillbaka utan produktionen måste falla permanent till en helt ny bas att ta fart från. Det blir ingen V-återhämtning m.a.o.

Tillfälligt kan stimulansåtgärder ge små eller ganska stora ryck uppåt i efterfrågan, lageruppbyggnad och industriproduktion, men rycken är tillfälliga och ändrar inte faktum att en naturlig ekonomi på N blåstes upp till N+3 genom lån på 5 och när lånen ska jobbas bort så normaliseras ekonomin på N-1 (pga felinvesteringar och förlorad tid) innan man kan bygga vidare. Att låta staten låna 5 istället för privatsektorn ändrar inte faktum för pengarna ska betalas tillbaka oavsett, t.ex. genom högre skatter vilket ger en utdragen lågkonjunktur. Vinsterna om 5 år kommer hur som helst vara lika låga, sannolikt lägre, även om den absoluta botten inte är lika djup som utan stimulans.

Nu är inte den här typen av makroresonemang så intressanta för den som handlar på kvartalsbasis och jag börjar bli allt mer pressad av uppgången på aktiemarknaden. Stimulansåtgärderna lär ju fortsätta till de styrande känner sig säkra på att det håller och att de blir omvalda. Jag tror ändå att Q4-rapporterna och outlook för 2010 blir riktigt svaga även om Q2-orna just nu tolkas som tecken på att fallet bromsats och t.o.m. (permanent)vänt uppåt.

AKTIER

Jag ligger kvar lite kort med fonden och förbereder mig för en större försäljning. Än så länge är jag inte direkt nära även om jag var det i fredags. jag bidar min tid helt enkelt, precis som jag gjort sen mitten av april. Det är frustrerande men jag KAN INTE gå lång i den här miljön. Jag är inte en momentumspelare och aktier är dyra och vinsterna uppblåsta. Det är bara en massa "dumma pengar" som flyter runt och hoppas på en hacka, hoppas på att gamla aktieköpparadigm håller.

ANNAT
Det finns ytterligare en fara med den nuvarande typen av lågkonjunktur och det är att tomma, värdelösa fabriker kan ge sken av låg utnyttjandegrad och därför dölja flaskhalsar i makroekonomin och därmed försena identifieringen av begynnande inflation när väl ekonomin hämtar sig. DET ligger dock ganska långt in i framtiden.

Innan dess tror jag att det är mycket mer sannolikt med många år av återkommande stimulansimpulser som ger tillfälliga ryck i aktiemarknaden, men där tillväxten och sysselsättningen aldrig riktigt tar fart, p.g.a. att ökad produktion sväljs av deltidsarbetande och minsta tillväxt ger högre räntor som sätter press på skuldtyngda stater och husägare. Japan.

Inga kommentarer: