tisdag 21 juli 2009

Lösa anteckningar om arbetslöshet

Arbetslösheten kommer fortsätta att öka, sannolikt över de 11-12% ekonomer nu pratar om. Problemet är det låga flödet från arbetslöshet tillbaka till arbete. Antalet veckotimmar är rekordlågt och antalet deltidsarbetare (nästan) rekordhögt på 7% av arbetsstyrkan och snabbt ökande.


Ökad produktion kräver bara extra timmar av dessa medan arbetslösa inte får någonting. Samtidigt ökar arbetsstyrkan med populationen och senarelagd eller avbruten pension.


De arbetslösa köper färre hus, defaultar på sina lån och konsumerar mindre. Andra håller igen på sin konsumtion för att undvika samma öde.
Med tiden blir de arbetslösas kompetens allt mer obsolet och irrelevant och ekonomins kapacitet även vid full sysselsättning minskar
Den minskade ökningen i arbetslöshet ovan är dessutom bara tillfälligt driven av stimulanspaket. Nästa år klingar stimulanseffekten av successivt och är t.o.m. negativ jämfört med i år.

Inga kommentarer: