måndag 21 november 2011

Fortsatt negativ - vinstprognoser och värdering

Jag börjar få lite vatten på mitt kuvert (vatten på min kvarn för den som inte kan sin Nilecity) nu rent kursmässigt (jag är kort och marknaden faller) och jag känner mig därför lite starkare mentalt, även om situationen i grunden är densamma som tidigare (dvs utom kontroll). Marknaden är styrd av politiker och deras nycker vad gäller monetära och fiskala paket samt deras tolkning av inomstatliga och mellanstatliga överenskommelser och traktat – inte minst avseende t.ex. EU och ECBs möjligheter att trycka pengar.

 

Jag tror dock att vi har passerat en avgörande punkt och att den ekonomiska skadan av det vi brett kan kalla för eurokrisen är så stor att en global konjunkturnedgång nu är oundviklig. Den utdragna debatten har skadat ekonomin och vält några kritiska dominobrickor. Flera Europeiska länder kan förväntas gå in i recession 2012 och vissa redan i Q4 2011. USA och Kina påverkas i mindre utsträckning av utvecklingen i Europa, men eftersom de själva redan visat sig svaga så gör varje extra börda situationen så mycket tyngre. Svaghet i USA och Asien påverkar förstås i sin tur Europa negativt. Företagens investerings- och anställningsvilja är låg och regleringar tvingar banker att minska utlåningen. Nu vill man se ljuset i tunneln istället för att investera i blindo och den mentaliteten ger upphov till en negativ spiral för tillväxten.

 

Man kan måla fan på väggen i form av skulddeflation (Europeiska banker ska minska sina BR med 1-3 Tn euro), handelskrig (tullar) och valutakrig (valutakursmanipulation), eller för den delen en uppdelning av eurozonen (bankkollapser, valutakaos, likviditetsbrist och sammanbrott av finans- och leveranskedjor i företagssektorn). Detta worst case-scenario behövs inte för att tro på fallande börs. Det gör dock sitt till i form av riskaversion och som ett slags yttersta hot man delvis vill vara förberedd på. Det försvagar därmed investeringsviljan och tillväxten i samhället samt graden av girighet och värderingsmultiplarna på finansmarknaden.

 

Idag räcker det med att inse att marknaden räknar med någon procents BNP-tillväxt 2012, medan det i praktiken kanske blir någon procents tillbakagång för BNP och någon/några procent för de noterade bolagens försäljning. Vinsten faller normalt med 1-3ggr så mycket beroende på hur effektiva företagen var i utgångsläget; idag skulle jag gissa att vinsten faller i det övre intervallet. Om vinsterna faller med 5% istället för att stiga med marknadens diskontering på kanske 5% (analytikerna tror på +10%, men de är alltid lite efter) så har vi -10% på börsen vid oförändrade värderingar. Om börsen dessutom blir orolig för utvecklingen 2013 (med nuvarande utveckling sannolikt tillbakagång även då, istället för 5-10% vinsttillväxt) så finns ytterligare 10-15% nedsida innan vi ens börjar fundera på värderingsmultiplarna.

 

Under 2012 tror jag därför att, även om vi slipper extrema utfall av eurokrisen, så får vi någon gång en situation då investerarnas vinstprognoser för 2013 är 20% lägre än de är idag (sannolikt 30% lägre än analytikerna tror idag). Någon gång då prognoserna har justerats ned med 20% tror jag dessutom att oron för framtiden, extrapoleringar av den tråkiga trenden och kanske någon tillfällig "kris" med koppling till euron, Grekland, Italien, USAs budget osv eller något annat gör att värderingarna är 10-20% lägre än idag. Sammantaget ger det en börs som står 30-35% lägre än idag.

 

För OMX betyder det ca 600 (low 2008 var 556,8 och low sep 2011 var 833),

för S&P500 ca 800 (low 2009 var 666,8, low sep 2011 var 1075) och

för Eurostoxx50 ca 1500 (low 2009 var 1765, low september 2011 var 1936).

 

Jag tror förstås inte att vi går raka vägen till 2008-2009-lows. Snarare tror jag att vi först sätter nya 2011 lows i november/december och alltså slår ut septemberrekordet, men någon gång i vår (2012) lär det komma en kraftig positiv rekyl som man ska försöka undvika att förlora pengar i. Därefter kommer nog nästa våg nedåt – kanske en maj-september-baisse igen och därefter kan det vara läge att plocka upp stora stabila kassatunga bolag att ha i portföljen med ett långsiktigt perspektiv. Kanske ska man även köpa börsen i allmänhet, men det får vi se då hur landet ligger. Kanske är jag bankrutt på mina shorts innan dess pga snabblagstiftning om eurobonds, utvidgad EFSF samt obegränsad ECB-likviditet och penningtryckande som kringgår traktatet som förbjuder det.
1 kommentar:

Anonym sa...

jaha, då har jag backat, varit lång på en negativ börs, då jag till slut gav upp då negativa nyheter inte verkade bita, men strax därefter tog det hus i helsike.....

Funderar på om jag ska backa några steg eller envisas och öka lången genom att stänga några shorts. Läge????

Men hur mycket orkar lämmeltåget köra ned det på budgetkris m.m.? När är fjädern tillräckligt pressad
för att närsynta lämmlar intuitivt börjar famla efter ursäkter att köra upp skiten.