tisdag 24 juli 2012

Effekten på tillväxt pga hög skuldbeläggning

Mauldin refererade idag Hoisingtons Q2-rapport i vilken Reinhart, Reinhart och Rogoffs berömda studie av relationen mellan Skuld/BNP och tillväxt jämförs och kompletteras med arbeten av Bergh och Henrekson samt Checherita och Rother.
 
RRR konstaterade att för ekonomier med en kvot över 90% blir tillväxttakten under mycket lång tid (23 år i genomsnitt) framöver i genomsnitt 1,2 procentenheter lägre per år
 
BH bidrar med pusselbiten att när den publika sektorn ökas med 10%-enheter av bnp minskas tillväxttakten med 0,5-1 procentenhet. När Palme lyfte den publika sektorn från 30% till 50% tog han alltså strukturellt bort 1-2 procentenheters tillväxt per år för all tid framöver. Tänk på att en högre skuldkot betyder större publik ekonomi och ofta tvärtom så vi har två onda ting som potentiellt förstärker varandra när en regering försöker stimulera till tillväxt genom ökade underskott.
 
CR utvidgade RRRs studier och visade att ju större skuldkvot över 90% desto mer minskar tillväxttakten, exponentiellt mer. En del av det kanske syns i Greklands minst 7% negatia BNP-tillväxt och 150% skuldkvot. De visade också att den negativa effekten börjar tidigare, ur vissa aspekter långt tidigare, än vid 90%.
 
Slutsatsen av de tre studierna tillsammans blir att dagens kris kommer leda till mycket låg tillväxt under mycket lång tid, sannolikt tills nästa teknologiska revolution, vilken jag tror märks tydligt från ca 2020. Aktiemarknaden bottnar förstås långt, långt tidigare.

1 kommentar:

Tyler sa...

Bättre huspriser än väntat senaste månaden. Däremot var Richmond fed ursvag på -17 ist för väntade -1 och -3 förra månaden. USA ÄR i recession. Folk har bara inte fattat det ännu.