tisdag 31 juli 2012

PIMCO on long term returns. Germany on ESM

Till att börja med säger Tysklands finansdepartement (nyss, kl 15:11) att de 1) inte håller några hemliga samtal om ESM och 2) de inte ser någon anöedning att ge ESM en banklicens och 3) det är staterna som måste genomföra fiskala reformer för centralbankerna har gjort sitt.

Pimcos Gross skriver i dagens Outlook att de senaste 100 årens 6,6% reala aktieavkastning beror på ett antal anomalier som t.ex. relationen mellan långivare och aktieägare samt mellan arbetare å ena sidan och regeringar och kapital å den andra. Hans slutsats blir att man kan vänta sig 2% nominell avkastning på räntepapper och 4% på aktier.

Genomsnittet blir 3% nominellt och omkring 0% real avkastning för en blandad portfölj för mycket lång tid framöver. Eftersom pensionsbolag mm baseras på 4-5% blandad realavkastning blir det kaos i systemen om inget görs. Antingen en rejäl reset (börskrasch samt eventuellt högre räntor) eller mer pengatryckande och sikte på [t.ex. 5%] inflation.

Inflation kan lösa vissa systemproblem men orsakar istället 1) ännu sämre real tillväxt pga informationsproblem/malinvestment samt 2) orättvis fördelning (ännu värre än nu, dvs trenderna fortsätter och the 1% blir the "1% of 1%") där framför allt fattiga och pensionärer får det ännu sämre relativt sett.

Inga kommentarer: