onsdag 16 juni 2010

Vinstprognosutveckling

Den här grafen från Minack på Morgan Stanley är alltid intressant. Den visar hur respektive års vinstprognos utvecklats över tid. Tex visar den blå linjen vilken EPS-prognos för år 2010 för S&P 500 som gällde från 2008 fram till nu. Tyvärr verkar Minack ha fått skalan fel i grafen med en faktor fyra (kvartal?), men huvudbilden är korrekt.

Prognoserna för åren 2004-2006 fick ständigt ökas, medan man sedan slutet av 2007 successivt fått sänka prognoserna.

Efter mars 2009 har man blivit mer optimistisk igen och både höjt prognoserna för 2010 och 2011 och lagt stigande prognoser år för år. T.ex. väntas +58% vinstutveckling mellan 2009-2011.

Inga kommentarer: